Scio OSP vs MU TSP

Přidal: Tibor Kučera, 20. 2. 2018

Pokud se letos máte v plánu hlásit na Masarykovu univerzitu, jistě víte, že na většinu oborů budete muset v rámci přijímacího řízení absolvovat Test studijních předpokladů (TSP). Zároveň však některé fakulty umožňují jako alternativu zvolit test Obecných studijních předpokladů (OSP) od společnosti Scio. Jak to tedy funguje a jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma testy?

Kdo může absolvovat test OSP?

Pokud se hlásíte na Ekonomicko-správní fakultu, Fakultu informatiky nebo na většinu oborů Přírodovědecké fakulty, může vám být na základě výsledků testu OSP prominuto přijímací řízení a k TSP už potom chodit nemusíte.

V rámci Fakulty sociálních studií je možno test OSP zvolit jako alternativu k TSP, který je jednou ze součástí přijímacího řízení. Tou druhou je test ze Základů společenských věd od společnosti Scio, který musí absolvovat každý uchazeč.

Proč zkusit test OSP?

Hlavní výhoda, proč zkusit i test OSP, je to, že se řada termínů koná ještě před termínem TSP a lze ho navíc opakovat. TSP má pouze jeden pokus, a je to tedy tak trochu "buď, a nebo". Díky testu OSP tak máte možnost v klidu, například ještě dlouho před maturitou, dosáhnout potřebného výsledku pro prominutí přijímacího řízení a nemusíte se přijetím na VŠ stresovat.

Termín

TSP je možné dělat pouze jedenkrát, a to v termínu  21.–22. dubna 2018.

Test OSP má celou řadu termínů, ale jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity uznávají jen některé z nich, je proto potřeba zkontrolovat u každé fakulty, které termíny bude pro prominutí přijímacího řízení brát v potaz.

Náplň testu

I když se oba testy snaží zjistit předpoklady studenta pro vysokoškolské studium a mohou se zdát velmi podobné, není tomu úplně tak. Samozřejmě se oba testy do určité míry překrývají, jsou mezi nimi ale i určité rozdíly.

Oba testy zahrnují části týkající se znalosti jazyka, analýzy a porozumění psanému textu, stejně jako části zaměřené na logické uvažování, základní matematické operace nebo odvozování a uplatňování modelů a pravidel.

TSP však navíc například obsahuje i deset otázek v anglickém jazyce, deset otázek na kulturní přehled (tedy spíše faktických znalostí) nebo speciální část věnovanou prostorové představivosti. Test se navíc v jednotlivých otázkách každý rok více či méně liší.

Test OSP má svoji podobu poměrně stálou. Letos sice došlo k výraznějším úpravám, ale ty se týkají spíše jiného uspořádání nebo počtu otázek a jejich podoba zůstala zachována.

Počet otázek, délka a formát testu

TSP má 60 otázek, deset v každé ze šesti částí. Na vypracování testu máte 100 minut, přičemž mezi jednotlivými částmi je možno libovolně přecházet.

V testu OSP je od letošního roku roku otázek pouze 66, rozdělených do dvou částí (obě mají 33 otázek). Na první je vyhrazeno 35 minut, na druhý 45 minut. Mezi oddíly nelze přeskakovat.

O všech letošních změnách v testu OSP jsme psali v tomto článku.

Počet správných odpovědí a odečítání bodů

V obou testech je u každé otázky pouze jedna správná odpověď. Stejně tak se v obou testech se za nesprávné odpovědi odečítá bod.

V případe testu OSP v závislosti na počtu odpovědí.

U TSP 0,25 bodu za špatnou odpověď (každá otázka má 5 možností).

O strategii k tipování jsme psali v tomto článku k obecným tipům, jak zvládnout OSP.

Hodnocení

V obou testech nejde o samotný počet bodů získaných v testu, ale o takzvaný percentil, kdy jste porovnáváni s ostatními uchazeči se stejnou variantou testu (detailnější vysvětlení percentilu je v článku, na který odkazujeme výše).

Každý obor má vlastní požadavky na výšku percentilu a to zvlášť pro OSP a TSP, je proto nutné si tyto informace ověřit na stránce fakulty.

Příprava

Jednoznačně nejlepším způsobem přípravy na oba testy je trénink na testech z předešlých let. I když se otázky v TSP každý rok nějakým způsobem mění, rozhodně se vám nestane, že byste byli většinou otázek zaskočeni. Úlohy jsou vždy typově podobné, takže čím více jich před samotným testem úspěšně vyřešíte, tím větší šance, že se vám to povede i naostro.

Masarykova univerzita zveřejňuje minulé testy zdarma. Navíc připravila i interaktivní procvičování TSP, takže za vás správné odpovědi i počet bodů spočítá.

Společnost Scio také nabízí ukázky testů z minulých let na svých stránkách, není jich však mnoho a další si budete muset objednat.


Za celý tým Salmonda samozřejmě přejeme mnoho štěstí a pevné nervy, ať už budete psát jakýkoli z testů.

P.S. Jak už jsme dříve psali, samotné přijímací řízení na VŠ už je hračka, pokud víte, co chcete studovat. Pro ty, kteří se stále nemohou rozhodnout, je tu Salmondo.

Více o Salmondu