Školy hlásí plno. Jak na výběr SŠ v době silných ročníků?

Přidal: Tibor Kučera, 12. 5. 2023

V nadcházejících letech čeká budoucí středoškoláky velká výzva. Již letos jsme mohli pozorovat efekt velmi silných ročníků, kdy podle dat MŠMT v roce 2023 opustí ZŠ 106 tisíc dětí, což je asi o desetinu více než loni. A stejný trend lze očekávat i do budoucna - podle odhadu ČSÚ nebude vzhledem k demografické křivce počet žáků do roku 2030 klesat. 

Tento trend přirozeně znamená vyostření konkurence mezi zájemci o studium a bohužel také nedostatek kapacit některých typů středních škol. Jak totiž vyplývá z analýzy organizace EDUin, zejména kapacity ve SŠ se všeobecným maturitním vzděláním v ČR nerostou přiměřeně k počtu aktuálních zájemců. Podle studie tak zvláště na gymnáziích potrvá „přetlak“ uchazečů až do roku 2030. Jak letošek ukázal, mezi nejexponovanější školy patří pražská gymnázia. Důvodem je jednak prestiž škol a jednak spádovost lokality - do Prahy se hlásí žáci nejen z města Prahy, ale i z celého Středočeského kraje. Nicméně se tento problém zdaleka netýká pouze tohoto regionu a gymnázií.  

Ačkoli se na tuto situaci chystá MŠMT (s težko pochopitelným zpožděním) reagovat podporou zvyšování kapacit, efekt těchto opatření nelze očekávat okamžitě.

Jakou zvolit strategii při výběru SŠ?

Je tedy jasné, že výběru střední školy by měli budoucí deváťáci věnovat obzvlášť velkou pozornost. Tím nejdůležitějším je důkladně se zamyslet se nad tím, co žáka zajímá, baví a co mu jde. Žák například může začít tím, že se zeptá lidí ve svém okolí (v rodině, učitelů, trenérů apod.), co by mu doporučili. Další možností  je potom využít nástrojů kariérové poradenství - mezi ně například patří projekt Kam ze základky, který jsme vytvořili abychom žákům nabídli podporu při rozhodování o vhodném směru SŠ studia. Skrze jednoduchou aplikaci obsahující specializované testovací nástroje pomůže žákovi zjistit jeho silné stránky, talenty další klíčové prvky osobnosti a to, ve kterých studijních oborech je může dobře uplatnit a bude ho bavit a naplňovat.

Ve chvíli, kdy už má žák vytipovaný obor, kterému by se chtěl věnovat, je načase podle toho hledat co nejvhodnější střední školu, která tomuto směru odpovídá. Pro hledání středních školy je možné například využít web Atlas školství či interaktivní mapu škol. Ve obou případech naleznete seznam všech SŠ, který jde filtrovat např. podle místa, zaměření, typu apod. 

Doporučujeme také prostudovat článek 5 chyb při výběru SŠ, který jsme pro vás připravili.

Jakých informací o školách si všímat?

Jak tedy poznat, jestli škola bude dobře odpovídat osobnostnímu nastavení žáka a dobře ho na budoucnost připraví? Při hodnocení škol sel doporučujeme zaměřit zejména na tyto oblasti:

Obsah studia

Studijní plán a předměty - bude mě to bavit, zajímá mě to? Vidím ve studiu užitek? Co budu po absolvování školy umět? Kolik hodin je věnováno jednotlivým předmětům, odpovídá to zaměření školy? Jsou nějací úspěšní absolventi? Co říkají o škole?

Co škola nabízí

Jaké jsou možnosti odborných praxí, stáží, exkurzí a cest do zahraničí pro obor, který zvažuješ? Účastní se studenti soutěží? Jaký je styl studia (samostudium, konzultace, prezenční studium...)? Pracují studenti na projektech (a jak často)? Co je povinné a co mohu získat navíc?

Kdo tam učí

Mohu si zjistit reference na vyučující? Jsou to odborníci? Jaký je jejich styl výuky - jedná se převážně o frontální výuku (výklad před tabulí) nebo se v hodinách převážně zapojují studenti, pracuje se ve skupinách apod?

