Pro školy a poradce

Salmondo je komplexní webový systém pro kariérní poradenství a osobní rozvoj, který pomáhá mladým lidem určit vhodný studijní a profesní směr. Je zároveň ideálním nástrojem pro výchovné a kariérní poradce, kterým maximálně zefektivní a doplní jejich poradenskou činnost.


5 přínosů pro střední školy spolupracující se SalmondemŠťastný zřizovatel
Ve společnosti se více a více hovoří o potřebě inovací vzdělávání. Salmondo je příkladem služby, která přinese do studia nový rozměr, přitom je levná na pořízení, snadná co do zavedení a bezpracná na provoz.
Spokojení rodiče
Rodiče vnímají, že se trh práce mění. A statistiky ukazují, že nad uplatněním svých dětí se zamýšlejí ještě více než dříve. Nabídkou Salmonda jim dáte najevo, že škole na osudu jejich dětí rovněž záleží.
Učící učitelé
Učitel by měl především učit. Víme to všichni, přesto přibývá nových povinností a administrativní zátěže pro učitele i výchovné poradce. Prací se Salmondem lze pokrýt části osnov zaměřené na trh práce, ale zejména úspěšně splnit poradenskou roli a zároveň ulehčit samotným poradcům.
Prestižní a žádaná škola
Jeden z nejsilnějších argumentů pro Salmondo. Před zápisem rodiče i uchazeče zajímá, co jim může škola – kromě kvalitního vzdělání – nabídnout. Spoluprací se Salmondem získáváte eso v rukávu. Školám rádi pomůžeme i s prezentací přínosů Salmonda rodičům. A netýká se to jen škol soukromých – každý ředitel i učitel přece chce, aby jeho škola měla prestiž. Má to i pragmatický důvod – studenty si pak můžete vybírat.
Úspěšní studenti a absolventi
Na závěr to samozřejmé, ale také nejdůležitější. Protože Salmondo je tu v první řadě pro studenty.


Jak funguje spolupráce se Salmondem?

Školám a poradcům, kteří chtějí nabídnout Salmondo svým studentům, umožňujeme získat sadu licencí za výrazně výhodnější cenu a následně je v jednoduchém rozhraní přidělovat uživatelům a dále s nimi pracovat.3 příklady alternativního financování Salmonda pro střední školy

Dar

Velké množství firem má zájem podpořit školy darem. Nepřejí si však, aby se dar neadresně rozpustil v provozním rozpočtu či financování – jakkoli nezbytné – renovace vytápění. Salmondo představuje jasně vymezenou inovativní pomůcku vzdělávání, která je pro podnikatelský sektor atraktivním předmětem společenské zodpovědnosti a představuje konkrétní službu, k jejímuž opatření se dárce může hrdě přihlásit.

Rodiče a studenti

Salmondo není nutné vždy pořizovat z prostředků určených na výukové pomůcky. Jednou z možností je nabídnout rodičům a studentům, aby se na jeho pořízení složili. Výhody jsou jasné pro obě strany – studenti získají Salmondo za zvýhodněnou cenu pro instituce a škola uspoří vlastní zdroje.

Dotace

Prevence nezaměstnanosti mladých a studijní neúspěšnosti, inovace vzdělávání a kariérní poradenství jsou dlouhodobě prioritními cíli dotačních programů na všech úrovních od krajů po Evropskou unii.

Jak zapojit svoji školu do Salmonda?

Jednoduše. Napište nám na naši hlavní e-mailovou kontaktní adresu info@salmondo.cz, nebo kontaktujte přímo našeho obchodního manažera pro školství Ing. Libora Vošického. Rádi vám poskytneme testovací licenci plné verze Salmonda, abyste si ji mohli sami v klidu vyzkoušet. Pro zběžné seznámení s prostředím Salmonda také doporučujeme vyzkoušet volně přístupnou verzi zdarma.


Vytvořit účet zdarma

Ke stažení: A4 se stručným shrnutím Salmonda a toho, jaké přínosy středním školám a žákům přináší. Salmondo Produktový list.pdf


Jak je tomu u vysokých škol?

Pro VŠ nabízíme Salmondo také ve speciální verzi jako rozvojový a poradenský portál pro studenty, který přizpůsobujeme na míru stylu a potřebám konkrétní školy. Pro bližší informace nám napište na naši hlavní e-mailovou adresu info@salmondo.cz, nebo kontaktujte přímo našeho obchodního manažera pro školství Ing. Libora Vošického.