13 profesí, které do roku 2030 zaniknou

Přidal: Tibor Kučera, 16. 1. 2018

S pokračujícím rychlým rozvojem technologií se výrazně mění i trh práce. Jak uvádí studie Nadace pro mladé Australany, téměř 60 % mladých lidí v Austrálii se momentálně vzdělává v oblastech, které budou v následujících 10 až 15 letech ze 2/3 velmi pravděpodobně automatizovány (pokud vás zajímá, jaký dopad bude mít vývoj umělé inteligence a automatizace na český pracovní trh, připravili jsme pro vás tento článek). Server careeraddict.com sestavil žebříček 25 povolání, kterých se automatizace práce s velkou pravděpodobností výrazně dotkne. Která to tedy jsou?

1. Daňový poradce

Čím dál tím více lidí pro evidenci a zpracování daní využívá sofistikované daňové softwary a algoritmy s umělou inteligencí. UI dokáže pracovat způsobem, který předčí i toho nejpracovitějšího a nejinteligentnějšího zaměstnance. Podle předpovědí do roku 2030 automatizace ovlivní 20 % pracovních míst v této oblasti.

2. Strojmistr železniční dopravy

Technologie v železniční dopravě čím dál tím více častěji využívá automatické vyhodnocování chybovosti strojů a predikci potenciálního nebezpečí v dopravě. S pokrokem v automatizaci jsou v tomto oboru tradiční inženýři stále méně a méně potřební, neboť automatizace dokáže pracovat efektivněji, s menší chybovostí a tím bezpečněji. 

3. Skladníci

Ve skladech budeme čím dál tím častěji místo zaměstnanců vídat robotické stroje chytrými senzory. Mají potenciál zvedat velmi těžké balíky a odbavovat více zásilek s menší chybovostí, než běžný pracovník. Tento trend umocňuje i neustálá expanze služeb e-shopů. 

4. Hodináři

Rozhlédněte se po ulici, kolik kolemjdoucích má na rukou klasické (analogové ručičkové) hodinky, a kolik ty digitální? Vzestup vysoce kvalitních smartwatch hodinek ukazuje větší poptávku spíše po specializovaném  (elektro)servisu než  po službách tradičních hodinářů. Dokonce i tradiční luxusní módní značky nabízejí digitální výrobky.

5. Pokladní

Systémy samoobslužných pokladen se stávají standardem v mnoha prodejnách. Je velmi pravděpodobné, že za pár let budou automatizované pokladny tak běžnou součástí obchodů, že většina tradičních pokladních již nebude existovat.
Mezi další „vymírající” povolání redakce webu dále zařadila následující:

 • Strážník kontrolující správné parkování
 • Pracovník kontrolující spotřebu plynu a elektřiny
 • Zaměstnanec pošty - třídění zásilek
 • Administrativní pracovník - zadávání dat do systému
 • Krupier (zaměstnanec kasina)
 • Technik předtiskové přípravy
 • Taxikář
 • Technik montáže motorů a strojů
 • Pracovník v rychlém občerstvení
 • Sportovní rozhodčí
 • Prodejce po telefonu
 • Zemědělský dělník
 • Překladatel
 • Knihovník
 • Počítačový programátor (webový kodéři)
 • Korektor
 • Dělník v textilní a oděvní výrobě
 • Provozovatel mýtných stanic
 • Soudní tajemník
 • Dispečer

A zaměstnání budoucnosti?

S tím, jakým perspektivním oborům bychom se z pohledu poptávky trhu práce měli věnovat, to zatím tak jednoznačné není. Technologický gigant Dell totiž například odhaduje, že 85 % profesí, které budou v roce 2030 existovat, zatím nebylo objeveno. Velmi důležitá tedy v budoucnu bude schopnost učit se novým věcem a ochota změnit stávající kariéru.

Můžeme čekat čím dál tím větší poptávku po pracovnícíh, kteří jsou přizpůsobiví, technicky zdatní a mají dovednosti, které AI může nahradit jen těžko. Jde zejména o profese spadající do těchto tří skupin:

Kreativní

Pozice, které vyžadují skutečně kreativní činnost, jako je například věda, umění nebo marketing, budou jen velmi obtížně nahrazovány jakoukoli umělou inteligencí. AI zde bude fungovat jako generátor nápadů, je však zapotřebí lidské kreativní mysli, aby vymýšlela nové nápady a komplexní řešení.

Vztahové

Profese, které vyžadují navazování a udržování komplexních vztahů a porozumění lidmi, jako jsou například lékaři, psychologové, učitelé. Zde najde AI uplatnění např. ve formě efektivnější diagnostiky, ale lidský kontakt nenahradí.

Nepředvídatelné situace

Profese, které často reagují na obtížně předvídatelné situace, kterým často čelí například pohotovostní složky (záchranáři, hasiči, policisté a tak dále) nebo řemeslníci.

Základním kamenem úspěchu v zaměstnání je to, aby člověka jeho práce naplňovala a odpovídala jeho představám a předpokladům. Pokud tomu tak je, žádné automatizace se není třeba obávat. Koneckonců i naprostá většina výše zmíněných „ohrožených” povolání zřejmě zcela nezmizí, pouze se profese promění a budou vyžadovat menší či větší přizpůsobení pracovních činností plynoucí z využití nových technologií.

A pokud ještě stále hledáte tu pravou kariéru, Salmondo jsme vytvořili právě pro vás!

Je to digitální nástroj, který se zaměřuje na identifikaci talentů, zájmů a silných stránek a rozvoj kompetencí pro řízení vlastní kariéry. Věříme tomu, že když si každý z nás vybere profesní dráhu, kde plnohodnotně využije svůj potenciál a která jej bude skutečně dlouhodobě naplňovat - budeme schopni čelit výzvám spojeným s rozvojem technologií a změnami na trhu práce.


Více o Salmondu


Celý originální článek v angličtině je přístupný na této adrese: https://www.careeraddict.com/disappearing-jobs.