Testy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 7. 2022

Kým chceš být?

Volba povolání je jednou z velkých otázek, se kterou se potkají všichni mladí lidé. Co chceš dělat? Kým chceš být? Tíhu tohoto rozhodnutí umocňuje i moderní doba. Ročně vznikají desítky nových studijních programů, které často kombinují několik specializací a mění se tak tradiční vnímání známých studijních oborů či titulů. Díky modernizaci se mění trh práce, velkou rychlostí vznikají nové profese a pracovní pozice. Institute For The Future uvádí, že 85% pracovních míst, která budou existovat v roce 2030, dosud vůbec neznáme. Moderní doba tak dává mladým lidem do ruky jednak nekonečné možnosti a svobodu výběru, ruku v ruce ale přichází také nejistota a nerozhodnost. 

Kariérové poradenství nabízí žákům pomocnou ruku skrze podporu jejich sebepoznání. To, je nástrojem k tomu, aby vhodně zvolili svou studijní a profesní dráhu. 

K sebepoznání skrze testy a dotazníky

Osobnostní testy a dotazníky jsou skvělým způsobem, jak o sobě shromáždit důležité informace. Tyto nástroje (pokud jsou správně vytvořeny a používány - viz článek Jak poznat kvalitní psychometrické nástroje) nám umožňují lépe poznat sami sebe a zjistit informace, které by jinak zůstaly skryté a které nám mohou pomoci lépe porozumět tomu, jací skutečně jsme. Jak mohu najít kariéru, která mě naplňuje, práci, kterou budu dělat rád, když se vlastně ani dobře neznám? Získání těchto důležitých informací o vlastní osobě je důležité zejména pro mladé lidi, kteří jsou aktuálně v intenzivní fázi sebepoznávání a kterým chybí dostatek zkušeností. Ač je pro ně proces rozhodování poměrně náročný, musí každý v této životní fázi učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí svého života. Testy pro volbu povolání jsou proto často vhodným nástrojem, jak se do problematiky volby navazující studijní cesty a profesní dráhy pustit.

4 nejznámější testy pro volbu povolání

V rámci kariérového poradenství se využívá celá řada testů a na internetu je možné narazit na desítky různých adaptací. Zde najdete stručný přehled několika nejznámějších testů pro volbu povolání, se kterými jste se mohli setkat:

Hollandův test (RIASEC)

Jde zřejmě o nejrozšířenější test pro volbu povolání, který se v rámci kariérového poradenství využívá, především díky jeho pochopitelnosti a srozumitelnosti. Využívá jej například Úřad práce při poskytování kariérového poradenství žákům ZŠ nebo také pedagogicko-psychologické poradny. Jde o test zájmové orientace který vychází z myšlenek a práce amerického psychologa prof. Johna L. Hollanda.  Podle tohoto modelu lze rozlišit 6 základních zájmových směrů:  realistický (R), vědecký (I), umělecký (A), sociální (S), podnikavý (E) a organizovaný (C). V rámci své práce prof. Holland zkoumal, jaká je spojitost mezi  těmito zájmovými směry a úspěšným vykonáním různých profesí. Díky tomu tak dotazníky čerpající z jeho práce dokáží doporučit, ve kterých profesích a oborech lidé se stejnou zájmovou orientací zpravidla nachází dobré uplatnění a jsou v nich spokojeni.    

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, někdy označován jako 16 personalities)

Jde o jeden z nejpopulárnějších testů, na který můžete (především na internetu) narazit. Díky své univerzálnosti se, mimo jiné, někdy používá jako test pro volbu povolání. Vychází z myšlenek Carla Gustava Junga, Katharine C. Briggsové a Isabel C. Myersové a identifikuje 16 základních typů osobnosti. Jakkoli se jedná o asi nejpopulárnější metodu dostupnou i v českém překladu v řadě adaptací a jeho výsledky jsou atraktivní a mnohdy zábavné, je zapotřebí zmínit, že jeho využití v rámci kariérového poradenství je minimálně problematické. Důvodem je především jeho nízká spolehlivost a fakt, že jde o typologii, ve které je jedinec na základě odpovědí “zaškatulkován” do příslušného typu. 

Pětifaktorový model osobnosti (někdy také označován jako Big 5, OCEAN)

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti a umožňuje poznat klíčové parametry, které ji definují. Testové metody adaptující tento model osobnosti oproti typologiím, jako je například MBTI, umožňují lépe popsat strukturu osobnosti, k čemuž využívají  pět základních dimenzí: míru extroverze, přívětivosti, svědomitosti, odolnosti vůči psychické zátěži a otevřenosti vůči novým zkušenostem. Testy vycházející z pětifaktorového modelu nebývají zpravidla tak dostupné jako například výše zmíněné typologické testy a jejich využití v praxi vyžaduje poměrně náročnou adaptaci pro cílovou skupinu. 

Teorie mnohočetné inteligence

Gardnerova teorie mnohočetné inteligence je koncept, v rámci kterého se rozlišuje několik samostatných inteligencí (nejprve  8, další však byly později doplněny). Jedná se o teorii, která ovšem nebyla nikdy jakkoli vědecky ověřena a naopak bývá často uváděna jako příklad pseudovědy. Zmiňujeme ji zde převážně proto, že přes odbornou kritiku tento koncept získal poměrně velkou popularitu (zejména v zahraničí, ale v posledních letech i u nás) mimo jiné ve školství. Jakkoli je myšlenka samostatných inteligencí lákavá a metody stavějící na na jejím základě dobře zpracované, jedná se bohužel o velmi zavádějící koncept, od jehož využití v kariérovém poradenství se její autor sám později distancoval.


Jak s testy efektivně pracovat?

Testy pro volbu povolání a další osobnostní a zájmové dotazníky jsou skvělým způsobem, jak zaujmout své žáky a ponořit se do procesu kariérového poradenství, a není třeba se bát jejich použití, i když nejste psycholog. Jen se ujistěte, že rozumíte metodám, které používáte, a ideálně s výsledky pracujte i dále v poradenském procesu. Diskutujte s žáky nad výsledky testů, propojujte je s dalšími informaci, které o žácích víte, ptejte se na to, co je baví, co jim jde a co je pro ně důležité. Chcete-li se v poskytování kariérového poradenství na ZŠ více zdokonalit, získat více informací i praktické tipy a aktivity, vyzkoušejte náš bezplatný online kurz Salmondo Akademie pro ZŠ.