Blog

Sebereflektivní techniky v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 15. 2. 2023

Jak se orientovat v moderním světě? Nekonečné možnosti a svoboda výběru v dnešní moderní společnosti jsou pro mladé lidi tzv. Generace Z (narozených po roce 1995) bezpochyby jedním z největších přínosů. To však nevyhnutelně velmi ztěžuje jejich…

Zobrazit článek

Pětifaktorový model osobnosti

Přidal: Tibor Kučera, 13. 1. 2023

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti, který může najít velmi vhodné uplatnění v kariérovém poradenství jak na středních tak základních školách. Žákům může pomoci ujasnit si…

Zobrazit článek

Metoda RIASEC

Přidal: Tibor Kučera, 23. 12. 2022

Jednou z nejrozšířenějších testovacích metod v oblasti kariérového poradenství je metoda RIASEC (či Hollandův test). V tomto článku si blíže představíme, na čem je tato metoda postavená, a jak ji lze v rámci kariérového poradenství efektivně využít…

Zobrazit článek

Žákovské portfolio na ZŠ ( a jejich využití s aplikací Salmondo)

Přidal: Tibor Kučera, 6. 9. 2022

Kariéra v 21. století Díky modernizaci a rychlým změnám na trhu práce se mění způsob zaměstnávání lidí i podoba jejich kariérní dráhy. Dříve bylo běžné, že pracovník setrval celý svůj produktivní život v jednom oboru či dokonce u jednoho…

Zobrazit článek

Pracovní listy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 1. 8. 2022

Slepá volba povolání? Žáci si někdy volí profesní obor a studijní program nesystematicky a neberou v úvahu důležité aspekty jako je např. jejich osobnost či vlastní očekávání od budoucího pracovního života. Tato situace následně vede k tomu, že…

Zobrazit článek

Testy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 7. 2022

Kým chceš být? Volba povolání je jednou z velkých otázek, se kterou se potkají všichni mladí lidé. Co chceš dělat? Kým chceš být? Tíhu tohoto rozhodnutí umocňuje i moderní doba. Ročně vznikají desítky nových studijních programů, které často…

Zobrazit článek

Jak funguje doporučování profesí v S-Focus aneb o povoláních obyčejných i neobyčejných

Přidal: Adam Benkovič, 11. 5. 2018

Jak to vlastně celé funguje? Proč mi byly doporučeny právě určité profese a ne jiné? Tipy na profese a obory studia, které by pro vás mohly být zajímavé, můžete v Salmondu získat v rámci modulu S-Focus. Tento dotazník a jeho interpretace jsou…

Zobrazit článek

Z jakých oborů odcházejí studenti nejčastěji a proč?

Přidal: Tibor Kučera, 19. 12. 2017

V Česku nedávno vyšla první publikace, která se systematicky a do hloubky zabývá problematikou studijní neúspěšnosti na vysokých školách. Autoři v ní mimo jiné uvádí statistiku studijní neúspěšnosti podle jednotlivých oborových skupin pro bakalářské…

Zobrazit článek