Průzkum: Jak uzavření škol negativně ovlivňuje poskytování kariérového poradenství studentům

Přidal: Tibor Kučera, 9. 10. 2020

Podle průzkumu, který jsme v závěru loňského roku provedli mezi školami, se uzavření škol velmi negativně projevuje také na možnostech, které studenti standardně mohou využít při rozhodování o navazujícím studiu či vhodném profesním směřování.

Studenti jsou na to sami

Z průzkumu, kterého se zúčastnili především výchovní či kariérový poradci vyplývá, že téměř 70 % poradcům uzavření škol znemožnilo vykonávat aktivity, které běžně v rámci podpory studentů nabízí. Problematické bylo především poskytování individuálních konzultací, které si bylo možné realizovat online, nicméně zdaleka ne v takové míře, jak je běžné. Řada poradců navíc potvrdila, že je osobní kontakt v rámci poradenství velmi podstatný a online konzultace je tak nemohou zcela nahradit. Uzavření škol samozřejmě znemožnilo i další aktivity, které školy pro své studenty standardně realizují, ať už se jedná o exkurze do firem, besedy, spolupráce s úřady práce či projektovou výuku, jako jsou například fiktivní firmy.

Krize přináší i pozitiva

Na druhou stranu, téměř 50 % poradců vnímalo i pozitivní dopady, které uzavření škol přineslo. Pedagogové zmiňovali především větší samostatnost studentů, kteří byli nuceni převzít více zodpovědnosti za své rozhodnutí a museli si sami aktivně vyhledávat informace ohledně možností a povinností, které je čekají. Jako nejčastější přínos potom poradci uváděli možnosti využití online nástrojů specializujících se na podporu studentů při volbě dalšího studia či profesního směřování. Řada poradců s nimi dosud neměla příležitost pracovat nebo o jejich existenci vůbec nevěděla. Díky možnosti si tyto nástroje během distanční výuky vyzkoušet je tak řada z nich plánuje zařadit mezi aktivity, které studentům standardně nabízejí.

Pomáhají online aplikace

Jednou z možností, kterou školy v rámci online podpory studentů mohli využít, je i naše aplikace Salmondo, která má za cíl podpořit poskytování kariérové poradenství na základních a středních školách. V reakci na uzavření škol jsme ji jako podporu nabídli všem školám do konce školního roku zdarma. Během tří měsíců tuto možnost využilo přes 240 škol z celé České republiky, díky čemuž aplikaci mohlo využít 5 500 studentů, kteří vyplnili téměř 10 000 testů a dalších modulů, které aplikace obsahuje. Podívejte se na krátké shrnutí v tomto pdf.