Salmondo získalo "pečeť kvality" od Evropské komise

V rámci programu Evropské komise Horizon 2020 jsme od Evropské komise obdrželi tvz. Seal od Excellence (pečeť kvality), která nám umožní dále rozvíjet naši aplikaci a prozkoumat možnosti jejího mezinárodního využití.


Horizon 2020

Horizon 2020 je finanční instrument zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti Evropy v globálním měřítku. Jeho cílem je podpořit malé a střední podniky (SME) napříč zeměmi Evropské unie zaměřené na špičkový vědecký výzkum, vývoj inovativních řešení a boj se velkými společenskými problémy. Společnosti, které se do programu přihlásí, vypracují detailní zprávu o své činnosti a dalších plánech. Všechny projekty, kterých se v každém kole přihlásí několik tisíc, jsou následně hodnoceny odbornou komisí, která projekt hodnotí ve třech základních kritériích: znamenitost projektu, míra dopadu, kvalita a efektivita implementace. Konkurence projektů je extrémně vysoká, což se odráží i na míře úspěšných žádostí, která se pohybuje jen kolem 10 %. I proto si tohoto úspěchu velmi vážíme. Více informací o projektu zde: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.


Plánované využití

Seal of Excellence je pro nás důležitý z několika důvodů. Především potvrzuje kvalitu a smysluplnost nástroje i na mezinárodní úrovni a zvyšuje tak přes naši krátkou existenci důvěryhodnost našeho přístupu a řešení. Díky získanému ocenění jsme zároveň získali finanční podporu Technologické agentury ČR, díky které můžeme vypracovat průzkum mezinárodního uplatnění Salmonda, na kterém již usilovně pracujeme.

certifikát