Vizi mám. Jak naformulovat cíle, abych je plnil?

Přidal: Adam Benkovič, 5. 7. 2017

Osvědčená manažerská metoda pro formulování cílů má název SMART. Jde o zkratku, kterou můžeme rozložit na slova specifický, měřitelný, ambiciózní, realistický, termínovaný. Právě tyto vlastnosti by měl váš cíl mít, aby se výrazně zvýšila pravděpodobnost, že jej úspěšně naplníte. Podívejme se blíže, co se za slovy skrývá.

Specifický

Tedy dostatečně určitý. Na rozdíl od vize, která má být obecnou představou, za kterou míříme, cíl musí být konkrétní. Vaším přáním je kupříkladu být v lepší kondici. To však samo o sobě není správně formulovaným cílem, neboť je nejasné, co pro splnění prakticky činit. Cíl splňující 'S' (zatím však jen 'S') by byl například: „zlepším svoji kondici pravidelnou jízdou na kole”. Či z jiného soudku: „naučím se hrát na kytaru”.

Měřitelný

Abychom mohli ověřit, zda byl cíl skutečně splněn a jak průběžně s cílem postupujeme, musí být činnost nějakým způsobem měřitelná. Budeme-li pokračovat s cíli z minulého odstavce, cíle splňující i 'M' by byly: „zlepším svoji kondici tím, že každý týden ujedu 10 km na kole” „naučím se hrát na kytaru 12 základních durových akordů”.

Ambiciózní

Abychom se skutečně posunuli kupředu a cíle nás také opravdu motivovaly, musí být formulovány ambiciózně. Toto kritérium je samozřejmě relativní, neboť pro každého je ambiciózní cíl jiný. Chceme-li začít běhat, pro začátek může být dostatečným úkolem epizoda velmi energické chůze, případně střídání s velmi krátkými úseky běhu. Pro zkušeného běžce již budou zajímavější trasy v kilometrech. Cíl bychom měli nastavit tak, aby plně využil naše schopnosti a motivoval nás ještě trochu posunout své hranice, rozvinout se dále a naučit se něco nového.

Realistický

V návaznosti na ambicióznost přichází také velmi důležitá zásada realističnosti. Cíl musí být pro nás skutečně dosažitelný. Pokud tomu tak není, není cílem a může nás pouze demotivovat. Tento princip je asi nejjednodušší ze SMART, přesto v něm mnozí chybujeme. Zvláštně to platí pro perfekcionisty a workoholiky, kteří také v našem testu osobnosti S-Personality skórují velmi vysoko v hodnotách vztahu k práci. Při volbě splnitelného cíle nám může hodně pomoci jeho měřitelnost – při rozdělení na dílčí úseky můžeme lépe odhadnout náročnost a také průběžně sledovat jeho plnění a případně svůj cíl korigovat.

Termínovaný

Časové omezení je klíčové – bez něj ani nelze posoudit předchozí 4 vlastnosti. Vždy bychom měli nastavit konečné datum, do kterého má být cíl splněn.

Jak tedy může vypadat SMART cíl?

„Každý ráno si zacvičím – začnu 20 kliky a každý den přidám 1, až jich udělám 100 – do 30. 9.”
„Naučím se vařit 30 nových jídel z kuchařky, každou sobotu jedno – do 31. 12.”
„Naspořím 15 000 Kč – každý měsíc alespoň 1000 Kč – do 31. 12.”


Další tipy – rozložení, pozitivnost

Mezi další dobré principy pro stanovování cílů patří rozložení cíle v čase. Výzkumy zaměřené na novoroční předsevzetí ukazují, že když bude cíl rozdělen na více dílčích kroků, je výrazně větší pravděpodobnost, že jej splníte. Proto jsme tak formulovali i naše příklady. Měřitelnost tradičně znamenala ověřitelnost splnění cíle. Věříme, že by však měla znamenat i možnost průběžné kontroly, s čímž souvisí i rozložení na dílčí cíle.

Aby byly cíle motivující, snažte se je též formulovat pozitivně – nikoli „nebudu dělat to a to”, ale zaměřit se na pozitivní výsledek, o který usilujete.

Krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle a propojení s vizí

Při vývoji Salmonda jsme dospěli k tomu, že je praktické cíle členit do tří kategorií podle horizontu plnění. Necháme na vás, jaké přesné časové úseky budou zahrnovat. Logické je propojení s vizí – ta představuje stav, kterého chcete dosáhnout. Na jejím základě tak můžete formulovat dlouhodobé cíle (třeba v horizontu 3-5 let). Ty jsou konkrétními body, kterých je třeba dosáhnout, aby se vaše vize splnila.

Dle dlouhodobých cílů pak lze zvolit krátkodobé (jejichž řešení vás bezprostředně čeká – aktuální „buffer” – třeba v 6 měsících) a střednědobé (které navazují na krátkodobé a představují mezikrok k dlouhodobým – třeba v 1 roce). Zatímco krátkodobé cíle budou „běžné”, u dlouhodobých by mělo být patrné, že směřují k hodnotám vaší vize.

Další práce s cíli v Salmondu

Salmondo vychází z metody SMART a člení cíle na podle časového horizontu. Dále umožňuje nastavit jejich připomínání a koučink v denních, týdenních a měsíčních intervalech. Jde o způsob, jak se motivovat k plnění cílů a uživatelům je aktivně k dispozici v rámci kapitoly aktivita.

Toť vše. Úspěšné plnění cílů přeje Salmondo!


Jak pracujete s cíli vy? Byl vám článek v něčem přínosný, nebo se vám nelíbil? Chtěli byste něco sdělit autorovi? Napište na adam (zavináč) salmondo.cz, nebo do komentářů na Facebooku.