Atmosféra na škole

Jaký dojem na mne škola dělá? Co říkají její studenti a absolventi? Mohu školu navštívit a vidět, co mne zajímá? Jsou zaměstnanci ochotni odpovědět na moje otázky?

Lokalita

Kde škola je, budu muset dojíždět každý den nebo bydlet v jiném městě? 

Cena

Platí se za studium? Za co další se na škole platí? Jaká je konečná cena? Je garantovaná, nebo se může v průběhu studia zvýšit?

Šance na přijetí

Kolik studentů škola přijímá?

Tyto informace žák najde jak na webu školy, tak přehledně např. ve zmíněné interaktivní mapě SŠ - zde jsou informace o počtu uchazečů a přijatých studentů v minulém roce.

Jak tyto informace zjistit? V prvé řadě mohou žáci i rodiče dobře prostudovat webové stránky školy či navštívit veletrhy či burzy středních škol (seznam například najdete zde). V momentě, kdy si vytvoříte zúžený výběr, doporučujeme tyto školy osobně navštívit, v rámci Dne otevřených dveří. Jeho termín typicky najdete na webu školy. Velmi dobrým zdrojem informací jsou potom zkušenosti studentů. Zkuste ve svém okolí zjistit, jestli neznáte někoho, kdo na škole studuje či studoval, abyste se jich na reference a další informace mohli zeptat.

Na gymnázium nebo na odbornou školu?

Platilo to vždy, nicméně v souvislosti s přetlakem uchazečů to platí dvojnásob. Pokud žák volí gymnázium jako jednoduchou možnost v případě, že neví co jiného studovat nebo to nyní “nechce řešit”, je to škoda. V takovém případě silně doporučujeme vrátit se na začátek a zaměřit pozornost na důkladnější sebepoznání a využít nástroje či služby kariérové poradenství (viz. například projekt Kam ze základky) . Velmi často se díky tomu podaří blíže specifikovat okruh zájmů a najít směr, který více odpovídá vnitřnímu nastavení žáka. Díky tomu se tak už na SŠ může rozvíjet oblastech, které ho zajímají a baví a naopak trávit méně času studiem předmětů, které ho tolik nezajímají. To je typicky nevýhoda gymnázií, které poskytují široký všeobecný základ a pro mnoho studentů tak začne být  část studia “na obtíž”. Místo toho, aby tak student rozvíjel svůj potenciál a dosahoval skvělých výsledku, trápí se přípravou a studiem něčeho, čemu se  věnovat nechce.

I pro žáky, které láká spíše všeobecné studium je vhodné dívat se nejen na nabídku gymnázií, ale také odborných škol. I z odborné školy mají žáci šanci dostat se následně na školu vysokou a zdaleka neplatí, že by gymnázia vždy poskytovala lepší úroveň vzdělání (zároveň existují i podpůrné kurzy, které s přijímačkami na VŠ pomáhají) a výhodou je obvykle i větší propojení s praxí. Navíc podle vznikajícího Dlouhodobého záměru vzdělávání České republiky 2023-2027 se má konat reforma středního vzdělávání s cílem rozšířit úzké zaměření na SŠ o všeobecně vzdělávací základ a společný odborný základ, ke kterému by poté mohl žák doplnit více specializací. 

Hlavně se nebát

Šance dostat se na vysněnou školu je díky silným ročníkům nyní menší, stále to však není nic nereálného. Zároveň je dobré si připomenout, že ještě pár let zpět byla možnosti podávat pouze jednu přihlášku, místo aktuálních dvou. Zkrátka není třeba podléhat  zbytečné panice a hořekovat nad nepřízní osudu. Důležité je se nezaleknout a přihlášku na vybranou školu podat, i když v předchozích letech přijímala každého druhého či třetího zájemce. Někdy se také může totiž paradoxně stát, že se například na základě počtu přihlášek z minulých let zalekne většina zájemců a přetlak pak vznikne spíše u škol “druhé volby”, takže přemíra taktizování se ne vždy vyplatí.

Rozhodně se vyplatí dobře se připravit se na přijímačky a hlavně myslet pozitivně věřit v úspěch

Všem deváťákům a jejich rodičům přejeme mnoho štěstí a především pevné nervy.