Zahájili jsme spolupráci se Start iD

Přidal: Tibor Kučera, 20. 5. 2024

S velkým potěšením přinášíme novinku - totiž spolupráci mezi Salmondem a aplikací digitálního osobního porfolia Start iD. Díky této spolupráci si mohou studenti pracující se Start ID snadněji vytvořit ucelené osobní portfolio s využitím poznatků a výsledků testů ze Salmonda. Pro studenty využívající Salmondo je zase Start iD skvělým navazujícím krokem, jak s výsledky dále pracovat a využít je jako základ pro tvorbu jejich porfolia.

Co je Start iD?

Jedná se o webovou aplikaci, která pomáhá studentům směřovat jejich profesní život podle toho, co je zajímá a v čem mohou uspět. Ve této webové aplikaci, která vznikla pod taktovkou Jihomoravské organizace JCMM, si vytváří vlastní online portfolio obsahující témata sebepoznání, studium, zájmy, zkušenosti, budoucnost i trh práce. Každé téma je vybaveno důležitými informacemi k tématu a databází pracovních listů a seberozvojových materiálů.

Vzhledem k stále většímu důrazu na zařazování porfolií jako nástroje pro podporu kariérového poradenství v této spolupráci vidíme velký smysl.

Jak propojení funguje?

Start iD zahrnuje v rámci osobního portfolia několik částí, se jejichž vyplněním může studentům Salmondo pomoci. Jedná se zejména o tyto oblasti:

Moje sebepoznání

Test osobnosti S-Personality ti pomůže studentům odhalit silné a slabé stránky, které mohou doplnit do této části tvého portfolia ve StartID.

Já a trh práce

S-focus studentům pomůže se zmapováním profesí (metoda RIASEC) a tím, jak jejich zájmy a osobnost souvisí s volbou profese. Zajímavé profese a s tím související informace potom mohou doplnit do StartID.

Moje zájmy

V návaznosti na oba testy mohou studenti  v Salmondu vyplnit části Osobní úspěchy a Motivující aktivity - ty jim pomohou lépe identifikovat jejich zájmy a aktivity, které je naplňují. Tyto informace využijí při vyplňování části Moje zájmy ve StartID.

Tip: využití AI

Pokud pracujete s bezplatnou verzí Salmonda, některé užitečné výsledky nebudete mít k dispozici (například své silné a slabé stránky, se kterými se ve Start iD pracuje). To ovšem neznamená, že ho nelze pro práci s portfoliem Start iD použít. V kombinaci s využitím nástrojů umělé inteligence , jako například Copilot, to je velmi jednoduché. Pokud například chcete lépe porozumět svým silným a slabým stránkám, můžete využít tento postup: 


1,  zkopírujte svůj výsledek testu S-personality do konverzace

2,  zmiňte, že se jedná o takzvaný BIG 5 model osobnosti

3, požádejte umělou inteligenci, aby ti na základě tvého výsledky napsala více o vašich silných a slabých stránkách


Stejně lze postupovat i v případě nalezení příkladů vhodných profesí dle zájmového typu na základě testu S-Focus (v konverzaci stačí uvést, že se jedná o metodu RIASEC). 

Ideálním způsobem je samozřejmě využívat plnou verzi Salmonda, která všechny tyto informace obsahuje, navíc s jistotou přesného výsledku a správné interpretace.

Možnost stáží a brigád

Součástí Start iD je navíc také networking mezi studenty a firmami. Firmy si ve Start iD vytváří firemní profily, díky kterým prezentují svou firmu a studentům nabízí příležitosti spolupráce v podobě brigád, stáží, exkurzí i pracovních pozic. Tato funkce zatím funguje pouze v rámci Jihomoravského kraje, ale věříme, že má velký potenciál do budoucna nabídnout velkou přidanou hodnotu studentům, kteří budou schopni na základě informací ze svého portfolia najít firmy v oborech, které jsou jim blízké a které si chtějí vyzkoušet, což jim dále pomůže s jejich profilací a přispěje k tomu, aby si následně vybrali takový obor, který je bude dlouhodobě naplňovat a budou v něm spokojení.

Více o informací o propojení spolu s možností vytvořit si účet v aplikaci Start iD najdete zde.