Reference

Co o nás říkají odborníci?


„Psychologické testy a dotazníky mohou výrazně napomoci k prohloubení sebepoznání. Na přístupu Salmonda se mi líbí, že neposkytuje jeden test nebo dotazník, ale nabízí jich několik. Uživatelé proto získají více informací, se kterými mohou pracovat. Dlouhodobější a systematická spolupráce s klienty, kterou Salmondo poskytuje, navíc pomáhá stanovit osobní cíle a stimulovat jejich naplňování.“

docentka Hřebíčková
Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně

"Webová aplikace Salmondo podporuje inovativní přístupy v oblasti kariérového poradenství. Výhodou je profesionální, srozumitelné prostředí s užitečnými funkcionalitami, k tomu uživatelsky velmi příjemné a přátelské. Líbí se mi, že autoři hledají stále nové inspirace a prostředky dalšího rozvoje webu a umožňují mladým lidem využívat moderní nástroje k plánování jejich vzdělávací a profesní dráhy."

Mgr. Jana Galová, MBA
Šéfredaktorka krajských portálů o vzdělávání Zkola.cz

„Každý z nás v životě stojí před volbou povolání, někdo jednou a někdo vícekrát. To, jak se rozhodneme, ovlivňuje celý náš život. Líbí se mi, že Salmondo je projekt, který může pomoci v tomto důležitém kroku všem lidem.“

doktor Mezera
PhDr. Antonín Mezera
Speciální pedagog, školní a poradenský psycholog, ředitel PPP pro Prahu 7 a 8

"Salmondo je velmi jednoduché na pochopení a jeho velkou výhodou také je, že testy zaberou uživatelům jen málo času. Za pár minut se o sobě uživatel dozví spoustu zajímavých informací, které mu mohou udělat větší jasno v tom, kam po škole zamířit své kroky."

Mgr. Lenka Vildová
Poradenské a profesní centrum, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

Co o nás říkají naši uživatelé?


„Zkusila jsem testování v personální agentuře i Salmondo. Obojí mi pomohlo vyjasnit si, které obory se pro mě hodí. Salmondo mi vyhovovalo víc, protože testování bylo rychlejší a mohla jsem testy vyplnit doma. Výsledky byly jasné, konkrétní a hlavně jsem je dostala hned."

Katka
studentka 3. ročníku gymnázia (Zlín)


„Výsledky Salmonda seděly dobře s tím, co jsem si o sobě sama představovala, takže mě spíš utvrdily v tom, čemu se chci věnovat. Zároveň mi i rozšířily obzory o tom, co vše bych mohla dělat a jaké obory můžu na VŠ studovat."

Dáša
studentka 4. ročníku gymnázia (Brno)

„Zajímavá aplikace, které může pomoci při rozhodnutí na jakou vysokou školu jít a také díky ní můžu zjistit svůj typ osobnosti."

„Jednoduchost a srozumitelnost aplikace a testů, odborné ale přitom jasné vyhodnocení výsledků."

„Výsledky jsem věděl během chvilky. Byly navíc přehledné a věcné, přesné a přesto obsáhlé.”

Ohlasy studentů z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše
3. ročník gymnázia

„Pomohlo mi vyjasnit si, jakým směrem bych se měl v životě vydat."

„Pro někoho, kdo neví, kam jít, super věc."

„Místo, kde si můžete urovnat myšlenky a něco se o sobě dozvědět.”

Ohlasy studentů ze Stojanova gymnázia, Velehrad
2. ročník gymnázia

Proč Salmondo vzniklo?50 %

Zhruba tolik bakalářských studií je v ČR neúspěšně ukončeno. Nejčastějším důvodem jsou odlišné a nenaplněné představy studentů.

63 %

Tolik lidí postrádá ve svém zaměstnání motivaci pro svoji každodenní práci.

50 %

Přibližně tolik vysokoškolsky vzdělaných osob v České republice nepracuje v oboru, který vystudovaly.

Vytvořit účet zdarma