Workshop pro výchovné poradce na SŠ v Libereckém kraji

V rámci Krajského akčního plánu Libereckého kraje jsme se dne 26. 9. 2018 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje podíleli na workshopu pro výchovné poradce s názvem „KARIÉRNÍ PLÁNOVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ“.

První část workshopu byla zaměřena na představení základního procesu rozhodování studenta a jeho potřeb. Následovala praktická ukázka samotného webového nástroje Salmondo. Účastníkům byla představena nejen verze zaměřená na podporu studentů středních škol, ale také zjednodušená verze zaměřená na podporu žáků základních škol. Jednotlivé části aplikace, psychologické testy a další nástroje byly účastníkům předvedeny přímo v prostředí aplikace v již připraveném demoúčtu. Všichni tak měli možnost se seznámit nejen se samotnou aplikací, ale také s grafickými výstupy nástroje. Demoverze byla po školení samozřejmě zpřístupněna všem účastníkům workshopu.

Druhá část workshopu pak byla věnována představení konkrétních možností využití Salmonda z pohledu výchovného/kariérového poradce a představení dosavadních zkušeností s možnostmi financování licence Salmonda pro školy z jiných krajů (např. financování licencí pro ZŠ v Jihočeském kraji z projektu Implementace KAP Jihočeského kraje či financování licencí Jihomoravským krajem čtyřiceti vybraným středním školám).

Této akce se zúčastnili především zástupci středních a vyšších odborných škol. Dorazili ale také kupříkladu zástupci TUL, ČŠI, Krajského úřadu Libereckého kraje či Úřadu vlády. Náš celkový dojem z celé akce byl velmi pozitivní a bylo skvělé vidět, jaký zájem o rozvoj kariérového poradenství mají zástupci škol i dalších organizací v Libereckém kraji. Věříme, že tato událost byla úspěšným začátkem spolupráce jak s jednotlivými školami, tak také krajem, jehož možné zapojení bylo také předmětem následné diskuze.

Zdroj a další informace:
http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/5635/Workshop-Karierni-planovani-a-osobni-rozvoj.aspx

Liberec KAP
Liberec KAP