Materiály pro kariérové poradce

Připravili jsme pro vás několik jednoduchých E-booků na nejrůznější témata z oblasti kariérového poradenství, které vám mohou usnadnit poskytování poradenství vašim žákům. E-booky si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF a případě zájmu vytisknout.

E-book: 7 tipů jak začít s kariérovým poradenstvím na ZŠ

Jste výchovný poradce, školní psycholog nebo speciální pedagog? Pak je jedním z vašich úkolů poskytovat svým žákům kariérové poradenství. Jak ale začít? Nabízíme vám 7 praktických tipů jak efektivně zařadit kariérové poradenství do práce s vašimi žáky.

E-book: 5 překážek u žáků při volbě povolání a jak je překonat

Proč by třetina studentů SŠ dnes své rozhodnutí o výběru školy přehodnotila? V tomto E-booku najdete nejčastější překážky, které žáci ZŠ vnímají v momentu, kdy se rozhodují o své profesní a studijní dráze. Nabídneme vám tipy, jak využít kariérového poradenství a pomoci žákům tyto výzvy překonat.

E-book: zájmový test RIASEC (S-Focus Junior)

Stáhněte si praktický materiál s informaci o nejvyužívanější testové metodě v rámci kariérového poradenství - metodě RIASEC, či Hollandově testu. V tomto PDF najdete jeho stručnou charakteristiku s praktickými informacemi, jak je možné jej při poskytování kariérového poradenství nejlépe využít.

E-book: pětifaktorový model osobnosti (S-Talent)

Krátký e-book popisující dnes zřejmě nejrozšířenější vědecky uznávaný model osobnosti: pětifaktorový model osobnosti (známý také jako Big 5, či OCEAN). Tato metodak vychází z nejmodernějšího vědeckého modelu struktury osobnosti a umožňuje poznat klíčové parametry, které ji definují. V tomto e-booku zjistíte více o jeho využití pro potřeby kariérového poradenství na ZŠ a jeho adaptaci v aplikaci Salmondo.