Maturita ve Francii? 10 předmětů a 4 hodinové zkoušky

Přidal: Tibor Kučera, 26. 4. 2018

Každá země má svoji formu maturity. U nás je její forma celkem jednoduchá. Čtyři předměty, písemná a ústní část, vše má svoji danou formu, úroveň a prestiž. Francie je v tomhle jiná. To, že studenti nematurují v oblecích a šatech je snad nejmenším rozdílem. Zásadní rozdíl je ve formě. Francouzi maturují ze všech předmětů, každá zkouška má svoji váhu a nemůžete maturitu neudělat kvůli jedné zkažené zkoušce.

O rok dříve

Gymnázium je na tři roky. První rok se nic zásadního neděje, jen končíte ve škole na začátku června, aby učitelé už nemuseli učit a mohli se soustředit na maturity. Po prváku tak máte skoro tři měsíce volna. Musíte si ale vybrat, jakou sekci budete příští rok studovat a z jakých předmětů tak budete maturovat. Na výběr jsou tři - literární (L), přírodovědná (S) a socioekonomická (ES). Ve druhém ročníku se v rámci literatury připravujete na maturitu z francouzštiny a dvě sekce (L a ES) také na zkoušku z přírodních věd.

Francouzští studenti začínají maturitu (francouzsky BAC) již na konci druhého ročníku. O zkoušce z přírodověd řeknu snad jen, že je o rok dříve, protože studenti L a ES sekce v maturitním ročníku nemají žádný z přírodovědných předmětů a je to tak jakýmsi zakončením jejich studia. Zajímavá je maturita z francouzštiny, která vlastně také ukončuje francouzštinu jako samostatný předmět. Skládá se ze dvou zkoušek, a to z písemné části trvající 4 hodiny a ústní části na 20 minut. V písemné části jde o to napsat disertaci, komentář textu nebo vyprávění na dané zadání. Na ústní část se připravujete průběžně celý rok, kdy rozebíráte různé texty francouzských autorů, děláte jejich analýzu a snažíte se v nich najít sebemenší zajímavý detail. Každý text má svoji problematiku, plán na její vysvětlení a to všechno se musíte naučit buď zpaměti, nebo to musíte pochopit a být schopni najít v jakémkoliv textu.

Známkování

Ve Francii neexistuje pětistupňový známkovací systém. Vlastně se ani neznámkuje, ale boduje. Každý test a zkoušení je na 20 bodů, což je nejvyšší počet bodů a tedy nejlepší známka. U maturity je toto známkování ještě obohaceno o koeficient daného předmětu, to je váha každé známky. Pokud jste například v L sekci, tedy literární, literatura, filozofie a cizí jazyky mají větší váhu než třeba v přírodovědné sekci.

Proto, abyste úspěšně udělali maturitu, musíte mít potom průměr všech známek s jejich koeficienty nad 10 bodů. Pokud máte méně jak 10 bodů, maturitu jste neudělali a opakujete poslední ročník - další rozdíl od české maturity, kterou si můžete v záři zopakovat. Výhodou ale je, že pokud se vám jedna zkouška opravdu nepovede, nemusí to ještě znamenat, že jste neodmaturovali. Pokud má malou váhu, můžete výsledný průměr zachránit zkouškou, která se vám povedla a má velkou váhu.

Maturita ze sportu

Zajímavostí je, že všichni studenti maturují ze sportu. Přesněji řečeno ze tří sportů z určité nabídky. Rok je rozdělen na tři trimestry, které pro sport znamenají, že se na konci každého trimestru maturuje z jednoho sportu. Můžete maturovat třeba z horolezectví, basketbalu a akrobacie.

Zbylé maturitní zkoušky absolvují studenti zpravidla v druhé půlce června. Většina předmětů jsou jen písemné zkoušky, trvající tři nebo čtyři hodiny. Ústní maturitní zkoušku zahrnují jen cizí jazyky a tady je další z velkých rozdílů. Ústní maturitní zkouška nemá tříčlennou komisi, ale jde jen o jednoho zkoušejícího, což může být problematické, nicméně se nad tím nikdo nepozastavuje.

Posledním zajímavým faktorem je rozsah učiva na francouzskou maturitu. Nejedná se totiž o zkoušku vědomostí, ale spíše dovedností. Studenti tak nemusejí disponovat znalostmi z posledních čtyř ročníků, ale jen tím, co se učili za poslední rok. Zkoušky jsou spíše o tom, jak je student schopen využít své vědomosti při řešení problému a jak je dokáže adaptovat na otázku zadanou u písemné zkoušky. Většina čtyřhodinových zkoušek je jen o jedné otázce a několika stránkách - klidně i deseti - textu, který napíšete a odevzdáte.

Autor: David Janoška