Koučink v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 3. 3. 2023

Koučování je proces, který je zaměřen na individuální řešení nějaké situace, je využíván jako nástroj osobního i profesního rozvoj - můžeme se s ním setkat ve firemním prostředí (kde je často zaměřen na zefektivnění komunikace, interních procesů a tím i výkonu), i v soukromé oblasti. Níže vám nabízíme možnost jeho uplatnění v rámci poradenského procesu ve školství.

Koučink v kariérovém poradenství

Při kariérovém poradenství na školách je koučovací přístup jedním z velmi efektivních a vhodných nástrojů, jak podpořit žáka. A to jak v oblasti zjištění toho, kam směřuje, tak i toho, jaké konkrétní kroky jsou třeba učinit. Jeho silnou stránkou je podpora motivace žáka.

Rádi bychom vám představili jedno ze schémat, které vás provede koučovacím procesem -  tzv. Pětiminutový koučink (The Five-Minute Coach). Můžete jej jako pedagogové využít:

 • sami pro sebe (sebekoučink)
 • provést jím své žáky
 • naučit jej své žáky.

Důležité je zmínit několik pravidel, jak se schématem pracovat (další informace naleznete v článku zakladatelky schématu L. Cooper). V rámci celého procesu buďte otevření, nesugestivní, nehodnoťte odpovědi svých žáků a využívejte pokud možno přesná znění jejich slov, když popisují, co by chtěli (výsledek). V průběhu rozhovoru aktivně naslouchejte, podněcujte žáka a otázky, ze schématu vhodně konverzačně přizpůsobujte.

Cílem tohoto rozhovoru je:

 • pomoci žákovi (v případě sebekoučinku pak sami sobě) pojmenovat výsledek, ke kterému směřuje,
 • objevit konkrétní body, jak jej dosáhnout,
 • získat motivaci k uskutečnění prvního kroku,
 • a uvést tak své záměry do pohybu.
Postup pětiminutového koučovacího procesu

1. Identifikace žádoucího výsledku

První část modelu umožňuje získat a rozvinout požadovaný výsledek -  tedy to, čeho chce žák docílit. V této fázi se ptáme na to: 

 • “Co bys chtěl/a (aby se stalo)?”
 • či “Co bych si přál/a, (aby se stalo)?”

Pokud dotyčný na tuto otázku odpoví proudem problémů a dalších důvodů, které zabraňují jeho uskutečnění, otázku opakujeme až do té chvíle, až se přemýšlení žáka přesune od problému k zaměření na výsledek (řešení). 

2. Objevení podrobností výsledku

Jakmile je výsledek vyjádřen, je prostor na to prohloubit jeho porozumění tím, že o něm zjistíme více informací. Jeho podrobnějšímu popisu pomáhají dvě jednoduché otázky:

 • “Jaký/á/é |výsledek X| (je)?”
 • “Je ještě něco (důležitého) ohledně |X| ?” nebo jen “Ještě něco?” 

3. Vytvoření akčního plánu

Poslední část se zaměřuje na to, aby žák objevil a následné vyřešil co je třeba udělat a aktivně se do toho pustil. Tento proces podporuje přímá otázka:

 • „Co se musí stát, aby |X| nastalo?“, která je doplněna slovy vyslovenými druhou osobou, popisující chtěný výsledek (tedy tím, co by si přál, aby se stalo). Vede k tomu, že žák začne aktivně rozhodovat o konkrétních požadovaných krocích.
 • Akční plán má často více částí a proto se ptáme dále: „Je ještě něco, co se musí stát, aby |X|?“ dokud žák neodpoví „Ne“.
 • Kouč poté požádá o zopakování kroku otázkou: „Co se musí stát jako první?“.
 • A pak ověří, že tento první krok ta druhá osoba skutečně dokáže udělat. Zeptá se: "Může se to (takto) stát?" nebo "Můžeš (udělat tento první krok)?".

Na závěr nastávají dvě varianty, co se může stát:

 1. Poradce s žákem objeví,  že existují nějaké skryté překážky, které brání tomu, aby se věci daly do pohybu. Žák na poslední otázku napříkald odpoví: “Ne, protože nevím co přesně zadat do vyhledávače”. V tuto chvíli může být proces zopakován. Dostáváme se tedy do bodu, kdy máme problém a hledáme výsledek - chceme zaměřit pozornost na řešení.
 2. Žák odpoví na poslední otázku kladně a neobjevuje se žádný problém. Rozhovor tak může být ukončen, či pokračovat mimo schéma.

Salmondo jako koučovací nástroj

Vzhledem k velkým přínosům koučovacích technik v kariérovém poradenství jsme aplikaci Salmondo připravili tak, aby jí poradci i žáci mohli využít také jako koučovací nástroj. 

Aplikace Salmondo - Junior určená pro ZŠ se podpoře koučovacího procesu věnuje hlavně v modulu Plánování. Zde podporuje žáky v sepsání svých přání a snů. Pokud se žák rozhodně, že právě jeden z těchto snů by chtěl zrealizovat, může využít právě výše zmíněné schéma cílených otázek Pětiminutového koučinku. Tímto koučovacím procesem může projít buď sám nebo s podporou kariérového poradce. V obou případech doporučujeme následnou konzultací s poradcem, který může žákovi poskytnout zpětnou vazbu, upozornit jej na případné problematické části jeho akčního plánu či naopak doporučit tipy pro jeho plnění. Na závěr doporučujeme aby si žáci svůj akční plán - konkrétní krok (či více bodů), zapsali do modulu Plánování a včetně termínu splnění.


Středoškolská verze aplikace Salmondo - Student navíc v modulech Vize a Aktivita propojuje koučovací proces s informacemi z oblastí sebepoznání žáka (co jej motivuje, jaké jsou jeho dosavadní úspěchy apod.) a podněcuje jej pomocí návodné identifikace pracovních/školních a osobních vizí a stanovení dílčích i dlouhodobých cílů. U každého z těchto cílů je po rozkliknutí tlačítka “koučovat” možné projít jednoduchou sérií čtyř reflektivních otázek (podle modelu GROW), umožňující zhodnotit, jak se dílčí kroky daří plnit a dále žáky podporují v aktivitě.

Další oblastí jsou tzv. denní check-iny. Smyslem této reflexe je podpořit motivaci, cílevědomost i dobrou náladu a zároveň umožňuje vypozorovat, jak nás různé denní situace ovlivňují. Následně aplikace nabízí i týdenní a měsíční přehledy s možností nastavení pravidelného zasílání na email.


Jak začít?

Pokud si chcete koučovací metody v Salmondu prohlédnout, není nic jednoduššího než vyzkoušet ukázkový demo účet naší aplikace. Pokud vás zajímá více informací o poskytování podpory vašim žákům v oblasti kariérového poradenství, připravili jsme pro vás bezplatný online kurz pro kariérové poradce na ZŠ Salmondo akademie, do kterého se můžete registrovat zde.