Časté dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi ohledně Salmonda a našich testů, které vás mohou zajímat. Pokud zde odpověď na svoji otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.

Technický: Registroval/a jsem se, ale neobdržel/a jsem aktivační mail. Jak to řešit?

Pravděpodobnou příčinou je, že e-mail s aktivačním odkazem byl mylně vyhodnocen jako spam a zařazen do složky s nevyžádnou poštou. Zkontrolujte tedy prosím tuto složku a případně označte, že o nevyžádanou poštu nejde. V případě, že aktivační e-mail ani ve spamové složce nenaleznete, kontaktujte nás, aktivujeme váš účet individuálně a případný problém s doručováním mailů vyřešíme.

Jak konkrétní výsledky jsou? Získám aspoň konkrétní obory (fakulty), které by pro mě mohly být vhodné?

Ano, získáte! V rámci plné verze výsledků testu S-Focus získáte návrhy profesí, které jsou vhodné pro váš osobnostně-zájmový typ, stejně jako tipy na obory, které vás na danou dráhu připraví.

Ostatní psychologické metody nabízejí ve vyhodnocení kromě obecného popisu rovněž konkrétní obsah, např. doporučení pro vhodný osobní rozvoj.

Test na volbu povolání už jsem na střední dělal. Vyšlo mi že mám být květinář nebo astronaut. Jsou ty vaše lepší?

Nejen v českém prostředí existuje mnoho psychologických dotazníků s různorodou kvalitou. Bohužel je pravda, že mnoho z těchto testů nepřináší spolehlivé výsledky a jsou vhodné spíše pro pobavení než k hlubšímu zamyšlení. Sami jsme měli stejnou zkušenost, proto jsme si dali za cíl přinést změnu.

Proto Salmondo přináší sadu poctivě lokalizovaných testů, které jsou připraveny skutečně profesionálně. Na jejich tvorbě spolupracujeme s nejzkušenějšími českými psychology věnujícími se této oblasti. A „vážné” testy (S-Personality, S-Focus) jsou u nás od převážně zábavných (S-Type) jasně odděleny.

K čemu je plánovat si cíle, jak mi pomůže osobní vize?

Vize je nezbytná, pakliže chceme dosáhnout něčeho většího. Je to pozitivně definovaná představa o tom, kam směřujeme – drží naše kroky pohromadě, usměrňuje a motivuje nás, dodává jistotu, kdykoli to potřebujeme.

Detailnější vysvětlení vize a toho, jak ji správně formulovat, najdete na našem blogu v článku „Co je osobní vize a které 3 kroky k ní vedou?”.

Testy na volbu školy nebo povolání jsou na internetu zdarma, proč bych za ně měl platit?

Kvalita psychologických testů na internetu je různorodá a pro laika obtížně posouditelná (jak poznat kvalitní test se dozvíte v další odpovědi níže). V naprosté většině případů se jedná pouze o nejjednodušší psychologické testy bez jákekoliv další návaznosti. Bohužel, výsledek takových testů je často zavádějící a nepřesný. Salmondo naproti tomu nabízí několik testů, které dohromady umožňují zmapovat strukturu osobnosti z více úhlů.

Ale hlavně - samotnými psychologickými testy to v Salmondu teprve začíná. S jejich výsledky dále pracujeme a pomáhá lidem určit směr, kterým se chtějí ubírat a naplánovat cíle, kterých chtějí dosáhnout. Aby se to povedlo, Salmondo také dlouhodobě pomáhá udržovat motivaci při jejich naplňování.

Pro koho přesně Salmondo je?

Salmondo je určeno studentům SŠ, VŠ i absolventům. Do své poradenské praxe jej mohou zapojit jak SŠ a VŠ, tak poradci.

Co chci studovat už vím, Salmondo je mi tedy k ničemu?

Právě naopak! Volba oboru studia je přece pouhý začátek. Absolventi stejného oboru často vykonávají zásadně odlišná povolání, která se hodí pro různé druhy osobností. A je tomu tak nejen u „širokých” oborů typu ekonomie (srovnejme styl a náplň práce účetního či podnikatele), ale i u podstatně konkrétnějších jako medicína. Zásadně se odlišuje práce lékaře-výzkumníka, dětského lékaře či anesteziologa v nemocnici.

Salmondo se nezaměřuje pouze na obory studia, ale pomůže právě i s volbou vhodného pracovního zaměření. Napoví, nad čím se zamýšlet při hledání zaměstnání.

