Rok 2023/2024 v Salmondu: Noví uživatelé, rozšířená spolupráce a plány na budoucnost

Přidal: Tibor Kučera, 24. 6. 2024

Konec školního roku přináší příležitost ohlédnout se za uplynulými 10 měsíci roku 2023/2024 a podívat se na to, jak Salmondo ve spolupráci s kariérovými poradci  pomáhalo žákům a studentům se sebepoznáním a volbou navazujícího studia či profesního směřování. Jak to tedy vypadalo?

Rok 2023/2024 v číslech

V uplynulém školním roce jsme opět zaznamenali nárůst v počtu žáků a studentů, kteří aplikaci využívají, z čehož máme obrovskou radost.

  • 11,500 nových uživatelů s aplikací začalo pracovat
  • 810 nových tříd, které školní poradci založili
  • 250 nových kariérových poradců

 Snad to nebude znít jako klišé, ale dobře si uvědomujeme, že za každým tímto číslem jsou lidé, kterým se snažíme co nejvíce pomoci a na jejichž rozhodování máme vliv. Je to pro nás tedy velký závazek, abychom Salmondo dále rozvíjeli a snažili se ho neustále zlepšovat, aby bylo co nejpřínosnější pro studenty, jejich rodiče a poradce.Na čem jsme pracovali

V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na tři oblasti. Tou první byla další podpora poradců, jak aplikaci využít co nejefektivněji a jak s výsledky dále pracovat, ať už v individuálním nebo skupinovém poradenství. Vytvořili jsme 6 E-boků věnovaným různým tématům, od zavádění kariérového poradenství na škole, přes pracovní listy do hodin až po příručku pro rodiče dětí, které Salmondo díky škole získaly. Rozšířili jsme také náš bezplatný online kurz pro kariérového poradce na ZŠ, Salmondo Akademii.

 Druhou oblastí bylo rozšiřování spolupráce mimo školy, zejména směrem k rodičům a individuálním kariérovým poradcům. Zejména v kontextu přetlaku zájemců o SŠ studium v některých regionech jsme zaznamenali větší zájem rodičů o kariérové poradenství. Začali jsme tak například spolupracovat s Janou Valušovou, talentovou a kariérovou poradkyní, která se specializuje na objevování a rozvoj individuálních talentů a silných stránek. Z dosavadními ohlasy jsme velmi spokojeni:

"Salmondo je pro mě a mé klienty nepostradatelným nástrojem. Díky jejich testům můžeme lépe poznat silné stránky dětí a navést je správným směrem při výběru budoucího povolání. V mé praxi talentového a kariérového poradenství jsou tyto testy zásadní pro informovaná rozhodnutí o budoucí profesní dráze. Pomáhají dětem a mladistvým pochopit jejich přednosti a nabízejí jasné profesní směry, které mohou následovat. Sebepoznání je důležitým základem pro každé důležité životní rozhodnutí, což rozhodně výběr školy a profese je, a Salmondo tento proces usnadňuje svým komplexním přístupem."

Třetí, pro budoucnost klíčovou aktivitou bylo detailní vyhodnocování zpětné vazby od studentů a poradců. Prošli jsme stovky zpětných vazeb, analyzovali, jak naši uživatelé s aplikací pracují a mluvili s desítkami poradců. Díky tomu jsme zjistili, které části aplikace potřebují upravit, doplnit či rozšířit, co v aplikaci chybí a přebývá. Byl to pro nás zásadní krok v našich plánech do budoucna.

Co se chystá

Na základě této zpětné vazby pracujeme na zcela nové verzi naší aplikace, o které jsme přesvědčeni, že bude velkým krokem dopředu a ještě lépe pomůže mladým lidem zjistit více o sobě, o tom, jaká cesta by pro ně mohla být ta pravá a podpoříme je v tom, aby neustále pracovali na svém osobnostním rozvoji. Zároveň chceme poradcům ještě více usnadnit poskytování kariérového poradenství a podpořit je v tom, aby svým žákům a studentům byli v jejich rozhodování oporou. 


Salmondo ukázka nové verze

Novou verzi aplikace plánujeme spustit v testovacím režimu během školního roku 2024/2025 a všechny školy využívající Salmondo budou mít v rámci své licence k nové verzi přístup. Více o nové verzi se samozřejmě včas dozvíte v průběhu školního roku. 

Poděkování

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem školám, poradcům, pedagogům, psychologům, kteří se snaží své žáky podpořit se jejich kariérovým rozhodováním a záleží jim na tom, aby si vybrali takový směr, ve kterém budou dlouhodobě spojení a úspěšní. 

Děkujeme a jsme moc rádi, že máme možnost být u toho s vámi. Hezké prázdniny a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2024/2025.