Scio OSP vs MU TSP

Přidal: Tibor Kučera, 20. 2. 2018

Pokud se letos máte v plánu hlásit na Masarykovu univerzitu, jistě víte, že na většinu oborů budete muset v rámci přijímacího řízení absolvovat Test studijních předpokladů (TSP). Fakulta Sociálních studií zároveň umožňuje jako alternativu zvolit test Obecných studijních předpokladů (OSP) od společnosti Scio. Jak to tedy funguje a jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma testy?

TSP a přijímačky na MUNI?

Test TSP je určen pouze pro přijímací řízení na Masarykovu univerzitu v Brně a to na většinu fakult, s těmito výjimkami:

  • lékařská fakulta - zde skládáte odborné testy
  • farmaceutická fakulta - zde skládáte jak oborové zkoušky, tak současně i testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP)
  • fakulta sportovních studií - zde je nutné absolvovat oborový test i praktickou zkoušku
  • fakulta sociálních studií - zde si můžete vybrat test OSP či TSP, současně skládáte také test ze Základů společenských věd od společnosti Scio.

Pokud se hlásíte na Ekonomicko-správní fakultu, Fakultu informatiky nebo na některé obory Přírodovědecké fakulty, může vám být na základě výsledků testu OSP prominuto přijímací řízení a k TSP už potom chodit nemusíte.

Proč zkusit test OSP?

Hlavní výhoda, proč zkusit i test OSP, je to, že se řada termínů koná ještě před termínem TSP a lze ho navíc opakovat. TSP má pouze jeden pokus, a je to tedy tak trochu "buď, a nebo". Díky testu OSP tak máte možnost v klidu, například ještě dlouho před maturitou, dosáhnout potřebného výsledku pro prominutí přijímacího řízení a nemusíte se přijetím na VŠ stresovat.

Termín

TSP je možné dělat pouze jedenkrát, a to v termínu  od ledna do dubna 2023. Uchazeč si při podání elektronické přihlášky zvolil konkrétní datum zkoušky z veřejné nabídky termínů.

Test OSP má celou řadu termínů, ale jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity uznávají jen některé z nich, je proto potřeba zkontrolovat u každé fakulty, které termíny bude pro prominutí přijímacího řízení brát v potaz.

Náplň testu

I když se oba testy snaží zjistit předpoklady studenta pro vysokoškolské studium a mohou se zdát velmi podobné, není tomu úplně tak. Samozřejmě se oba testy do určité míry překrývají, jsou mezi nimi ale i určité rozdíly.

Oba testy zahrnují části týkající se znalosti českého jazyka, analýzy a porozumění psanému textu, stejně jako části zaměřené na logické uvažování, základní matematické operace nebo odvozování a uplatňování modelů a pravidel. TSP však navíc například obsahuje jeden oddíl  v anglickém jazyce a více se zaměřuje na kritické myšlení..Test se navíc v jednotlivých otázkách každý rok více či méně liší. Test OSP má svoji podobu poměrně stálou, ačkoliv i letos došlo k některým úpravám, ale ty se týkají spíše jiného uspořádání, možnosti skládat je online nebo počtu otázek a jejich podoba zůstala zachována.

Počet otázek, délka a formát testu

Aktuálně je test TSP rozdělen na samostatné 3 části - každá má 15 otázek, mají svůj časový limit a jsou hodnoceny odděleně. 

V testu OSP je od letošního roku roku otázek pouze 66, rozdělených do dvou částí (obě mají 33 otázek). Na první je vyhrazeno 35 minut, na druhou 50 minut. Mezi oddíly nelze přeskakovat.

Testy TSP probíhají prezenčně (konkrétní termín si vyberete v přihlášce) a vyplňovat je budete elektronicky v tabletu, OSP probíhají jak prezenčně, tak distančně, v různých termínech a na různých místech ČR a SR.

O všech letošních změnách v testu OSP jsme psali v tomto článku.

Počet správných odpovědí a odečítání bodů

V obou testech je u každé otázky pouze jedna správná odpověď - u TSP vybíráte z 5 možností u OSP ze 4. Stejně tak se v obou testech za nesprávné odpovědi odečítá část bodu. U TSP je to 0,20 bodu, u OSP 0,25 bodu.

O strategii k tipování jsme psali v tomto článku k obecným tipům, jak zvládnout OSP.

Hodnocení

V obou testech nejde o samotný počet bodů získaných v testu, ale o takzvaný percentil, kdy jste porovnáváni s ostatními uchazeči se stejnou variantou testu (detailnější vysvětlení percentilu je v článku, na který odkazujeme výše).

Každý obor má vlastní požadavky na výšku percentilu a to zvlášť pro OSP a TSP, je proto nutné si tyto informace ověřit na stránce fakulty.

Příprava

Jednoznačně nejlepším způsobem přípravy na oba testy je trénink na testech z předešlých let. I když se otázky v TSP každý rok nějakým způsobem mění, rozhodně se vám nestane, že byste byli většinou otázek zaskočeni. Úlohy jsou vždy typově podobné, takže čím více jich před samotným testem úspěšně vyřešíte, tím větší šance, že se vám to povede i naostro.

Masarykova univerzita zveřejňuje minulé testy zdarma, můžete využít i možnost přípravných kurzů

Společnost Scio také nabízí ukázky testů z minulých let na svých stránkách, není jich však mnoho a další si budete muset objednat.

Jelikož se jedná o obecné studijní předpoklady, nenajdete konkrétní učebnici, která by vám zajistila, že po jejím nastudování budete znát správné odpovědi. Jednak mají testy různá zadání a zároveň ověřují vaše kompetence a schopnosti, nikoliv konkrétní oborové znalosti. Co vám ale může pomoci:

  • zkoušejte si testy několikrát nanečisto a v reálných časových podmínkách (na 1. a 2. oddíl máte 45 minut, na 3. 20 minut)
  • přeskakujte mezi otázkami v oddílu - vyplňte nejprve ty otázky, které jsou vám bližší a pak se vracejte k těm, které zbydou
  • pokud otázce vůbec nerozumíte, netipujte (to se vyplatí spíše v případě, kdy se rozhodujete nad 2 odpověďmi)
  • zpřehledněte si text např. vypsáním klíčových slov, psaním si poznámek na papír, náčrtkem apod.
  • čtěte pozorně - nenechte se nachytat na formulacích začínajích záporem (např. vyberte, co  neplatí, co se nehodí apod.)
  • najděte si způsob, jak se před zkouškou uklidnit a nepropadat panice - na chvíli se zastavte, zhluboka se několikrát prodýchněte, krátce prsty promasírujte stehna, proměte obličej, napijte se (to pomůže zmírnit naši přirozenou pudovou stresovou reakci, kdy má tělo tendenci zamrznout či utéct)

Za celý tým Salmonda samozřejmě přejeme mnoho štěstí a pevné nervy, ať už budete psát jakýkoli z testů.

P.S. Jak už jsme dříve psali, samotné přijímací řízení na VŠ už je hračka, pokud víte, co chcete studovat. Pro ty, kteří se stále nemohou rozhodnout, je tu Salmondo.

Více o Salmondu