SpolupracujemeNaším cílem je umožnit školám co nejlépe plnit jejich poradenskou funkci a podpořit výchovné či kariérové poradce v jejich činnosti. Proto se snažíme spolupracovat jak se samotnými školami, tak také s jejich zřizovateli. Podívejte se na příklady, jak naše spolupráce fungují a aktuality z našich společných aktivit.


Salmondo na 16 SŠ v Ústeckém kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje je Salmondo v rámci první fáze spolupráce využíváno 16 vybranými středními školami a 5 Pedagogicko-psychologickými poradnami pro podporu kariérového poradenství žáků ZŠ i SŠ.

Více informací

Salmondo získalo "pečeť kvality" od Evropské komise

V rámci programu Evropské komise Horizon 2020 jsme od Evropské komise obdrželi tvz. Seal od Excellence (pečeť kvality), která nám umožní dále rozvíjet naši aplikaci a prozkoumat možnosti jejího mezinárodního využití.

Více informací

Díky krajské spolupráci Salmondo na 40 SŠ v JMK

Díky podpoře Jihomoravského kraje a spolupráci Centra vzdělávání všem (CVV) získalo 40 středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem možnost ve školním roce 2018/2019 využít Salmondo pro podporu kariérového poradenství.

Více informací

Salmondo Junior pro všechny ZŠ v Jihočeském kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje a díky spolupráci Jihočeské Hospodářské komory (JHK) je Salmondo Junior (verze aplikace určená pro ZŠ) součástí webového portálu Impuls pro kariéru a v rámci podpory kariérového poradenství ho mají k dispozici všechny základní školy v Jihočeském kraji na následující 3 roky.

Více informací

Workshop pro výchovné poradce na SŠ v Libereckém kraji

V rámci Krajského akčního plánu Libereckého kraje jsme se dne 26. 9. 2018 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje podíleli na workshopu pro výchovné poradce s názvem „Kariérní plánování a osobní rozvoj“.

Více informací

Diskuzní setkání s řediteli SŠ v Karlovarském kraji

Díky spolupráci a podpoře Karlovarského kraje jsme 25.9. měli příležitost setkat se s řediteli 13 středních škol z Karlovarského kraje, se kterými jsme diskutovali podporu kariérového poradenství a možnosti jeho podpory díky aplikaci Salmondo pro SŠ.

Více informací

Setkání kariérových poradců v Olomouckém kraji

V rámci projektu KAP pořádá Olomoucký kraj tematické setkání kariérových poradců ze středních škol, na kterých jsme měli možnost představit Salmondo a jeho možnosti kariérním a výchovným poradcům a probrat jeho využitelnost na středních školách v Olomouckém kraji.

Více informací

Konference kariérové poradenství ve Zlínském kraji

Na konferenci "Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace", která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jsme na svém worskhopu představili základní principy a přístup, na kterých je architektura aplikace Salmondo postavena a seznámili účastníky s jeho využitelností pro kariérové poradenství a osobní rozvoj.

Více informací