Vezme umělá inteligence práci našim dětem?

Přidal: Tibor Kučera, 5. 4. 2023

Možná jste v poslední době také zaregistrovali zvýšenou pozornost, se kterou se média nejen u nás věnují fenoménu umělé inteligence (pod zkratkou AI z anglického “artificial intelligence”), především v souvislosti z jedním z jejích nejnovějších modelů (od společnosti Open AI označovanému jako Chat GPT). Zprávy v médiích a různé názory často nabývají až apokaliptických rozměrů a prorokují zánik celých odvětví a zásadní změny ve struktuře trhu práce. 

To může být zvláště pro mladou generace, která stojí před volbou dalšího vzdělávání, poměrně stresující situace (a možná ještě více pro rodiče). V tomto článku se tedy pokusíme blíže podívat na to, jaké změny můžeme na trhu práce v ČR očekávat a jakým způsobem je vhodné o budoucnosti přemýšlet, abychom se nemuseli rozvojem umělé inteligence (a jakýchkoli jiných technologií) nemuseli cítit ohroženi. 

Čtvrtá průmyslová revoluce

Fakt je ten, že svět se neustále mění a tempo této změny neustále zrychluje. Aktuální vlna průmyslové revoluce (tzv. Průmysl 4.0) ovlivňuje pracovní trh i celkový způsob, kterým žijeme. Mezi hlavní změny bezesporu patří:

  • digitalizace
  • automatizace - mechanická a softwarová robotizace a umělá inteligence

Můžeme předpokládat, že díky těmto změnám se skutečně mnoho profesí změní, některé (i celá odvětví) vymizí, zároveň se však objeví zcela nová. Např. Ministerstvo práce Spojených států amerických (BLS) predikuje, že mezi lety 2020 a 2030 bude vytvořeno až 11.9 milionu nových zaměstnání (což je o 7,7 % více než dosud). Můžeme tedy očekávat změny v předpokládaném počtu zaměstnanců v různých profesních oborech. 

Jak ovlivní umělá inteligence zaměstnanost v ČR?

Umělá inteligence je tu od toho, aby šetřila lidstvu energii a zefektivňovala činnosti. Postupně tak nahradí některou lidskou práci. Analýza Vliv automatizace v ČR (Deloitte Czech Republic) zmiňuje, že rozvojem automatizace je ohrožena více než polovina stávajících zaměstnanců. To však neznamená, že můžeme čekat rapidní vlnu nezaměstnanosti. Tato data spíše dokládají fakt, že se trh práce bude v další dekádě intenzivně proměňovat.

Jaké profese tedy AI nahradí? Nejprve nás pravděpodobně napadne, že nahradí manuální práci. To dnes již tak úplně neplatí, neboť v odvětví manuální výroby je již v tuto chvíli mnoho procesů zautomatizováno. Nahrazena či velmi změněna bude spíše rutinně-znalostní práce. Jde typově o pracovníky, vykonávající administrativní činnosti, zajišťující přerozdělování práce apod. (např.  zaměstnanci bank, pojišťoven, státních úřadů). Extrémně ohroženou skupinou zaměstnanců jsou také řidiči (např. v zemědělství, postupně i v dopravě obecně), zmiňuje ředitel Centra umělé inteligence Michal Pěchouček v pořadu Hyde Park Civilizace

Zmíněná analýza nabízí aktuální data reflektující míru ohrožení zaměstnanosti v různých odvětvích v ČR, vzhledem k nárůstu automatizace (mechanické a softwarové robotizace a umělá inteligence):

  • 51% pracovních míst je vystaveno vysokému riziku
  • 21% střednímu riziku
  • 28 nízkému riziku.
V přepočtu se vysoké riziko např. v oblasti zpracovatelského průmyslu dotkne každého 11 člověka. Naopak nejméně “ohrožené” jsou obory, kde pracují lidé s lidmi. Těm se totiž  často mění obsah práce, musí flexibilně reagovat na aktuální změny a kreativně používat své tzv. měkké dovednosti (softskills). Jde o oblast vzdělání, informačních činností, vědecké činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví a zdravotnictví.


