Salmondo na 16 SŠ v Ústeckém kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje je Salmondo v rámci první fáze spolupráce využíváno 16 vybranými středními školami a 5 Pedagogicko-psychologickými poradnami pro podporu kariérového poradenství žáků ZŠ i SŠ.

Průběh spolupráce

Jako partner projektu pro podporu kariérového poradenství byla zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje. V rámci Pedagogicko-psychologické poradny bylo od února 2018 vytvořeno 5 koordinátorů KARIPO. Tito koordinátoři sídlí na 5 místech po celém Ústeckém kraji. Koordinátoři KARIPO budou pravidelně svolávat 1x za 3 měsíce kariérové poradce, kde bude pro ně připraven program s lektory z komor, firem a ÚP, návštěvy ve firmách a atd. Součástí setkávání budou i přednášky, příp. návštěvy konkrétních zaměstnavatelů či VŠ s cílem seznámit PP s reálným prostředím. Vytvořeny budou také podpůrné tištěné i multimediální materiály pro potřeby kariérového poradenství.

Kromě toho byly tyto aktivity dále podpořeny zakoupením nástroje Salmondo pro podporu kariérového poradenství pro 16 zapojených středních škol. Pedagogičtí pracovníci se díky provedenému školení naučili se Salmondem pracovat tak, aby byla podpora poskytnu jak středním tak základním školám. Primárním důvodem pro využití Salmonda bylo zahlcení Úřadů práce ze stran škol, které měly zájem o jimi poskytovanou diagnostiku. Díky Salmondu tak bude možné dostat diagnostické nástroje přímo do území, čímž se zvýší možnost podpory kariérového poradenství pro výrazně větší počet žáků ze středních i základních škol.


Další informace:
http://rskuk.cz/podpora-karieroveho-poradenstvi