Pro školy

Salmondo je komplexní webový systém pro kariérní poradenství a osobní rozvoj, který pomáhá mladým lidem určit vhodný studijní a profesní směr. Je zároveň ideálním nástrojem pro výchovné a kariérní poradce, kterým umožní maximálně zefektivnit a doplnit jejich poradenskou činnost.
studentů je přesvědčeno, že je poradenství s výběrem dalšího studia či kariéry užitečné a mělo by být součástí výuky na SŠ.


studentů pomohlo Salmondo s výběrem dalšího studia.


studentů by Salmondo doporučilo svým spolužákům.

Proč využít Salmondo na vaší škole?Efektivní poradenství
Na výchovné a kariérové poradce i učitele jsou kladeny stále větší požadavky v oblasti podpory studentů v jejich kariérové volbě. Ti však často nemají časovou kapacitu ani prostředky, jak studentům efektivně pomoci a potřebnou podporu poskytnout. Salmondo nabízí způsob, jak kvalitně, efektivně a pro studenty příjemným způsobem splnit poradenskou roli a zároveň ulehčit samotným poradcům.
Přidaná hodnota pro rodiče i školu
Ve společnosti se více a více hovoří o potřebě inovací vzdělávání. Salmondo je příkladem služby, která přinese do studia nový rozměr, přitom je levná na pořízení, snadná co do zavedení a bezpracná na provoz. Statistiky ukazují, že se rodiče stále více zamýšlení nad uplatněním svých dětí. Nabídkou Salmonda jim dáte najevo, že škole na osudu jejich dětí rovněž záleží. Díky tomu se škola stane atraktivnější i pro uchazeče o studium a jejich rodiče.
Ty nejlepší vyhlídky pro absolventy
Do třetice to samozřejmé, ale také nejdůležitější - protože Salmondo je tu v první řadě pro studenty. Volba studia do značné míry předurčuje budoucí kariéru. A pracovní život je zcela klíčovým determinantem pro životní spokojenost člověka. Salmondo jako součást poradenství znamená ten nejlepší způsob, jak podpořit studenty v jejich klíčovém životním rozhodnutí a udělat vše pro to, aby šťastně žili svůj budoucí život.


Jaké jsou zkušenosti škol se Salmondem?

„S nasazením Salmonda jsme velmi spokojeni. Výsledky předčily naše očekávání i vzhledem k tomu, že konkrétně v případě naší školy má zpravidla velká část studentů o svém budoucím studiu jasno. Salmondo se jeví jako velmi efektivní a pro studenty pohodlný způsob, jak jim poskytnout potřebnou oporu pro jejich kariérní volbu.“


RNDr. Jiří Herman, Ph.D
Ředitel, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

"Naše škola byla se Salmondem maximálně spokojena. Podpora studentů, aktivní zájem a závěrečný workshop přispěly ke zdárnému průběhu testování. Výsledky pomohly studentům při jejich rozhodování o budoucí profesní orientaci. "

Mgr. Eva Ertlová
Výchovná poradkyně, Stojanovo gymnázium Velehrad

Jak spolupracovat?

Školám a poradcům, kteří chtějí nabídnout Salmondo svým studentům, umožňujeme získat sadu licencí za výrazně výhodnější cenu. Poradce také získá speciální účet, díky kterému může licence v jednoduchém rozhraní přidělovat studentům. Studenti mohou své výsledky s poradcem sdílet a výsledky tak mohou sloužit jako podklad pro další poradenství.

Libor Vošický
Spojte se s námi
Kontaktujte našeho obchodního manažera pro školství Ing. Libora Vošického. Probere s vámi možnosti nasazení Salmonda na vaší škole, včetně způsobů financování, které nezatíží váš rozpočet. Rádi vám také poskytneme testovací licenci plné verze Salmonda, abyste si ji mohli sami v klidu vyzkoušet.

Pro zběžné seznámení s prostředím Salmonda také doporučujeme vyzkoušet volně přístupnou verzi zdarma.

Kontaktujte nás

Kde jste na nás již mohli narazit?

školení Šumperk
Setkání kariérových poradců v Šumperku
Olomoucký kraj
V rámci projektu KAP uspořádal Olomoucký kraj tematické setkání kariérových poradců ze středních škol, na kterém jsme měli možnost představit Salmondo a jeho možnosti kariérním a výchovným poradcům a probrat jeho využitelnost na středních školách v Olomouckém kraji.
wokshop Zlín
Konference přinesla zajímavé podněty i konkrétní nástroje pro práci školních kariérových poradců
Zlínský kraj
Na konferenci "Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace", která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jsme na svém worskhopu představili základní principy a přístup, na kterých je architektura aplikace Salmondo postavena a seznámili účastníky s jeho využitelností pro kariérové poradenství a osobní rozvoj.
Gaudeamus Brno
Nový nástroj pro volbu vhodné kariéry
Učitelské listy
Učitelské listy informovaly o Salmondu jako o novém inovativním nástroji pro volbu vhodné kariéry a o prvních ohlasech studentů z jeho představení na největším evropském veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně.