Diskuzní setkání s řediteli SŠ v Karlovarském kraji

Díky spolupráci a podpoře Karlovarského kraje jsme 25. 9. 2018 měli příležitost setkat se s řediteli 13 středních škol z Karlovarského kraje, se kterými jsme diskutovali podporu kariérového poradenství a možnosti jeho podpory díky aplikaci Salmondo pro SŠ. Po dohodě se zástupci kraje bylo jedním z hlavních cílů tohoto setkání zjistit zájem samotných škol v Karlovarském kraji o podporu v oblasti kariérového poradenství, od kterého se následně bude odvíjet další vzájemná spolupráce.


Jsme proto velmi rádi, že zpětná vazba ředitelů byla velmi pozitivní. Ředitelé velmi oceňovali zejména možnost usnadnit práci často velmi vytíženým výchovným poradcům a všichni zúčastnění podpořili myšlenku spolupráce na krajské úrovni a koncepční podporu kariérového poradenství na středních školách v Karlovarském kraji. Těšíme se na další setkání a spolupráci.

Konference Zlínský kraj
Konference Zlínský kraj