Jak jsou na tom nástupní platy absolventů?

Přidal: Tibor Kučera, 23. 2. 2018

Jako každý rok, i letos Masarykova univerzita uveřejnila výsledky průzkumu mezi svými čerstvými absolventy o jejich studiu a vyhlídkách do budoucnosti. Jednou z jeho součástí je i průzkum nástupních platů absolventů jednotlivých fakult, jehož výstupy vám v tomto článku přinášíme.

I když je samozřejmě výše nástupní mzdy poměrně individuální záležitostí, může být takové srovnání dobrou indicií, s čím můžete po škole počítat. Přeci jenom, výchozí pozice absolventů je poměrně podobná a může proto o obecných podmínkách na trhu práce v daném oboru dobře vypovídat. Zvláště, pokud se nebudeme zaměřovat na průměrné hodnoty, které jsou ovlivněny výjimečně úspěšnými absolventy, ale podíváme se na například na medián, tedy prostřední hodnotu (tedy něco jako nejvíce průměrný plat). Jak to tedy s absolventy MU v roce 2017 vypadalo?


Legenda ke grafu – fakulty: FI – informatiky, ESF - ekonomicko-správní, LF - lékařská, MU - univerzita celkově, FSS - sociálních studií, PřírF - přírodovědecká, FSpS - sportovních studií, PrF - právnická, PedF - pedagogická, FF - filosofická

Obecně platí to, co jsme mohli vidět i v letech minulých. Na prvním místě se s přehledem drží absolventi informatiky s mediánem 39 tisíc Kč. Na opačném pólu potom zůstávají absolventi práva, jejichž medián nástupní mzdy je 20 tisíc Kč. Na druhou stranu, právě právníci zaznamenali poměrně výrazný nárůst, když medián v roce 2016 byl pouze 18 tisíc Kč.

Nástupní mzdy rostly

Kromě čerstvě titulovaných právníků vzrostl medián nástupních mezd absolventů MU i většině ostatních fakult, kromě ekonomů, kterým klesl o 1 750 Kč na 27 tisíc korun. Medián se v porovnání s minulým rokem téměř nezměnil absolventům informatiky, přírodovědy a Filozofické fakulty.

Co již tak veselé není, je fakt, že mužští absolventi MU dosáhli na průměrný plat o více než 10 tisíc korun vyšší než ženy. Na druhou stranu je tento rozdíl velkou měrou způsoben i nerovnoměrným zastoupením mužů a žen na jednotlivých fakultách. Jak zpráva MU uvádí: „Na FI, kde jsou nejvyšší platy, je podíl žen mezi absolventy jen 18,9 %, naopak na PdF, kde jsou platy relativně nízké, je podíl žen 84,0 %.” Tento nepoměr do určité míry také odpovídá za všeobecnou nerovnost platů mužů a žen (nebavíme se o situaci, kdy jsou ženy oproti mužům finančně znevýhodňovány na srovnatelných pozicích).

Podívejte se i na náš loňský článek, kde jsme se podrobněji věnovali rozdílům v platech jednotlivých fakult a tomu, komu rostou platy nejrychleji.

Bude vám to stačit?

Pokud si nejste jisti ohledně svých finančních očekávání a potřeb, vyzkoušejte náš Finanční plánovač, který vám na základě vašeho životního stylu pomůže spočítat, jaké měsíční náklady můžete v budoucnu očekávat.

Více o Salmondu

Celý průzkum Masarykovy univerzity si můžete přečíst zde.