Nedostal/a jsem se na střední školu v prvním kole. Co teď?

Přidal: Tibor Kučera, 14. 6. 2024

Ne všichni studenti se v prvním kole přijímacího řízení dostali na svou preferovanou střední školu a některým nevyšla ani škola 2 nebo 3 priority. Pokud je váš potomek mezi těmi 6%, které MŠMT hlásí že se v prvním kolem nedostali na žádnou školu, věřte, že není vše ztraceno. I když je tato situace bezesporu stresující, lze ji zvládnout! Připravili jsme pro vás těchto 8 tipů, co dělat.

1. Zůstaňte pozitivní a podporující

V první řadě je důležité zůstat pozitivní a nabídnout svému dítěti podporu. Připomeňte mu, že to, že se nedostalo na střední školu vypovídá především o menší kapacitě škol ne o jeho inteligenci! Nedostat se na školu neznamená konec života. Vždy existují alternativní možnosti.

2. Zvažte odvolání

Zkontrolujte výsledky přijímaček a pokud naleznete nesrovnalosti, využijte odvolání. To má smysl podat ve chvíli, kdy zjistíte, že došlo k administrativní chybě - například špatný součet bodů, shoda jmen apod. S odvoláním neotálejte, je třeba jej podat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí.

3. Rozšiřte si možnosti

Často se stává, že si studenti v prvním kole podávají přihlášky na obory pouze v dojezdové vzdálenosti. Pro navazující kola přijímaček určitě doporučujeme rozšířit seznam potenciálních škol na celou republiku. Je velká šance, že najdete školu, která preferovaný obor nabízí a vypisuje 2. či dokonce 3. kola přijímaček. A ani to nemusí znamenat, že je škola méně kvalitní. Jak už jsme zmiňovali, kapacita škol a poptávka po oborech se může na různých místech výrazně lišit. Zároveň mnoho škol nabízí ubytovací kapacity pro své studenty. I pokud je škola vyloženě nenabízí, doporučujeme se na ni obrátit, často může doporučit internát v její blízkosti, který je možné využít.

4. Hlaste se na 2. kolo přijímaček

Mnoho středních škol v České republice pořádá druhé kolo přijímacího řízení. Jejich seznam najdete na portálu DiPsy. Stejně jako v prvním kole se dítě může hlásit až na 3 školy seřazené dle priority - to určitě využijte (hlašte se i na nematuritní obory)! Na webových stránkách škol sledujte požadavky přijetí a připravte si všechny potřebné dokumenty. Žák v druhém kole již neskládá zkoušky, započítávají se výsledky z 1. kola. Pokud v 1. kole neabsolvoval jednotné přijímačky z matematiky a češtiny, může se hlásit jen na nematuritní nebo talentový obor. 

8 tipů co dělat když se nedostanu na SŠ

5. Využijte 3. a další kola přijímaček

Některé školy vyhlašují také 3. a další kola přijímaček - nejde již o centrálně řízený proces skrze systém DiPsy (přihláška se podává na listinném tiskopisu buď osobním doručením do školy, poštou, nebo datovou schránkou). Nicméně plný seznam nabízených oborů pro 3. a další kola v tomto systému také najdete a to po zveřejnění výsledků z 2. kola přijímacího řízení (letos po 21.6.). Pokud tedy potomek neuspěl ani v druhém kole, případně jste druhé kolo nestihli, určitě tuto možnost využijte.  

Nezapomeňte, že pokud se vaše dítě dostane na obor, kde mu to nebude vyhovovat, může na příští akademický rok přestoupit jinam. A i když studium méně preferovaného oboru, možná i daleko od domova, může znít nepříjemně, je dobré si uvědomit, že to pro něj může být do budoucna velmi dobrá zkušenost, kterou možná docení až časem.

6. Využijte digitální nástroje kariérového poradenství

V momentě, kdy nevyšlo přijetí na preferovaný obor, je určitě dobré využít dostupné nástroje kariérového poradenství. Tyto nástroje mohou pomoci identifikovat silné stránky a zájmy a díky nim tak můžete vybrat z dostupných možností tu, které by potomkovi mohla nejvíce vyhovovat.  Zkuste například:

  • Infoabsolvent.cz: Portál nabízí rozsáhlé informace o vzdělávacích programech, školách a možnostech kariéry. Zahrnuje nástroje pro sebehodnocení, které mohou vašemu dítěti pomoci určit vhodné studijní cesty na základě jeho zájmů a silných stránek.
  • Salmondo: Ucelený nástroj kariérového poradenství pro studenty nabízí testy a sebepoznávací nástroje i informace o školách a odkazy na doporučené profese.
  • Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací: Národní soustava kvalifikací poskytuje podrobné popisy různých kvalifikací a profesí a pomáhá studentům zorientovat se v požadavcích na různé profese (podobně jako národní soustava povolání na adrese nsp.cz).
  • euroguidance.cz: Tato stránka jako součást evropské sítě nabízí informace o možnostech studia a vzdělání v Evropě, včetně nástrojů kariérového poradenství, které mohou být i pro české studenty velmi užitečné.

7. Nebuďte na to sami

Obraťte se na výchovného či kariérového poradce nebo školního psychologa, případně na Pedagogicko psychologickou poradnu. Poradci vám mohou poskytnout praktické rady, navrhnout alternativní vzdělávací dráhu a v neposlední řadě nabídnout potřebnou emocionální podporu. 

8. Vytvořte si dlouhodobý plán aktivit

Ve chvíli, kdy víte, že vaše dítě po konci ZŠ nepokračuje ve studiu na žádné SŠ, ani nevyužije alternativní formy vzdělání (např. individuální vzdělávání), je dobré si vytvořit na následující rok plán. Někdy může být prospěšné vzít si přestávku nebo delší přípravu. 

Podívejte se na přípravné kurzy nebo jazykové programy, mimoškolní aktivity, brigády, studium nebo stáže v zahraničí apod., které mohou zlepšit kvalifikaci vašeho dítěte a šance na přijetí v příštím akademickém roce. 

Situace, kdy se mladý člověk nedostane na SŠ jako většina jeho vrstevníků je velice stresující. Dopřejte mu bezpečný prostor, kde může sdílet své pocity a podpořte jej v tom, aby se dále věnoval věcem, které jej baví a naplňují.