Blog

Žákovské portfolio na ZŠ ( a jejich využití s aplikací Salmondo)

Přidal: Tibor Kučera, 6. 9. 2022

Kariéra v 21. století Díky modernizaci a rychlým změnám na trhu práce se mění způsob zaměstnávání lidí i podoba jejich kariérní dráhy. Dříve bylo běžné, že pracovník setrval celý svůj produktivní život v jednom oboru či dokonce u jednoho…

Zobrazit článek

Pracovní listy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 1. 8. 2022

Slepá volba povolání? Žáci si někdy volí profesní obor a studijní program nesystematicky a neberou v úvahu důležité aspekty jako je např. jejich osobnost či vlastní očekávání od budoucího pracovního života. Tato situace následně vede k tomu, že…

Zobrazit článek

4+1 test povolání pro ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 7. 2022

K čemu test povolání? Volba povolání je jednou ze zásadních, se kterou se potkají všichni mladí lidé. Co chceš dělat? Kým chceš být? Tíhu tohoto rozhodnutí umocňuje i moderní doba. Každý rok vznikají nové obory, které často kombinují několik…

Zobrazit článek

Průzkum: Jak uzavření škol negativně ovlivňuje poskytování kariérového poradenství studentům

Přidal: Tibor Kučera, 9. 10. 2020

Podle průzkumu, který jsme v závěru loňského roku provedli mezi školami, se uzavření škol velmi negativně projevuje také na možnostech, které studenti standardně mohou využít při rozhodování o navazujícím studiu či vhodném profesním směřování.…

Zobrazit článek

Jak poznat kvalitní psychometrické nástroje

Přidal: Adam Benkovič, 10. 8. 2020

Jak poznat kvalitní psychometrické nástroje? Stručné shrnutí odpovědi na tuto netriviální otázku vám ve spolupráci s odborníky přinášíme níže.Kvalitní psychodiagnostická metoda by měla být přizpůsobená prostředí, ve kterém se používá. Neměla by…

Zobrazit článek

Salmondo pro školy do konce školního roku 2019/2020 zdarma

Přidal: Tibor Kučera, 17. 3. 2020

Stejně jako celá řada dalších organizací ve vzdělávání, i my chceme podpořit učitele a rozšířit možnosti distanční výuky o podporu kariérového poradenství a osobního rozvoje žáků. Proto nyní všem základním a středním školám v ČR nabízíme plnou verzi…

Zobrazit článek

Dubnové novinky v Salmondu

Přidal: Adam Benkovič, 29. 3. 2019

Na přelomu března a dubna 2019 nasazujeme v Salmondu (verzi pro SŠ) největší změny v posledním roce. Některé nabídnou nové funkce, některé zjednodušené využívání těch stávajících - podívejte se, o jaké novinky jde v uživatelské části aplikace. Co je…

Zobrazit článek

Ideální bydlení, aneb kde hlavu složit

Přidal: Tibor Kučera, 20. 8. 2018

Po přijímačkách a zápisu na většinu studentů čeká další zásadní rozhodnutí. Týká se ubytování. Jistě, pokud je vaše nová alma mater v rodném městě, moc se toho asi nezmění. Jestli se ale musíte přesunout mimo dosah rodičů, je dobré vědět, co vše vás…

Zobrazit článek