Díky krajské spolupráci Salmondo na 40 SŠ v JMK

Díky podpoře Jihomoravského kraje a spolupráci Centra vzdělávání všem (CVV) získalo 40 středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem možnost ve školním roce 2018/2019 využít Salmondo pro podporu kariérového poradenství.


Průběh spolupráce

V rámci spolupráce s JMK byla nejdříve dohodnuta podoba spolupráce - po odborném posouzení ze strany CVV se kraj rozhodl finančně podpořit nákup Salmonda 40 školám pro zvolený ročník na jeden rok, kdy počet škol byl předem stanovený jako cílový stav pro nadcházející školní rok. Zástupci Salmonda nejprve dostali možnost oslovit s touto nabídkou ředitele škol na poradě ředitelů, po které projevil zájem potřebný počet 40 škol. Jsme velmi rádi, že byl o využití našeho nástroje tak velký zájem a věříme, že bude v budoucnu možné zapojit všechny školy v kraji.


Školení poradců

Výchovní poradci a školní psychologové z podpořených škol byli následně proškoleni jak o využívání aplikace, tak také o využívání psychodiagnostických nástrojů v poradenském procesu. Na školení se kromě zástupců Salmonda podílela Mgr. Eva Dvořáková, personální psycholožka a kariérová poradkyně CVV. Poradci se na školení důkladně seznámili s aplikací jak z pohledu studenta, tak také s prostředím pro poradce. Všichni také obdrželi praktickou příručku s anotacemi k jednotlivým částem aplikace. Po školení již poradci mohli aplikaci začít využívat a nabídnout ji studentům na svých školách.

certifikát
JMK školení


Další kroky

V současnosti již poradci a studenti na zapojených školách již Salmondo pro podporu kariérového poradenství plně využívají. V druhé polovině školního roku proběhne vyhodnocení využití nástroje jako z pohledu studentů, tak samotných poradců. Těšíme se na výsledky a další spoluprací se zapojenými školami i Jihomoravským krajem na dalším rozvoji kariérového poradenství v regionu.