Jak jsou na tom nástupní platy absolventů v roce 2023? (Aktualizováno)

Přidal: Tibor Kučera, 23. 2. 2018

V roce 2022 Masarykova univerzita opět uveřejnila výsledky průzkumu mezi svými absolventy, týkajícího se jejich vyhlídek do budoucnosti. Jednou z jeho součástí je i průzkum nástupních platů absolventů jednotlivých fakult, jehož výstupy vám v tomto článku přinášíme.

I když je samozřejmě výše nástupní mzdy poměrně individuální záležitostí, může být takové srovnání dobrou indicií, s čím můžete po škole počítat. Přeci jenom, výchozí pozice absolventů je poměrně podobná a může proto o obecných podmínkách na trhu práce v daném oboru dobře vypovídat. Zvláště, pokud se nebudeme zaměřovat na průměrné hodnoty, které jsou ovlivněny výjimečně úspěšnými absolventy, ale podíváme se například na medián, tedy prostřední hodnotu (tedy něco jako “nejvíce průměrný plat”). Jak to tedy s absolventy MU v letech 2019 - 2020 vypadalo?


Graf z průzkumu MU: Nástupní výdělky respondentů v prvním zaměstnání přepočtené na plný úvazek
Legenda ke grafu – fakulty: 
FI – informatiky, ESF - ekonomicko-správní, LF - lékařská, MU - univerzita celkově, FSS - sociálních studií, PřírF - přírodovědecká, FSpS - sportovních studií, PrF - právnická, PedF - pedagogická, FF - filosofická

Obecně platí to, co jsme mohli vidět i v letech minulých. Na prvním místě se s přehledem drží absolventi informatiky s mediánem 50 tisíc Kč. Na opačném pólu jsou potom absolventi filozofické fakulty, jejichž medián nástupní mzdy je necelých 27 tisíc Kč. Při přepočtu na plný úvazek vychází průměrný nástupní výdělek pro celou MU na 32 tisíc Kč (medián na 30 tisíc Kč). 

Nástupní mzdy rostly

Medián nástupních mezd absolventů MU (průměr ze všech fakult) je o 4 tisíce Kč vyšší než v předchozím šetření (ve kterém byl tehdy o 3 500 Kč vyšší než ten předchozí).

Graf: Průměrné (bez extrémních hodnot) nástupní platy respondentů podle fakult

Legenda ke grafu:  fakulty: FI – informatiky, LF - lékařská, ESF - ekonomicko-správní, MU - univerzita celkově, FSS - sociálních studií, FSpS - sportovních studií, PrF - právnická, PdF - pedagogická, PřF - přírodovědecká, FF - filozofická

Pohledem průměrného platu můžeme vidět, že v drtivé většině případů nástupní platy postupem let stoupají na všech fakultách. Nejstrmější vzestup platů můžeme od posledního průzkumu vidět u fakulty:

  • informatiky: o 18 500 Kč
  • lékařské: o 6 500 Kč
  • právnické: 5 000 Kč

Nejméně časem rostou nástupní platy fakultám:

  • přírodovědecké: o 1 100 Kč
  • filozofické: o 1 400 Kč
  • ekonomicko-správní: 2 800 Kč

Co již tak veselé není, je fakt, že mužští absolventi MU dosáhli na průměrný plat o více než 8 tisíc korun vyšší než ženy. Pozitivní zpráva však je, že v předchozím průzkumu to bylo o 2 tisíce více. Je dobré si ale uvědomit, že tento rozdíl je velkou měrou způsoben i nerovnoměrným zastoupením mužů a žen na jednotlivých fakultách. 

Bude vám to stačit?

Pokud si nejste jisti ohledně svých finančních očekávání a potřeb, vyzkoušejte náš Finanční plánovač v Salmondu, který vám na základě vašeho životního stylu pomůže spočítat, jaké měsíční náklady můžete v budoucnu očekávat.

Plat není všechno

Ačkoliv je finanční stránka bezpochyby důležitým faktorem při rozhodování o volbě vhodného směru VŠ studia, určitě není tím jediným. Z řady průzkumů naopak vyplývá, že po dosažení určité úrovně příjmů už jeho zvýšení na spokojenost v zaměstnání příliš velký vliv nemá. Naopak, zcela zásadním faktorem pro dlouhodobou spokojenost v práci je, zda nás činnost, kterou vykonáváme, uspokojuje a vidíme v ní smysl. Zároveň, pokud takovou oblast najdeme, je velký předpoklad, že v ní budeme úspěšní a díky tomu tak dosáhneme na výrazně vyšší příjmy, než je například v daném oboru běžné.

Určitě tedy doporučujeme při rozhodování o budoucnosti zaměřit se primárně na tuto oblast a finanční stránku vnímat jako jeden z dílků skládačky. Pokud stále přemýšlíte, který směr by pro vás byl ten pravý, můžete vyzkoušet testy, které Salmondo nabízí, abyste odhalili vaše silné stránky, hodnoty a zájmy a studijní směry, které jim dobře odpovídají. Do aplikace se můžete zdarma registrovat zde.

Více o Salmondu

Celý průzkum Masarykovy univerzity si můžete přečíst zde.