Jak vypadají Scio testy OSP pro rok 2017/2018?

Přidal: Tibor Kučera, 4. 12. 2017

Test Obecných studijních předpokladů bude letos vypadat jinak. Autoři se rozhodli, oproti předešlým rokům, snížit počet oddílů i otázek. Jak tedy budou nové testy vypadat a co to pro studenty znamená?

Pokud jste v minulých letech už testy OSP od Scia vyplňovali, případně je znáte od starších spolužáků, víte, že byl test rozdělen do čtyř oddílů:

  1. Verbální, který zkoumal schopnost pracovat s jazykem a porozumět textu.
  2. Kvantitativní, který zkoumal schopnost řešit základní početní úlohy skrze pochopení a použití modelů a pravidel.
  3. Logický, který zkoumal schopnost logicky uvažovat a používat základní matematické operace.
  4. Argumentační, který zkoumal schopnost analyzovat text, dedukovat a používat platné argumenty.

V testu bylo celkově 90 úloh, s celkovým časem 110 minut (20 minut na verbální oddíl, 30 minut na ostatní části).

Co je nového?

Od letošního roku roku je otázek pouze 66 a oddíly pouze dva. Jsou jimi oddíl verbální a analytický, přičemž oba mají 33 otázek. Na první je vyhrazeno 35 minut, na druhý 45 minut. Mezi oddíly není možno přeskakovat, stejně jako v předešlých letech. Znamená to tedy, že zbývající dva oddíly už v testu nejsou?

I když to tak vypadá, není tomu tak. Co jsme mohli vypozorovat z nového ukázkového testu, většina typů otázek zůstala a autoři pouze snížili jejich počet a některé přesunuli mezi oddíly. Argumentační část z minulých let (závěrečný oddíl) je nyní přesunuta do první, verbální části. Kvantitativní a logické úlohy jsou potom součástí analytického oddílu v druhé části testu. Typově jsou úlohy opravdu stejné jako v minulých letech. Co se týče přípravy na test, nic zásadního by se tedy měnit nemělo a rozhodně nemusí ti, kteří budou test opakovat, zoufat, že je jim loňská příprava k ničemu.

Jsou nové OSP lehčí?

Náročnost jednotlivých úloh jsme neměli možnost posoudit, každopádně jsme přesvědčeni, že zůstane srovnatelná. Tím, že je test kratší s méně otázkami, bude jednodušší se na něj soustředit. Na druhou stranu už jste si možná sami stihli vypočítat, že na každou otázku bude nově v přepočtu méně času, a to zhruba 64 vteřin v porovnání se 73 vteřinami v minulých letech.

Jestli tedy letošní testy Obecných studijních předpokladů budou pro studenty snazší než minulé, uvidíme až po prvních výsledcích. Pořád ale bude platit, že kdo se na test dobře připraví, nemusí se ho obávat. Na základní informace o testu Obecných studijních předpokladů a tipy pro jeho zvládnutí se můžete podívat v dalším článku.

Termíny OSP jsou pro rok 2017/2018 následující: 9. prosince, 2. února, 3. března, 29. března, 28. dubna, 26. května; a to po celé ČR a Slovensku. Detaily a možnost přihlášení naleznete na webu Scia.

My pevně věříme, že uvedené změny přispějí k tomu, abyste v testu uspěli a dostali jste se na vysněnou školu. A pokud ještě nevíte, která to bude, vyzkoušejte Salmondo a odhalte studijní obory, které nejlépe sedí vaší osobnosti.


Více o Salmondu