Časté dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi ohledně Salmonda a našich testů, které vás mohou zajímat. Pokud zde odpověď na svoji otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.

Chtěl bych se do Salmonda přihlásit, ale nemám přihlašovací údaje. Co s tím?

Pro využití aplikace Salmondo musí mít škola zakoupenou multilicenci pro své žáky. 

Jsem student
Pokud tvá škola Salmondo využívá a nedostal jsi na svůj e-mail pozvánku do aplikace, podívej se nejdříve od nevyžádané pošty (spam). Pokud ani tam pozvánku nenajdeš, obrať se na výchovného poradce na své škole. 

Pokud s námi tvá škola zatím nespolupracuje, budeme rádi pokud o nás dáš výchovnému poradci na tvé škole vědět.

Jsem výchovný poradce
Pokud máte zájem o využití Salmonda na vaší škole nebo si ho chcete vyzkoušet, navštivte stránku Jak pořídit a vyplňte registrační formulář.

Na e-mail mi měla dorazit pozvánka od mé školy, ale v doručené poště nic nemám. Jak to řešit?

Pravděpodobnou příčinou je, že e-mail s aktivačním odkazem byl mylně vyhodnocen jako spam a zařazen do složky s nevyžádanou poštou. Zkontrolujte tedy prosím tuto složku a případně označte, že o nevyžádanou poštu nejde. Další častou příčinou je nesprávně uvedená e-mailová adresa či chybně nastavené přesměrování pošty. Zkuste tedy ověřit, zda vám byla zaslána pozvánka na správnou adresu, případně zkuste využít jinou adresu. V případě, že by uvedené způsoby řešení nepomohly, kontaktujte nás, aktivujeme váš účet individuálně a případný problém s doručováním mailů vyřešíme.

Jak konkrétní výsledky jsou? Získám aspoň konkrétní obory (fakulty), které by pro mě mohly být vhodné?

Ano, získáte! V rámci plné verze výsledků testu S-Focus získáte příklady profesí, které jsou vhodné pro váš osobnostně-zájmový typ, stejně jako tipy na obory, které vás na danou dráhu připraví.

Ostatní psychologické metody nabízejí ve vyhodnocení kromě obecného popisu rovněž konkrétní obsah, např. doporučení pro vhodný osobní rozvoj.

Test na volbu povolání už jsem si dělal. Vyšlo mi že mám být květinář nebo astronaut. Jsou ty vaše lepší?

Nejen v českém prostředí existuje mnoho psychologických dotazníků s různorodou kvalitou. Bohužel je pravda, že mnoho z těchto testů nepřináší spolehlivé výsledky a jsou vhodné spíše pro pobavení než k hlubšímu zamyšlení. Sami jsme měli stejnou zkušenost, proto jsme si dali za cíl přinést změnu.

Proto Salmondo přináší sadu poctivě lokalizovaných testů, které jsou připraveny skutečně profesionálně. Na jejich tvorbě spolupracujeme s nejzkušenějšími českými psychology věnujícími se této oblasti.

Pro koho přesně Salmondo je?

Salmondo má dvě verze aplikace, jak pro využití žáky základních škol, tak studenty škol středních:

Salmondo Junior je určeno žákům 7. - 9. třídy ZŠ, kteří vybírají studium na střední škole. Kromě nich je ale také určeno výchovným a kariérovým poradcům, kteří ho mohou začlenit do své poradenské praxe a zefektivnit a doplnit svoji poradenskou činnost.

Salmondo Student je určeno žákům středních škol (od 1. do 4. ročníku), kteří zvažují navazující studium nebo řeší vhodnou profesní cestu po dokončení středoškolského studia. Také Salmondo Student je určeno i výchovným a kariérovým poradcům, kteří ho mohou začlenit do své poradenské praxe a zefektivnit a doplnit svoji poradenskou činnost.

Co chci studovat už vím, Salmondo je mi tedy k ničemu?

Právě naopak! Volba oboru studia je přece pouhý začátek. Absolventi stejného oboru často vykonávají zásadně odlišná povolání, která se hodí pro různé druhy osobností. A je tomu tak nejen u „širokých” oborů typu ekonomie (srovnejme styl a náplň práce účetního či podnikatele), ale i u podstatně konkrétnějších jako medicína. Zásadně se odlišuje práce lékaře-výzkumníka, dětského lékaře či anesteziologa v nemocnici. Salmondo se nezaměřuje pouze na obory studia, ale pomůže právě i s volbou vhodného pracovního zaměření. Napoví, nad čím se zamýšlet při hledání zaměstnání.

Jak mi může osobnostní test poradit, jaký obor si mám vybrat? Nechce se mi věřit, že tohle psychotesty umí. Měl bych nechat své rozhodnutí na jediném testu?

Psychologický test je metoda získání informací. Ačkoli testy vycházejí z různých teorií, jejich praktické vyhodnocení je založeno na matematice a statistice, není tedy, podobně jako třeba u laboratorního rozboru, důvod, proč by test „nevyšel”.

Chybou by bylo jak podcenění (v první otázce), tak přecenění testu (v druhé) – obecně přikládání nesprávného významu výsledkům.

Klademe velký důraz na to, abychom v Salmondu náležitě vysvětlili uživatelům smysl, principy i limity jednotlivých použitých metod. Nejste-li si jisti, co s testy, pročtěte si další odpovědi na často kladené dotazy, průvodní texty v Salmondu a samozřejmě náš článek Psychologické testy v Salmondu. Zajisté vám odpoví na mnoho vašich otázek – s dalšími nás neváhejte kontaktovat.

