Podmínky služby

Pro individuální uživatele

Pro uživatele registrované od 8. 4. 2019 účinné ihned, pro dříve registrované od 8. 5. 2019.

Podmínky služby pro individuální uživatele

Zásady zpracování osobních údajů

Pro školy

Účinné od 8. 5. 2019.

Podmínky služby pro školy

Podmínky zpracování osobních údajů

Ve vztahu k uživatelům z řad zástupců škol se přiměřeně uplatňují rovněž výše uvedené dokumenty pro individuální uživatele.

Cookies

Prohlášení o užívání souborů cookies