A hlavně, sebepoznání je pouze prvním pilířem Salmonda. Víme, že za jakýmkoli úspěchem je většinou pořádný kus odhodlání a vytrvalosti. Proto Salmondo obsahuje nástroje, díky kterým si efektivně naplánujete, jaký život chcete žít, a díky kterým se namotivujete, abyste si za svou vizí skutečně šli. 

Vím, co chci, mám problém s tím, že to odkládám, těžko se mi motivuje. Může mi Salmondo nějak pomoci?

Jistě. Ať již jde o prokrastinaci či třeba syndrom vyhoření, jsou to stavy, které úzce souvisejí s motivací a smyslem, který hledáme v naší činnosti. Salmondo pomáhá identifikovat motivující činnosti, které nás přirozeně dostávají do tzv. flow stavu, porozumět vlastní osobnosti a obsahuje také kapitoly věnované plánování a motivaci – ty pomohou udržet efektivitu.

Jak mi může osobnostní test poradit, jaký obor si mám vybrat? Nechce se mi věřit, že tohle psychotesty umí.

Měl bych nechat své rozhodnutí na jediném testu?

Psychologický test je metoda získání informací. Ačkoli testy vycházejí z různých teorií, jejich praktické vyhodnocení je založeno na matematice a statistice, není tedy, podobně jako třeba u laboratorního rozboru, důvod, proč by test „nevyšel”.

Chybou by bylo jak podcenění (v první otázce), tak přecenění testu (v druhé) – obecně přikládání nesprávného významu výsledkům.

Klademe velký důraz na to, abychom v Salmondu náležitě vysvětlili uživatelům smysl, principy i limity jednotlivých použitých metod. Nejste-li si jisti, co s testy, pročtěte si další odpovědi na často kladené dotazy, průvodní texty v Salmondu a samozřejmě náš článek Psychologické testy v Salmondu. Zajisté vám odpoví na mnoho vašich otázek – s dalšími nás neváhejte kontaktovat.

Co když mi výsledek neukáže povolání/obor, které chci dělat? Znamená to, že se na povolání nehodím a nemám ho vůbec zkoušet?

V žádném případě. Z významů psychologických testů osobnosti lze vybrat tři:

  • poznáváme díky nim lépe rozměry vlastní osobnosti, učíme se, jací jsme;
  • umožňují nám získat zpětnou vazbu;
  • mohou nám zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří mají podobné vlastnosti jako my.

Povolání jsou typicky doporučována na základě zkušeností lidí s podobným typem osobnosti či zájmů a běžných náplní daných povolání. To neznamená, že by dotyčnou práci nemohl úspěšně vykonávat i zcela odlišný typ člověka. Je ale dobré zamyslet se nad těmito odlišnostmi a jak se v praxi projeví. Například pro práci novináře je typicky vhodná obratnost v práci s textem a v komunikaci s lidmi. Pro práci válečného zpravodaje či autora přírodovědného časopisu mohou být klíčové jiné kvality. Přesto je nutné zvážit, co tak úzké profesní zaměření znamená – kupříkladu obtížnější hledání zaměstnání, chůzi „proti proudu” při studiu i v pracovním životě, obtížnou změnu zaměstnání – riziko vyhoření.

Osobnost a zájmy jsou pro volbu povolání důležitými faktory, zdaleka však ne jedinými. Salmondo s tím počítá a vede uživatele k tomu, aby se zamysleli nad mnohem více aspekty studia a práce. Smyslem však vždy je, aby se dozvěděli více o sobě a ujasnili si své cíle – a třeba to také probrali s dalšími lidmi. Nakonec je však rozhodnutí na každém z nás – a tak to má být.

Zmíněné platí to oběma směry – pokud Salmondo doporučí některý obor, stále to nezaručuje kariérní nirvánu. Ani Salmondo neví vše například o zdravotním stavu či partnerském životě uživatele, které jsou přitom pro volbu povolání rovněž důležité.

Je nějaký vhodný okamžik pro vyplnění testu? Musím odpovídat ráno a nalačno? :-)

Ideální je vyhradit si dostatek času v soukromí a klidném prostředí. Testy je vhodné vyplňovat v běžném psychickém rozpoložení, tedy nikoli v rozčilení, euforii či silné únavě – mohlo by to vést k odchylce ve výsledcích, ačkoli ne vždy významné.

Chcete nahradit poradce? Je možné, aby poradenství testování fungovalo online bez rozhovoru?

