Přijímačky na SŠ v roce 2024: Co je nového?

Přidal: Tibor Kučera, 7. 11. 2023

Od 1. 1. 2024 má přijít v účinnost novela školského zákona, která přinese digitalizaci přijímacího řízení na SŠ. Dnešní deváťáci tedy při přijímačkách na SŠ již budou využívat tyto změny:

Elektronická přihláška na SŠ

Žáci budou moci využít možnost elektronického podání přihlášky ke studiu. V tomto školním roce bude možnost podat přihlášku písemně (s podporou nového elektronického systému), nebo přímo elektronickou formou, s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity.

V 1. i ve 2. kole přijímacího řízení budou moci uchazeči podat přihlášku až na 3 SŠ, místo dosavadních 2. V případě přihlášek s talentovou zkouškou až na 5 škol. 

Jednotlivým školám budou také nově přiřazovat prioritu. Pokud se stane, že se žák rozhodne na školu, kde jej přijali nenastoupit, bude mít povinnost vzít svou přihlášku zpět a “uvolnit” tak místo jinému zájemci. Tato opatření mají zmenšit současné problémy týkající se velkého počtu neumístěných uchazečů v první fázi přijímacího řízení.

Novinky v rámci přijímacích zkoušek

I ti uchazeči,  kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor, budou nově moci konat 2 pokusy testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Novinkou je také prodloužení období pro skládání školní části přijímacích zkoušek (a to i před konáním JPZ).

Snazší přístup k datům díky novému informačnímu systému

Cermat ve spolupráci s MŠMT nejpozději k 15. 1. 2024 spustí jednotný informační systém. Ten bude evidovat všechny přihlášky do maturitních i nematuritních oborů. Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli SŠ přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám na základě prioritizace škol v přihlášce uchazeče. Díky jednotnému systému tak zmizí nutnost využívat zápisové lístky.

Oficiální znění oznámení o novele najdete v tiskové zprávě.

Jak vybrat správnou SŠ?

Přijímací řízení na SŠ vždy bylo pro uchazeče i rodiče náročným procesem. Žák se rozhoduje o tom, na jakou studijní a profesní dráhu se vydá, navštěvuje burzy škol a Dny otevřených dveří a absolvuje přípravu a samotnou přijímací zkoušku. V celém procesu je mnoho stresu, vyplňování formulářů a nejistoty při čekání na výsledky. Tento proces by měla novela značně usnadnit. Digitalizace přináší zjednodušení přihlášek a prioritizace škol zrychlení získání informace o výsledcích přijímaček. Příjemnou zprávou je také navýšení počtu přihlášek až na 3 školy. 

Věříme, že novela celý tento náročný proces usnadní a zefektivní, a žákům tak ubere alespoň trochu stresu. O to aby tento proces byl co nejméně náročný se v Salmondu snažíme i my a proto nabízíme v projektu Kam ze základky žákům podporu již v průběhu posledních ročníků ZŠ. Pomáháme jim, aby si byli jistější, jakým směrem se v životě vydat a jaké školy si do přihlášky zapsat.

Co když se to nestihne?

Aktuální informace (zdroj novinky.cz) připouští, že se může stát, že informační systém do konce roku nebude stoprocentně funkční. Ať už bude systém při příštích přijímacích řízení na SŠ fungovat a žáci se budou moci hlásit na školy elektronicky, nebo to tak nebude, v obou případech doporučujeme deváťákům, aby se na ně dobře připravili. Aktuální trend v počtu zájemců o studium stoupá, mnohé školy hlásí plno. Proto doporučujeme navštívit Dny otevřených dveří a uvažovat jak nad volbou školy, kam by žák určitě chtěl, tak podat přihlášku i tam, kam je vzhledem k přetlaku přijetí pravděpodobné. Zájemcům o následné studium na VŠ doporučujeme zauvažovat i nad dalšími školami, mimo gymnázií. Podrobnější tipy pro to, jakoz zvolit strategii pro rozhodování o SŠ, jsme shrnuli v dalším článku na webu.