Salmondo a Start iD

Aplikace Salmondo a Start iD nabízí jendoduché propojení, díky kterému si studenti mohou ještě snadněji zmapovat svoji osobnost a vytvořit své osobní porfolio.

Co je Start iD?

Start iD je webová aplikace, která pomáhá studentům směřovat jejich profesní život podle toho, co je zajímá a v čem mohou uspět. V aplikaci si vytváří online portfolio obsahující témata sebepoznání, studium, zájmy, zkušenosti, budoucnost i trh práce. Každé téma je vybaveno důležitými informacemi k tématu a databází pracovních listů a seberozvojových materiálů. Součástí Start iD je také networking mezi studenty a firmami. Firmy si ve Start iD vytváří firemní profily, díky kterým prezentují svou firmu a studentům nabízí příležitosti spolupráce v podobě brigád, stáží, exkurzí i pracovních pozic.

Jak propojení funguje?

Salmondo mohou studenti využít jako užitečného pomocníka pro vyplnění svého osobního portfolia v aplikaci Start iD. Zejména test zájmů S-Focus a dotazník osobnosti S-Personality pomohou studentům s vyplněním částí Start iD portfolia v oblastech Moje sebepoznání, Já a trh práce a Moje zájmy. Více informací studenti naleznou v samotné apliakce Start iD.

Více o Start iD