Blog

Pětifaktorový model osobnosti

Přidal: Tibor Kučera, 13. 1. 2023

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti, který může najít velmi vhodné uplatnění v kariérovém poradenství jak na středních tak základních školách. Žákům může pomoci ujasnit si…

Zobrazit článek

Metoda RIASEC

Přidal: Tibor Kučera, 23. 12. 2022

Jednou z nejrozšířenějších testovacích metod v oblasti kariérového poradenství je metoda RIASEC (či Hollandův test). V tomto článku si blíže představíme, na čem je tato metoda postavená, a jak ji lze v rámci kariérového poradenství efektivně využít…

Zobrazit článek

Klíčové kompetence na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 11. 2022

Kompetence klíčové pro život V roce 2005 proběhla kurikulární reforma, která s sebou kromě jiného přinesla myšlenku systematického rozvoje dovedností, důležitých pro život. Škola by podle ní měla být prostorem, který žáky připravuje na to, aby v…

Zobrazit článek

Spouštíme Salmondo Akademii

Přidal: Tibor Kučera, 26. 9. 2022

Jste výchovný poradce, pedagog či školní psycholog, věnujete se v rámci svého působení na ZŠ oblasti volby povolání, profesní orientace či osobnímu rozvoj, a uvítali byste metodickou podporu v oblasti kariérového poradenství? Nebo vás zkrátka…

Zobrazit článek

Žákovské portfolio na ZŠ ( a jejich využití s aplikací Salmondo)

Přidal: Tibor Kučera, 6. 9. 2022

Kariéra v 21. století Díky modernizaci a rychlým změnám na trhu práce se mění způsob zaměstnávání lidí i podoba jejich kariérní dráhy. Dříve bylo běžné, že pracovník setrval celý svůj produktivní život v jednom oboru či dokonce u jednoho…

Zobrazit článek

Pracovní listy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 1. 8. 2022

Slepá volba povolání? Žáci si někdy volí profesní obor a studijní program nesystematicky a neberou v úvahu důležité aspekty jako je např. jejich osobnost či vlastní očekávání od budoucího pracovního života. Tato situace následně vede k tomu, že…

Zobrazit článek

Testy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 7. 2022

Kým chceš být? Volba povolání je jednou z velkých otázek, se kterou se potkají všichni mladí lidé. Co chceš dělat? Kým chceš být? Tíhu tohoto rozhodnutí umocňuje i moderní doba. Ročně vznikají desítky nových studijních programů, které často…

Zobrazit článek

Průzkum: Jak uzavření škol negativně ovlivňuje poskytování kariérového poradenství studentům

Přidal: Tibor Kučera, 9. 10. 2020

Podle průzkumu, který jsme v závěru loňského roku provedli mezi školami, se uzavření škol velmi negativně projevuje také na možnostech, které studenti standardně mohou využít při rozhodování o navazujícím studiu či vhodném profesním směřování.…

Zobrazit článek