Kariérní poradenství

Kariérní poradenství je dnes důležitější a relevatnější než kdykoliv dřív. Volba studijní a profesní dráhy je jednou z nejzásadnějších výzev, kterou život každému mladému člověku přináší. Svět se rychle mění, některé profese a studijní obory mizí, jiné se nově objevují. Mění se tradiční pohled na profesi, jako “zaměstnání na celý život” (mladí lidé běžně změní zaměstnání během svého aktivního života patnáctkrát až dvacetkrát), pracovní trh vyžaduje neustálé přizpůsobování se a učení novým věcem.

30 %

žáků SŠ by dnes své rozhodnutí o výběru školy přehodnotilo (zdroj).

50 %

lidí ve skutečnosti nepracuje v oboru, který vystudovali (zdroj).

60 %

studentů se domnívá, že jejich budoucí kariéra neodpovídá jejich schopnostem a zájmům (zdroj).

65 %

pracovních pozic, které budou zastávat příslušníci generace Z, dnes ještě neexistuje (zdroj).

O čem je moderní kariérní poradenství?

Jak se v této proměnlivé době, plné nových možností, ale i nejistoty, rozhodovat o své budoucnosti? Na tuto otázku by se mělo zaměřovat kariérní poradenství 21. století. Oproti často zažité představě, cílem kariérního poradenství není vybrat žákům základní či střední školy ideální povolání a tomu odpovídající vzdělávací dráhu.

Očekávat, že je mladý člově v 8. třídě připraven a schopen učinit taková rozhodnutí, je nejen nerealisticky ambiciózní vzhledem k jeho zkušenostem, ale v kontextu rychlosti změn na trhu práce i zcela nesprávné. Pracovní trh za 5-10 let, kdy na něj budou mladí lidé vstupovat, bude velmi pravděpodobně vypadat velmi rozdílně oproti současnosti. Vznikne řada nových povolání, náplň práce (nebo její část) těch současných ze změní, některá povolání budou méně a méně významná.

změny na trhu práce

Na první pohled to může znít desivě. Cílem kariérního poradenství by proto mělo být pomoci mladým lidem, aby na tyto změny byli připraveni, dokázali se s nimi vyrovnat a vnímali je jako příležitost, nikoliv jako hrozbu. Zároveň, i přes tyto změny, žáci stále musí volit obor střední školy, profesní směřování, specializace, vhodné obory VŠ studia a tak dále. Kariérní poradenství jim má pomoci v tom, aby při každém takovém rozhodnutí dělali vědomou volbu na základě svých předpokladů, cílů a hodnot. Díky tomu s velkou pravděpodobností vyberou takovou možnost, se kterou budou v budoucnu spokojeni bez ohledu na to, jak se situace na trhu práce promění.

Jak ke kariérnímu poradenství přistupovat?

kariérní poradenství pro žáky

Kariérní volbu a s ní spojené kariérní poradenství je vhodné brát jako dlouhodobý proces, jehož základem je sebepoznání mladého člověka. Dítě přichází na svět do konkrétního kontextu. Nese si s sebou určité genetické předpoklady a je ovlivňováno prostředím, kde vyrůstá - tedy komu a kde se narodilo. V procesu svého vývoje a dospívání získává a objevuje své zájmy, sny, kvality a schopnosti. Potkává se s různými lidmi a rozvíjí si svůj vlastní hodnotový žebříček a představy o světě (co se mu líbí a nelíbí, co je pro něj důležité).

Základním kamenem pro to, aby dospívající mohl udělat vědomou (a informovanou) volbu je porozumění, že všechny tyto jeho charakteristické osobnostní rysy (silné stránky, oblasti pro zlepšení, zájmy a schopnosti apod.) mají zásadní vliv na to, jaký bude nejen jeho osobní, ale i profesní život. To je právě moment, ve kterém žák opravdu ocení podporu - kariérní poradenství. Pomůžeme-li mu zorientovat se sám v sobě a ve svém nejbližším okolí, pomůžeme mu též, aby mohl stavět svá rozhodnutí (a to nejen ta kariérní) na těchto uvědoměních a vyhnout se chybám a chybným úsudkům (alespoň těm, kterým se vyhnout lze), která při volbě následné vzdělávací a profesní dráhy běžně nastávají.


Kde je možné využít kariérní poradenství?

Mladý člověk může využít kariérové poradenství na své škole či specializované organizace (jako jsou Pedagogicko-psychologické poradny, regionální kariérní centra a poradenské neziskové organizace). Podporou mu mohou být také jeho rodiče, jejichž přirozenou potřebou a snahou je pečovat o své potomky a přát jim, aby nalezli pro sebe tu nejvhodnější profesi a žili spokojený život.

Naším cílem je všechny tyto skupiny, ale především samotné mladé lidi, při jejich rozhodování o jejich budoucnosti podpořit. Vytvořili jsme proto aplikaci Salmondo, jako nástroj pro kvalitní kariérní poradenství. Snahou Salmonda je být průvodcem kariérním poradenstvím a podpořit mladé lidi v objevování jejich talentů, silných stránek, zájmů a pomoci jim vybrat ideální vzdělávací a profesní cestu.

Podpora žáků

Aplikaci využívají hlavně žáci, které postupně provádí procesem sebepoznání (například skrze psychologické testy a dotazníky), nabízí důležité informace a praktické tipy a podporuje v plánování budoucnosti.

Kariérní poradenství na školách

Salmondo využívají také výchovní či kariéroví poradci, školní psychologové a další pedagogové ve školním prostředí, protože umožňuje strukturovaně podporovat kariérní poradenství jak na základních, tak středních školách.Zapojení rodičů

Salmondo myslí i na rodiče skrze projekt Kam ze základky, kde kromě komplexního testu nabízí učitečného průvodce, jak své dítě při jeho volbě budoucího směřování podpořit.

Profesionální poradci

Se Salmondem také pracují nezávislí kariérní poradci, na které se individuálně obrací rodiče se žádostí o pomoc s rozhodnutím o volbě vhodného studia či profesního směřování.

Salmondo není konkurencí poradců, psychologů či koučů. Právě naopak – jejich práci synergicky doplňuje.

Z vlastní zkušenosti víme, že každý je v něčem dobrý a pokud najde to, co opravdu miluje a v čem vyniká, není třeba se budoucnosti obávat, ať už bude vypadat jakkoli. Naším cílem je podpořit vás v tom, abyste svým dětem a žákům umožnili “to” najít.

Kam dál?