Hyde Park Civilizace, Analýza Vliv automatizace v ČR (Deloitte Czech Republic)

Zatím jde o “rizika” v uvozovkách, data reflektují potenciální rozvoj těchto rizik spojených s automatizací pro ČR. 

Umělá inteligence - riziko nebo příležitost?

Z analýzy firmy Deloitte vyplývá, že automatizace nezaměstnanost v krátkodobém horizontu pravděpodobně výrazně nezvýší, pokud budou pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci budou ochotni přizpůsobit se novým podmínkám.

Zaniklá pracovní místa budou v dlouhodobějším horizontu kompenzována vznikem nových míst, ať už v nových oborech či v jiných odvětvích. 

Tyto změny tak kromě rizik přinášejí také potenciál, obzvlášť z ekonomického pohledu. Díky těmto změnám by se měl potenciál naší republiky v roce 2033 zvýšit o více než 70% (což je více než dvojnásobek růstu než jaký je předpokládán bez využití robotizace), pokud náš stát dokáže veškeré kapacity využít efektivně.

Jak mohou vypadat proměny některých profesí díky (mechanické a softwarové) robotizaci? Ve zdravotnictví se AI může velmi dobře uplatnit v oblasti výzkumu a diagnostiky. AI může například výrazně zefektivnit proces testování a predikce vlivu léků na lidský organismus skrze simulace. Můžeme si také představit robotické přístroje, které pomáhají imobilním pacientům s přesunem na nemocniční lůžko apod. V kreativních profesích může AI velmi dobře fungovat jako generátor nápadů (originálních textů či obrázků), které poté grafik, copywrighter či např. ilustrátor následně dále využívá a přetváří. Manažerům zase umělá inteligence může pomoci v rámci agendy nastavování vnitřních procesů a přerozdělování a hlídání plnění úkolů apod. V rámci velkoobchodu se bude jednat o stále větší robotizaci skladů, při výrobě elektrické energie se roboti mohou postarat např. o natáčení solárních panelů a jejich čištění od prachu, k inspekci potrubí (plynovodů, ropovodů, vodovodů) mohou být zase využívány drony. Lidé pak budou zajišťovat chod těchto strojů a vymýšlet jak nakládat se získanými daty.

Vezme umělá inteligence práci našim dětem?

Umělá inteligence změní trh práce, některé pracovní pozice nahradí, nové díky ní budou vytvořeny a mnoho se jich změní. Umělá inteligence se bude objevovat průřezově v mnoha odvětvích našeho nejen profesního života. Aby děti v tomto světě (ať už půjde o jakékoliv profese v jakémkoliv oboru) mohly uspět, je užitečné rozvíjet:

  • schopnost kreativního uvažování a kritického myšlení (schopnost nabourávat stávající stav věcí, oponovat názorům, nacházet nová řešení apod.)
  • tzv. měkké dovednosti v mezilidském kontaktu
  • technické dovednosti a matematické myšlení - ta je základním kamenem pro využití umělé inteligence jako pomocníka ve svůj prospěch

V obecné rovině potom platí to stejné, co v minulosti. Zásadním předpokladem úspěchu a spokojenosti nejen v pracovním životě je věnovat se činnostem které nás přirozeně naplňují, baví nás, a pro které máme dobré předpoklady. Pokud takovou oblast najdeme, nebude pro nás zpravidla problém se menším či větším změnám v náplni práce snadno přizpůsobit. To, co tedy jako rodiče můžete pro své děti udělat, je podporovat je v jejich sebepoznání, v objevování jejich zájmů a talentů, rozvíjení dovedností a kompetencí a odvaze objevovat nové příležitosti a to právě i v oblasti nových technologií.

Pokud chcete svého potomka v rozvoji sebepoznání a volbě toho pravého směřování smysluplně podpořit, doporučujeme prozkoumat projekt Kam ze základky, který jsme připravili společně se školním systémem Bakaláři. Díky naší unikátní testovací metodě zjistí váš potomek své silné stránky, talenty, zájmy stejně jako doporučení, ve kterých oborech budoucnosti má předpoklady se dobře uplatnit, budou jej bavit a naplňovat.

 

Více o projektu