Spouštíme Salmondo Akademii

Přidal: Tibor Kučera, 26. 9. 2022

Jste výchovný poradce, pedagog či školní psycholog, věnujete se v rámci svého působení na ZŠ oblasti volby povolání, profesní orientace či osobnímu rozvoj, a uvítali byste metodickou podporu v oblasti kariérového poradenství? Nebo vás zkrátka tématika kariérového poradenství zajímá a chcete se o ní dozvědět více? V tom případě pro vás máme dobrou zprávu - připravili jsme pro vás  bezplatný online kurz kariérového poradenství Salmondo Akademie.

Co je Salmondo?

Salmondo je webová aplikace pro podporu kariérového poradenství jejímž cílem je podpořit žáky v sebepoznání a nabídnout školním poradcům a pedagogům vhodný nástroj pro poskytování efektivního a kvalitního kariérového poradenství. Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky.


Zároveň si uvědomujeme, že ani sebelepší nástroj nemůže (a není to ani cílem Salmonda) nahradit osobní kontakt mezi poradcem a žákem. Abychom poradce při poskytování kariérového poradenství žákům  ještě více podpořili, vytvořili jsme Salmondo Akademii.

Co je Salmondo Akademie?

Salmondo Akademie je online kurz, který primárně slouží jako úvod do problematiky kariérového poradenství na základních školách. Jeho cílem je poskytnout pedagogům podporu při poskytování kariérového poradenství svým žákům - ať už jde o prohlubování sebepoznání, volbu střední školy nebo vhodnou profesní profilaci.  Je určený jak lidem, kteří ve svém práci aplikaci Salmondo využívají nebo se jej využít chystají, tak i těm, kteří využívají například vlastní diagnostické metody, jiné testy volby povolání nebo se jen s problematikou kariérového poradenství chtějí blíže seznámit.Na co se můžete v kurzu těšit

Představme si, že jste jako kariérový poradce průvodcem žáka na cestě k rozpoznání jeho životního směřování. Nabízíme vám možnost, jak si můžete vy sami dopřát v tomto doprovázení metodickou podporu. Tento online kurz vás provede:

  • specifiky kariérového poradenství 21. století
  • potřebami žáka staršího školního věku
  • konkrétními metodami kariérového poradenství
  • podrobným představením jednotlivých modulů aplikace Salmondo-Junior
  • praktickými tipy pro individuální práci s žáky 
  • konkrétními aktivitami a inspiracemi na skupinové aktivity při výuce

 

V Salmondu věříme, že nejlépe se člověk učí vlastní zkušeností. Proto vás v kurzu budeme podporovat, abyste své žáky podněcovali k aktivitě a sebereflexi, tak i vás samotné vybízíme k tomu, abyste si aktivity nejprve sami vyzkoušeli. Kurz vás bude postupně provázet jednotlivými moduly aplikace Salmondo. Dodá vám dostatek informací o daném tématu, představí záměr modulu, nabídne praktické tipy pro aplikaci a nabídne prostor pro vaši vlastní sebezkušenost.

 

Na co se tedy můžete těšit?
Vstoupit do Salmondo Akademie můžete zde.

Podrobnosti kurzu

Jak dlouho kurz trvá?

Odhadovaný rozsah kurzu je cca 3 hodiny. Díky tomu, že je obsah rozdělen jak na části informační (které nabízí textové a video materiály k prostudování, společně s odkazy na doplňující informace), tak interaktivní (kde si čtenář sám zkouší některé aktivity a nástroje), jde celková délka kurzu odhadnout opravdu jen orientačně, v závislosti na čtenáři.

Kdy jej musím absolvovat?

Absolvování kurzu není časově omezeno, můžete jej procházet svým vlastním tempem a kdykoliv se k němu vracet. Akademii lze využít jako oporu a inspiraci po dobu celého školního roku.

Využiji kurz i když nepracuji s aplikací Salmondo - Junior?

Ano, kurz pro vás může být hodnotný zdroj informací a inspirace i pokud využíváte vlastní nástroje a aplikace kariérového poradenství. Pokud ale Salmondo - Junior využíváte, bude pro vás propracovanou komplexní podporou pro kariérové poradenství na ZŠ. Jeho součástí je podrobný popis jednotlivých modulů aplikace s konkrétními tipy pro poradenský proces. Tyto části tak nejlépe využijete přímo pro praktickou práci s aplikací Salmondo. 

Jak je to s certifikátem?

Na závěr kurzu máte příležitost získat certifikaci kariérového poradce Salmondo. Získáte jej po úspěšném absolvování jednoduchého 15 otázkového testu. Testu je dobrovolný a je zcela na vás, zda jej podstoupíte nebo ne. Ale není co ztratit, proto vám doporučujeme, abyste tak učinili. Kurz pro vás zůstane otevřený, pokud se k němu potřebujete vrátit a najít potřebné informace.

Je kurz zdarma?

Absolvování kurzu i případné získání certifikace kariérového poradce Salmondo je zdarma. 


Další informace a možnost vstoupit do kurzu najdete zde.