Konference kariérové poradenství ve Zlínském kraji

Na konferenci "Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace", která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jsme na svém worskhopu představili základní principy a přístup, na kterých je architektura aplikace Salmondo postavena a seznámili účastníky s jeho využitelností pro kariérové poradenství a osobní rozvoj.

Akce byla určena především výchovným či školním kariérovým poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti. V úvodu konference byly představeny aktivity kariérového poradenství projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, do kterého se budou moci školy od letošního roku zapojit, následovaly odborné příspěvky nejrůznějších odborníků z oblasti profesního poradenství a kariérového rozvoje.

Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání seznámila účastníky s vývojem kariérového poradenství v České republice, Iveta Táborská a Olga Šišková představily nově vzniklou Datovou platformu zaměstnanosti Zlínského kraje. Následovaly příspěvky Žanety Konečné k budoucnosti trhu práce a inovativním metodám v kariérovém poradenství, Sylvie Navarové ke kariérovému poradenství a koučování v praxi a v závěrečném vystoupení pohovořil Miroslav Orel o osobnosti kariérového poradce.

V odpolední části se účastníci mohli zapojit do třech praktických workshopů, které byly zaměřené na konkrétní techniky, nástroje a metody využitelné v praxi školního kariérového poradce. V této části jsme se představili i my s aplikací Salmondo pro střední školy a představením jejího fungování.

Zdroj a další informace:
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu.aspx

Konference Zlínský kraj
Konference Zlínský kraj