Výzkum: Jak se deváťáci rozhodují o SŠ. A jsou spokojeni?

Přidal: Tibor Kučera, 15. 4. 2024

Podle čeho se dnešní deváťáci rozhodují, na jakou střední školu nastoupí a jak jsou se svým výběrem zpětně spokojeni? 

Volba střední školy je pro každého bezesporu důležitým rozhodnutím, které ovlivní naši budoucí studijní a profesní kariéru. To, podle čeho deváťáci volí střední školu ukazuje např. loňský výzkum spokojenosti středoškoláků ze Zlínského kraje s jejich vzdělávací volbou od Společnosti Trexima.

Zájmy a koníčky

Více než polovina deváťáků při volbě budoucího studia zohledňuje v prvé řadě své zájmové preference. Rozhodují se podle toho, jakým oborem se chtějí v budoucnosti zabývat, ve kterém oboru se cítí nejlépe. Sebepoznání se tak stále ukazuje jako nejdůležitějším činitelem v procesu rozhodování o vlastní budoucnosti. Praktické tipy jak prohloubit poznání sebe sama najdete na našem blogu.

Doporučení blízkých

Tři čtvrtiny žáků konzultují svá rozhodnutí s rodiči a jejich doporučení jsou následně ve výsledné volbě velmi významná. Např. data z Než zazvoní uvádí, že na výběru školy má rodič až 50% podíl! Mnozí také téma volby probírají s přáteli a učiteli. Podpora blízkých tak vždy byla a je velmi důležitá nejen pro sdílení zkušeností, ale také kvůli zmírnění stresu, který na žáka výběr střední školy klade. I v této oblasti však platí důležité pravidlo, že názory blízkých je potřeba ne bezhlavě přijímat (a studovat tak školou, kterou chtějí moji rodiče, či kam jde můj nejlepší kamarád), ale uvažovat nad nimi v kontextu mých vlastních preferencí (protože tuto školu budu nakonec studovat já a ne rodiče nebo nejlepší kamarád).

Vzdálenost školy

Třetím nejdůležitějším faktorem je stále vzdálenost školy od místa bydliště. Je tedy pravděpodobné, že žák ve svém užším výběru zvolí tu ze škol, která bude v kratší dojezdové vzdálenosti. V aktuální situaci přetlaku studentů na vytížené obory však může být výhodné tento požadavek o něco upozadit. Další tipy na to, jak volit střední školu v situaci, kdy je přetlak uchazečů, najdete v našem blogu.

Mezi další důležitá kritéria také patří:

  • informace o konkrétních školách ze Dnů otevřených dveří
  • finanční perspektiva daného oboru
  • atraktivita oboru i míra šance na nalezení zaměstnání v něm.

Dotazníkové šetření ve Zlínském kraji ilustruje, jak je to s průměrem spokojenosti žáků se svou volbou. Pouze necelá polovina 47% by vybrala stejně. Stejný obor, ale na jiné škole, by zvolilo 13% žáků a úplně jiný obor dokonce 40%. Více než polovina žáků se svou volbou tedy zpětně spokojená není. Nejspokojenější jsou studenti gymnázií, nejméně pak studenti učebních oborů, kteří by téměř v polovině případů zvolili jiný obor studia.

Spokojenost studentů s volbou SŠ

Digitální nástroje, jako dobrý pomocník pro volbu střední školy

Spoluautor  dotazníkového šetření David Dušánek ze společnosti Trexima doplňuje, že ti studenti posledních ročníků SŠ, kteří jsou se svou volbou spokojení, častěji využívají služeb kariérového poradenství -  online poradenských nástrojů a konzultací. Pokud si tedy žák není jistý svou volbou, či polemizuje nad vhodností aktuálně studovaného oboru, právě pro něj tu služby kariérového poradenství jsou. Nebojte se jich využít!

  • online databáze škol: Existuje mnoho webových stránek a aplikací, které nabízí databáze škol (například Infoabslovent nebo Atlas školství). Studenti mohou porovnávat školy podle různých kritérií, jako jsou studijní programy, umístění a či hodnocení školy. 
  • webové stránky škol: Mnoho škol nabízí virtuální prohlídky svých prostor pomocí videí nebo interaktivních map. Studenti tak mohou školy poznat, zjistit, jaké má vybavení a získat dojem o místní  atmosféře.
  • sociální média: Studenti mohou využít sociálních médií škol k položení dotazů nebo získání dalších informací. Existují také různé komunitní chaty a skupiny, kde přímo žáci a absolventi sdílejí své autentické zkušenosti s různými středními školami a poskytují si navzájem doporučení.
  • online dotazníky a testy zájmů a profesních preferencí: Test volby povolání a další online nástroje mohou pomoci studentům zjistit, který studijní obor nebo program by nejlépe odpovídal jejich zájmům a osobnímu nastavení.

Tip na vhodné nástroje

Využití digitálních nástrojů může významně pomoci studentům lépe porozumět možnostem, které mají k dispozici, a usnadnit jim rozhodování při volbě střední školy. Aplikace pro střední a základní školy Salmondo je právě takový digitální nástroj, který nabízí komplexní podporu při této volbě. Žáka provede jak vlastním sebepoznáním, nabídne informace o středních školách a profesích a ve spolupráci s poradcem a rodiči pomůže naplánovat konkrétní kroky k tomu, aby volba dopadla co nejlépe.  Vyzkoušet si jej můžete pomocí na našem webu  např. pomocí demo verze.

Pro rodiče a jejich děti doporučujeme také projekt Kam ze základky Ten jsme vytvořili, abychom žáky posledních ročníků ZŠ a jejich rodiče podpořil v identifikací talentů, zájmů a silných stránek a pomohli s vybráním vhodného oboru, ve kterém je žák bude moci dobře uplatnit a rozvíjet.