Proč jsou v Salmondu 4 vize a jak s nimi nejlépe pracovat

Přidal: Adam Benkovič, 5. 7. 2017

Aby se vám s vizí lépe pracovalo, člení se v Salmondu na 4 části. Které to jsou a na co se v každé z nich zaměřit?


Vize pracovního a školního života (v Salmondu: Vize - práce a škola)

V této části se věnujte tomu, jak si přejete, aby v dlouhodobějším horizontu – například 5, ale třeba i 15 let – vypadal váš pracovní život. Pokud ještě studujete, zahrňte do této vize i své studium. Připomeňte si, co jste s o sobě dozvěděli v Salmondu v modulech kapitoly Poznání. Připomeňte si kupříkladu své silné i slabé stránky, příležitosti, hodnoty, motivující aktivity. Zvažte výsledky, které vám přineslo vyplnění Finančního plánovače a Pracovního dotazníku v kapitole Vize. Vezměte v úvahu jak funkci práce jako zdroje financí, tak příležitosti k rozvoji, smysluplné aktivitě a společenskému zakotvení.

Nezapomeňte, že život není jen práce a počítejte při formulování pracovní vize, že ji budete chtít skloubit s aktivitami z dalších částí života. Případně se k ní vraťte a zdokonalte ji, až navrhnete i následující vize.

Vize společenského života (v Salmondu: součást modulu Vize - osobní)

Postupujte obdobně jako u pracovní vize, věnujte se však vztahům s dalšími lidmi. Přátelským, partnerským, rodinným či jiným. Pamatujte, že kontakt a vztahy s dalšími lidmi bývají i zpětně při pohledu svůj život hodnoceny většinou lidí jako ten nejvýznamnější prvek. Při silném zaměření na práci můžeme mít tendenci odkládat například setkání s přáteli, což je logické, z dlouhodobého hlediska je však takový kontakt velmi důležitý pro zvládání stresu a duševní pohodu.

Zamyslete se, jak chcete s jednotlivými lidmi trávit společný čas – jakým aktivitám byste se chtěli věnovat.


Vize osobního života (Vize - osobní)

Tato složka vize je zaměřena „introspektivně”. Věnuje se veškerým osobním aktivitám, které tedy nespadají mezi práci ani společenský život – s výjimkou těch relaxačních či sportovních, které patří do závěrečné části vize.

Typicky sem spadají zájmy a koníčky; aktivity, ve kterých spatřujete přesah – „vyšší smysl”; spiritualita (duchovní život); kreativita (například umělecká tvorba) a dále ostatní osobní zájmy nezahrnuté jinam (třeba angažovanost ve veřejném dění).

Vize zdraví a pohody (v Salmondu: součást modulu Vize - osobní)

„Well-being” – osobní pohodu – by bylo možno vtělit do vize osobního života, ale jde o tak důležitou a zároveň úhlem pohledu specifickou část, že jsme jí věnovali sekci vize. Zamyslete se v ní nad aktivitami a principy pečujícími o vaše fyzické i duševní zdraví a pohodu.

Pro fyzické zdraví může jít z aktivních činností například o sport, cvičení, procházky, jógu, masáže, ale vezměte v potaz i obecné otázky životního stylu – stravu, přímou péči o zdraví, předcházení rizikům. Pokud jde o duševní zdraví, často se pro souhrn aktivit a prospěšných přístupů používá termín psychohygiena. Existuje mnoho postupů, jak pečovat o svoji duševní pohodu, kterým se věnuje populárně-psychologická literatura, články na Internetu, vzdělávací pořady a třeba i koučink v Salmondu.

Důležitý pojem je v této oblasti též pozitivní psychologie, vědní obor, kterému se intenzivně věnuje například prof. Martin Seligman. Na myšlenkách pozitivní psychologie staví i Salmondo, zejména ve své části Aktivita. K psychohygieně může patřit i pravidelná návštěva psychologa či kouče.

Jak má vypadat vize? Kde vzít inspiraci?

Vize je velmi osobní dokument a její forma je na vás. Jakkoli v popisu částí zmiňujeme především aktivity, pamatujte, že konkrétní činnosti patří mezi cíle. Vize by měla být pozitivně a dlouhodobě (proto také obecněji) formulovaný obraz vaší budoucnosti. Můžete ji formulovat přímo jako kýžený budoucí stav a může tedy obsahovat třeba věty typu: „Jsem společenský a pozitivně myslící člověk, na kterého se mohou druzí spolehnout a přijít si za ním pro podporu.” či „Každý den si najdu dostatek času, který trávím se svojí rodinou.”

Jak postupovat při psaní vize popisuje náš článek „Co je osobní vize a které 3 kroky k ní vedou?”. Na hledání inspirace je zaměřen další článek na našem blogu „Brainstorming: 3 metody, jak odhalit vlastní budoucnost”.

Na vizi navazují cíle. Jak na ně?

Cíle jsou širší téma, proto jsme i jim věnovali speciální článek – „Vizi mám. Jak naformulovat cíle, abych je plnil?”.

Toť vše. Mnoho úspěchů při naplňování vize přeje Salmondo!


Jak pracujete s vizí? Byl vám článek v něčem přínosný, nebo se vám nelíbil? Chtěli byste něco sdělit autorovi? Napište na adam (zavináč) salmondo.cz, nebo do komentářů na Facebooku.