Měl bych nechat své rozhodnutí na jediném testu?

Psychologický test je metoda získání informací. Ačkoli testy vycházejí z různých teorií, jejich praktické vyhodnocení je založeno na matematice a statistice, není tedy, podobně jako třeba u laboratorního rozboru, důvod, proč by test „nevyšel”.

Nelze samozřejmě předpokládat, že by jakýkoli sebelepší test dokázal sám o sobě za kohokoli určit, čemu by se měl v životě věnovat. Na druhou stranou také ale není důvod, proč by neměl na některé důležité otázky v oblasti kariérní volby spolehlivě odpovědět.

Klademe velký důraz na to, abychom v Salmondu Junior náležitě vysvětlili uživatelům smysl, principy i limity jednotlivých použitých metod. Nejste-li si jisti, co s testy, pročtěte si další odpovědi na často kladené dotazy a průvodní texty v přímo v aplikaci. Pokud tam své odpovědi nenajdete, neváhejte nás kontaktovat.

Co když mi výsledek neukáže povolání/obor, které chci dělat? Znamená to, že se na povolání nehodím a nemám ho vůbec zkoušet?

V žádném případě. Z významů psychologických testů osobnosti lze vybrat tři:

  • poznáváme díky nim lépe rozměry vlastní osobnosti, učíme se, jací jsme;
  • umožňují nám získat zpětnou vazbu;
  • mohou nám zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří mají podobné vlastnosti jako my.

Povolání jsou typicky doporučována na základě zkušeností lidí s podobným typem osobnosti či zájmů a běžných náplní daných povolání. To neznamená, že by dotyčnou práci nemohl úspěšně vykonávat i zcela odlišný typ člověka. Je ale dobré zamyslet se nad těmito odlišnostmi a jak se v praxi projeví. Například pro práci novináře je typicky vhodná obratnost v práci s textem a v komunikaci s lidmi. Pro práci válečného zpravodaje či autora přírodovědného časopisu mohou být klíčové jiné kvality. Přesto je nutné zvážit, co tak úzké profesní zaměření znamená – kupříkladu obtížnější hledání zaměstnání, chůzi „proti proudu” při studiu i v pracovním životě, obtížnou změnu zaměstnání – riziko vyhoření.

Osobnost a zájmy jsou pro volbu povolání důležitými faktory, zdaleka však ne jedinými. Salmondo s tím počítá a vede uživatele k tomu, aby se zamysleli nad mnohem více aspekty studia a práce. Smyslem však vždy je, aby se dozvěděli více o sobě a ujasnili si své cíle  – třeba to také probrali s dalšími lidmi. Nakonec je však rozhodnutí na každém z nás – a tak to má být.

Je nějaký vhodný okamžik pro vyplnění testu? Musím odpovídat ráno a nalačno? :-)

Ideální je vyhradit si dostatek času v soukromí a klidném prostředí. Testy je vhodné vyplňovat v běžném psychickém rozpoložení, tedy nikoli v rozčilení, euforii či silné únavě – mohlo by to vést k odchylce ve výsledcích, ačkoli ne vždy významné.

Chcete nahradit poradce? Je možné, aby poradenství testování fungovalo online bez rozhovoru?

Salmondo nemá nahradit výchovné či kariérové poradce ani psychology. Právě naopak – Salmondo jejich práci doplňuje a umožňuje z ní získat více. Po vyplnění jednotlivých částí aplikace je ideální výsledky probrat se svým okolím - například rodiči, ale také výchovným či kariérním poradcem ve škole. S touto myšlenkou jsme také celé Salmondo navrhovali - výsledky z jednotlivých částí je možné jednoduše sdílet jako s výchovným poradcem tak rodiči, obsahuje navíc i seznam Pedagogicko-psychologických poraden, které je v případě potřeby možné bezplatně navštívit a získat tak další odbornou pomoc.

Jak poznám kvalitní psychometrické nástroje?

Tématu se věnujeme ve zvláštním příspěvku na našem blogu.

Mění se moje osobnost v letech? Měl bych si testy dělat pravidelně?

Podobně jako naše tělo, i naše osobnost se v průběhu života zpravidla pomalu, ale přesto přesto vyvíjí. Souvisí to s mnoha vlivy, jako například partnerskými vztahy, zvoleným povoláním, přáteli, vzděláním, které nám přinášejí různé životní zkušenosti a zážitky.

Je proto užitečné testování v určitých intervalech opakovat, přitom by však opakování nemělo být příliš rychlé. V Salmondu na to pamatujeme a uživatelům plné verze pravidelně připomínáme, kdy je vhodná doba na tzv. retest.

Možnost zhodnotit zpětně svůj vývoj je přínosná, navíc opakované testování umožňuje eliminovat případné drobné oscilace související s aktuálním rozpoložením v době vyplňování testu. A pozitivní motivací, proč se testovat opakovaně je také, že výzkumy ukazují, že se naše osobnosti v průběhu let mění k lepšímu.

Kdo vytvořil Salmondo? Kdo je autorem testů?

Na tvorbě testů spolupracovali nejzkušenější čeští psychologové specializující se na dané oblasti. Mezi ně patří doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. a PhDr. Antonín Mezera.

Více o týmu Salmonda

Ředitel školy

Proč by měla škola Salmondo pořídit?

Využití Salmonda na školách jsme věnovali stránku Pro školy a poradce.

Z čeho může škola Salmondo zaplatit?

Využití Salmonda na školách jsme věnovali stránku Jak pořídit.