Blog

Digitální kompetence v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 23. 3. 2023

V dnešní moderní době je využívání digitálních technologií a zdrojů samozřejmostí také při volbě studia a budoucí profese. Dalo by se dokonce říci, že bez nich jet o takřka nemožné. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)…

Zobrazit článek

Koučink v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 3. 3. 2023

Koučování je proces, který je zaměřen na individuální řešení nějaké situace, je využíván jako nástroj osobního i profesního rozvoj - můžeme se s ním setkat ve firemním prostředí (kde je často zaměřen na zefektivnění komunikace, interních procesů a…

Zobrazit článek

Sebereflektivní techniky v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 15. 2. 2023

Jak se orientovat v moderním světě? Nekonečné možnosti a svoboda výběru v dnešní moderní společnosti jsou pro mladé lidi tzv. Generace Z (narozených po roce 1995) bezpochyby jedním z největších přínosů. To však nevyhnutelně velmi ztěžuje jejich…

Zobrazit článek

Pětifaktorový model osobnosti

Přidal: Tibor Kučera, 13. 1. 2023

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti, který může najít velmi vhodné uplatnění v kariérovém poradenství jak na středních tak základních školách. Žákům může pomoci ujasnit si…

Zobrazit článek

Metoda RIASEC

Přidal: Tibor Kučera, 23. 12. 2022

Jednou z nejrozšířenějších testovacích metod v oblasti kariérového poradenství je metoda RIASEC (či Hollandův test). V tomto článku si blíže představíme, na čem je tato metoda postavená, a jak ji lze v rámci kariérového poradenství efektivně využít…

Zobrazit článek

Klíčové kompetence na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 11. 2022

Kompetence klíčové pro život V roce 2005 proběhla kurikulární reforma, která s sebou kromě jiného přinesla myšlenku systematického rozvoje dovedností, důležitých pro život. Škola by podle ní měla být prostorem, který žáky připravuje na to, aby v…

Zobrazit článek

Spouštíme Salmondo Akademii

Přidal: Tibor Kučera, 26. 9. 2022

Jste výchovný poradce, pedagog či školní psycholog, věnujete se v rámci svého působení na ZŠ oblasti volby povolání, profesní orientace či osobnímu rozvoj, a uvítali byste metodickou podporu v oblasti kariérového poradenství? Nebo vás zkrátka…

Zobrazit článek

Žákovské portfolio na ZŠ ( a jejich využití s aplikací Salmondo)

Přidal: Tibor Kučera, 6. 9. 2022

Kariéra v 21. století Díky modernizaci a rychlým změnám na trhu práce se mění způsob zaměstnávání lidí i podoba jejich kariérní dráhy. Dříve bylo běžné, že pracovník setrval celý svůj produktivní život v jednom oboru či dokonce u jednoho…

Zobrazit článek