Kdo je v práci nejspokojenější?

Přidal: Tibor Kučera, 29. 8. 2017

Pomoci najít každému práci, ve které bude spokojený a bude ho naplňovat. To je jeden z důvodů, proč jsme Salmondo vytvořili. A ačkoli je toto hledání vždy velmi individuální, pojďme se podívat na to, která povolání jsou považována lidmi, kteří je vykonávají, za ta nejvíce a nejméně smysluplná.

Portál Payscale zabývající se odměňováním zaměstnanců sestavil žebříček 500 povolání, ohodnocených jednak podle mzdy (roční plat v USA) a jednak dle toho, zda ji profesionálové, kteří pozici vykonávají, považují za smysluplnou (tedy souhlasí s tím, že jejich práce činí svět lepším místem).

Všechna povolání, a to buď jednotlivě, nebo po kategoriích, si můžete prohlédnout zde.

I když byl tento výzkum proveden na území USA a zejména platovou část žebříčku nelze 100% vztahovat na Českou republiku, trendy ve výsledcích mohou mnoho napovědět.

 • Pozic, u kterých se střetává vysoké platové ohodnocení s vysokým smyslem, není pravda mnoho. Jsou jimi zejména pozice v medicíně, jak jsou různí specialisté, chirurgové atd.
 • Jako nejvíce smysluplná vychází práce duchovních (bez ohledu na vyznání).
 • Přes nízké ohodnocení jsou jako velmi smysluplná hodnocena povolání v sociálních službách, vzdělávání nebo knihovnách. Zde je také zajímavé podotknout, že se jedná o zaměstnání s převahou žen. Ty jsou obecně ochotnější pracovat na hůře ohodnocených pozicích s vyšším smyslem (což také přispívá k nerovnosti platového ohodnocení mezi muži a ženami).
 • Dvě nejméně smysluplné skupiny povolání jsou kategorie potravinářství a služeb a obchodu. Nicméně tu vůbec nejméně smysluplnou práci mají podle průzkumu zaměstnanci parkovišť, kteří jen v 5 % věří, že dělají svět lepším místem.

Spokojenost v zaměstnání

Pokud se podíváme na samotnou spokojenost v zaměstnání, američtí výzkumníci z Chicagské univerzity také sestavili žebříček deseti zaměstnání, ve kterých jsou lidé nejvíce spokojeni:

 1. Duchovní
 2. Fyzioterapeut
 3. Hasič
 4. Ředitel školy
 5. Umělec (výtvarný)
 6. Učitel
 7. Spisovatel
 8. Psycholog
 9. Speciální pedagog
 10. Operátor stavebních strojů
V seznamu jsou hojně zastoupeny pomáhající profese, což ukazuje na to, že právě pozitivní práce s lidmi může být klíčem k spokojenosti s pracovním životem. Z výzkumu také vyplynulo, že je s prací spokojeno překvapivě celých 88 % lidí, z toho 50 % "velmi". Pouze 4 % uvedla, že jsou velmi nespokojena.

V českém prostředí zkoumalo spokojenost se zaměstnáním Centrum pro výzkum veřejného mínění AV ČR. V roce 2013 odpovědělo 66 % respondentů, že jsou s prací spokojeni, z toho ale jen 17 % "velmi". Velmi nebo "spíše" nespokojeno s prací bylo 7 % odpovídajících.

Nicméně vy určitě na žádné žebříčky nespoléhejte a zjistěte sami, co je pro vás v životě to pravé. Od toho tu jsme.

Více o Salmondu

Odkazy: 
http://www.careercast.com/jobs-rated/whistling-while-you-work-10-most-satisfying-careers 
https://www.payscale.com/data-packages/most-and-least-meaningful-jobs