Setkání kariérových poradců v Olomouckém kraji

V rámci projektu KAP pořádá Olomoucký kraj tematické setkání kariérových poradců ze středních škol, na kterých jsme měli možnost představit Salmondo a jeho možnosti kariérním a výchovným poradcům a probrat jeho využitelnost na středních školách v Olomouckém kraji.


Projekt KAP Olomouckého kraje na své platformě pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství zorganizoval tematické setkání kariérových poradců ze středních škol v Šumperku a Olomouci. Jednalo se o první z řady pravidelných setkání, která se konají cca 1x za půl roku. Potřeba potkávat se pravidelně vzešla z požadavku samotných učitelů. Na setkání byl dán prostor účastníkům ke sdílení zkušeností s činností poradců, k předání dobré praxe a také se společně hledala řešení různých potíží. Jako jedna z možných podpor práce kariérového poradce byl účastníkům představen produkt Salmondo, kterým lze pokrýt části osnov zaměřené na trh práce, ale zejména úspěšně splnit poradenskou roli a zároveň poradcům ulehčit.


Naše účast byla podpořena na základě dohody s Olomouckým krajem, v rámci které budeme o další spolupráci jednat po prvních zkušenostech a zpětné vazbě ze škol v OK, které již Salmondo začaly pro podporu kariérového poradenství využívat.

Zdroj a další informace:
https://www.kr-olomoucky.cz/setkani-karierovych-poradcu-strednich-skol-v-sumperku-cl-4269.html

Olomoucký kraj KAP
Olomoucký kraj KAP