Blog

5 chyb při výběru SŠ

Přidal: Tibor Kučera, 12. 5. 2023

Výběr střední školy je jednou z prvních podstatných rozhodnutí, který každý z nás musí učinit. Žáci základní školy tak už v poměrně brzkém věku musí řešit, kterým směrem se dále vydat a dělají rozhodnutí, které jim ovlivní život minimálně na několik…

Zobrazit článek

Vezme umělá inteligence práci našim dětem?

Přidal: Tibor Kučera, 5. 4. 2023

Možná jste v poslední době také zaregistrovali zvýšenou pozornost, se kterou se média nejen u nás věnují fenoménu umělé inteligence (pod zkratkou AI z anglického “artificial intelligence”), především v souvislosti z jedním z jejích nejnovějších…

Zobrazit článek

Digitální kompetence v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 23. 3. 2023

V dnešní moderní době je využívání digitálních technologií a zdrojů samozřejmostí také při volbě studia a budoucí profese. Dalo by se dokonce říci, že bez nich jet o takřka nemožné. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)…

Zobrazit článek

Koučink v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 3. 3. 2023

Koučování je proces, který je zaměřen na individuální řešení nějaké situace, je využíván jako nástroj osobního i profesního rozvoj - můžeme se s ním setkat ve firemním prostředí (kde je často zaměřen na zefektivnění komunikace, interních procesů a…

Zobrazit článek

Sebereflektivní techniky v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 15. 2. 2023

Jak se orientovat v moderním světě? Nekonečné možnosti a svoboda výběru v dnešní moderní společnosti jsou pro mladé lidi tzv. Generace Z (narozených po roce 1995) bezpochyby jedním z největších přínosů. To však nevyhnutelně velmi ztěžuje jejich…

Zobrazit článek

Pětifaktorový model osobnosti

Přidal: Tibor Kučera, 13. 1. 2023

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti, který může najít velmi vhodné uplatnění v kariérovém poradenství jak na středních tak základních školách. Žákům může pomoci ujasnit si…

Zobrazit článek

Metoda RIASEC

Přidal: Tibor Kučera, 23. 12. 2022

Jednou z nejrozšířenějších testovacích metod v oblasti kariérového poradenství je metoda RIASEC (či Hollandův test). V tomto článku si blíže představíme, na čem je tato metoda postavená, a jak ji lze v rámci kariérového poradenství efektivně využít…

Zobrazit článek

Klíčové kompetence na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 11. 2022

Kompetence klíčové pro život V roce 2005 proběhla kurikulární reforma, která s sebou kromě jiného přinesla myšlenku systematického rozvoje dovedností, důležitých pro život. Škola by podle ní měla být prostorem, který žáky připravuje na to, aby v…

Zobrazit článek