Salmondo nemá nahradit poradce, psychology či kouče. Právě naopak – Salmondo jejich práci synergicky doplňuje a umožňuje z ní získat více. Věříme také, že k zájmu o vlastní poznání a rozvoj a ke konzultaci s odborníky přivede mnohem více lidí. Salmondo nabízí s dostupností každému, za výhodnou cenu a z pohodlí domova či ze školy soubor metod a technik, které poradenští profesionálové v praxi užívají. 

Chcete-li pro sebe a svoji kvalifikovanou volbu udělat maximum, je ideální vyrazit následně i s výsledky ze Salmonda za další radou. Konzultace s blízkými vám přinese další zasvěcenou zpětnou vazbu a konzultace s odborníky zase nabízí vyšší nadhled a objektivitu. Vidíme v spojení Salmonda a osobní konzultace smysl, proto pro vás připravujeme nezávislý katalog poradců.

Jak poznám kvalitně připravený psychologický test?

Kvalitní test zajisté po stránce formální musí být lokalizovaný. Musí tedy počítat s konkrétním prostředím, ve kterém je používán. To znamená neklást otázky, kterým uživatel nerozumí či které jsou pro něj zavádějící. A rovněž správně interpretovat jeho odpovědi. S tím souvisí i aktuálnost testu. Naše společnost se živě vyvíjí a použití 30 let starých zadání v mnoha případech vede k jen velmi málo hodnotným výsledkům. Proto je důležité, aby byl test přizpůsoben i aktuální době.

Zásadní vlastností kvalitně připraveného testu osobnosti je také to, že byl normován. Zároveň jde o asi nejčastěji zanedbávanou část přípravy. Proč? Normování spočívá ve sběru a statistickém zpracování velkého vzorku odpovědí, než je test nabízen veřejnosti, což je velmi pracné. Avšak také nezbytné. Uveďme si příklad: Gregor v testu extraverze o 10 otázkách získal +6 bodů. Může se zdát, že tedy jde o mírného extraverta. Co když ale průměr všech odpovídajících je +7 bodů? V tom případě je výsledek Gregora naopak mírně introvertní.

Ještě před normováním je samozřejmě třeba zkoumat také validitu a reliabilitu testu. Tedy zda test měří, co má měřit, a jak přesně to měří. Překvapivě i mnoho profesionálních testů, které však byly neprofesionálně upraveny, zde vypadává z kola ven.

Zaměříme-li se více na obsah testu, má-li nám poskytnout výsledky, kterým můžeme věřit, měl by vycházet z aktuálních a uznávaných poznatků vědy. Například velmi populární typologické testy jsou skvělým zábavným prvním krokem k sebepoznávání či zkoumání dynamiky vztahů mezi lidmi, ovšem současná věda s nimi převážně nepracuje. Má dobrý důvod – při zařazení a člověka do určitého typu-škatulky se ztrácí přesnost výsledku a jeho osobní charakter.

Jinými slovy, příprava psychologického testu, který poskytuje opravdu směrodatné výsledky, není tak triviální, jak se mohou jeho otázky zdát. A co více, laický respondent může jeho kvalitu poznat jen zčásti. Důležitým indikátorem důvěryhodnosti testu tedy je, že se na jeho přípravě podíleli odborníci – psychologové či sociologové.

Mění se moje osobnost v letech? Měl bych si testy dělat pravidelně?

Podobně jako naše tělo, i naše osobnost se v průběhu života zpravidla pomalu, ale přesto přesto vyvíjí. Souvisí to s mnoha vlivy, jako například partnerskými vztahy, zvoleným povoláním, přáteli, vzděláním, které nám přinášejí různé životní zkušenosti a zážitky.

Je proto užitečné testování v určitých intervalech opakovat, přitom by však opakování nemělo být příliš rychlé. V Salmondu na to pamatujeme a uživatelům plné verze pravidelně připomínáme, kdy je vhodná doba na tzv. retest.

Možnost zhodnotit zpětně svůj vývoj je přínosná, navíc opakované testování umožňuje eliminovat případné drobné oscilace související s aktuálním rozpoložením v době vyplňování testu. A pozitivní motivací, proč se testovat opakovaně je také, že výzkumy ukazují, že se naše osobnosti v průběhu let mění k lepšímu.

Kdo vytvořil Salmondo? Kdo je autorem testů?

Na tvorbě testů spolupracovali nejzkušenější čeští psychologové specializující se na dané oblasti. Mezi ně patří doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. a PhDr. Antonín Mezera.

Více o týmu Salmonda

Ředitel školy: Proč by měla škola studentům Salmondo pořídit?

Ředitel školy: Z čeho může škola Salmondo zaplatit?

Využití Salmonda ve středním školství jsme věnovali stránku Pro školy a poradce.