Co je test OSP od Scia a jak na něj?

Přidal: Tibor Kučera, 4. 12. 2017

Jako každý rok, i letos budou tisíce (převážně) maturantů absolvovat test Obecných studijních předpokladů od společnosti Scio, který řada vysokých škol uznává jako přijímací zkoušku. Užitečný přehled fakult, které přijímají na základě této srovnávací zkoušky, najdete na webu scio.cz, kde jsou uvedeny i termíny, v rámci kterých se zkoušky konají (jsou v rozmezí od prosince do května 2023). Zkoušku lze absolvovat online (přičemž je po kontrolu nahrávána) či prezenčně na různých místech ČR a SR.

Co tedy na studenty vlastně čeká?

Test Obecných studijních předpokladů má za cíl, jak už název napovídá, ověřit předpoklady studenta ke studiu na vysoké škole. Nejde v něm tedy o faktické znalosti, ale spíše o ověření úrovně myšlení v různých oblastech. Tyto oblasti dobře popisuje dělení testu z minulých let, kdy test obsahoval 4 oddíly – verbální, kvantitativní, logický a argumentační. O změnách pro rok 2022/2023 píšeme v dalším článku.

Lze se na testy připravit?

Na první pohled se může zdát, že se jedná o test, na který se dá těžko nějak připravit a člověku to buď myslí, nebo ne. Samozřejmě tomu tak není. Je pravda, že existují studenti, kteří se na takový test zkrátka připravovat nemusí a dosáhnou v něm vždy skvělého výsledku. Na druhou stranu ale také platí, že se na test OSP, stejně jako na jakýkoliv jiný test, lze dobře připravit a významně tak zvýšit své šance na dobrý výsledek. Jak na to?

Nejjednodušším a zároveň nejefektivnějším způsobem přípravy je jednoznačně trénink na samotných testech z minulých let. Úlohy jsou vždy typově podobné, takže čím více jich před samotným testem úspěšně vyřešíte, tím větší šance, že se vám to povede i naostro. Společnost Scio nabízí ukázky testů z minulých let na svých stránkách zdarma, není jich však mnoho a slouží spíše k získání představy o podobě testu a jednotlivých úlohách. Kromě toho je možné si objednat jak testy online, tak tištěné cvičebnice, společně se správným řešením a strategiemi, jak u jednotlivých úloh postupovat. Další variantou pak jsou placené kurzy, které už nenabízí jen Scio, ale i další společnosti. Levnější variantou potom může být příprava s někým, kdo testy zvládá a má schopnosti dobře řešení vysvětlit.

Kolik bodů musím mít?

Pokud jde o vyhodnocení, v testu OSP nejde o samotný počet správně vyřešených úloh a počet bodů. Protože každý rok vznikne mnoho různých variant (ano, budete mít jinou variantu než soused v lavici) a i když se tvůrci snaží, aby byly navzájem co nejvíce podobné, jsou zkrátka některá zadání těžší než jiná. Vaše skóre je tedy vždy porovnáváno s ostatními lidmi, kteří vyplňovali stejný test. Výsledkem tohoto srovnání je percentil, což je číslo, které udává kolik lidí dosáhlo horšího nebo stejného výsledku jako vy. Nemusíte se tak bát, že kvůli smůle na zadání v testu neuspějete. Pokud dosáhnete na percentil 95 %, znamená to, že pouze 5 % lidí dosáhlo lepšího výsledku než vy (nikoli tedy, že jste vyřešili správně 95 % úloh). Jednotlivé vysoké školy potom mají různé požadavky na percentil pro přijetí. Ty vždy najdete přímo na stránkách univerzity v části informací pro uchazeče.

Vyplatí se u OSP tipovat?

To je velmi složitá otázka. U každé úlohy je vždy pouze jedna správná odpověď, za špatné odpovědi se ale část bodů strhává (vždy podle počtu možností). Obecně bychom proto nedoporučovali tipovat u otázek, kde vůbec netušíte. Pokud se ale rozhodujete pouze mezi dvěma možnostmi, tipnout jednu z nich dává smysl. Zároveň také záleží na tom, jak se vám v testu daří. Pokud víte, že jste neodpověděli na naprostou většinu otázek, nic jiného vám pravděpodobně nezbyde.

Rozhodně se však u každé otázky snažte co nejvíce možností eliminovat a zúžit tak okruh možných správných odpovědí. Zároveň s tipováním určitě počkejte až dokončíte celý oddíl. Může se stát, že zrovna natrefíte na náročné otázky na začátku oddílu a zbytečně zpanikaříte a budete rozhození i do dalších otázek (tak jako se to poprvé stalo i mně). Obecně platí: těžké úlohy zkrátka přeskočte a začněte těmi lehčími.

Hlavně klid

Důležitá rada na závěr. Nikdo nepočítá s tím, že odpovíte na všechny otázky. Podle zkušeností na průměrný výsledek stačí, abyste správně vyřešili přibližně polovinu otázek v každé části. Navíc je možné testy opakovat, přičemž se výsledky studentů s dalšími pokusy zpravidla zlepšují a univerzity většinou i opakované testy uznávají. I když tak testy OSP působí velmi náročně, ve výsledku se není čeho obávat.


Přejem mnoho štěstí a pevné nervy u testů.

P.S. Samotné přijímací řízení na VŠ už je hračka, pokud víte, co chcete studovat. Pro ty, kteří se stále nemohou rozhodnout, je tu Salmondo.

Více o Salmondu