Jak funguje doporučování profesí v S-Focus aneb o povoláních obyčejných i neobyčejných

Přidal: Adam Benkovič, 11. 5. 2018

Jak to vlastně celé funguje? Proč mi byly doporučeny právě určité profese a ne jiné?

Tipy na profese a obory studia, které by pro vás mohly být zajímavé, můžete v Salmondu získat v rámci modulu S-Focus. Tento dotazník a jeho interpretace jsou založeny na myšlenkách prof. Johna Hollanda. Hollandův model je patrně nejvýznamnější model/teorie kariérní volby a na jeho základě vznikají dotazníky, které jsou základem kariérního poradenství po celém světě. Oč jde?

V druhé polovině 20. století se prof. Holland věnoval psychologii práce a zkoumal vlastnosti, motivace a spokojenost lidí v jednotlivých profesích. Na základě svých výzkumů popsal 6 osobnostně-zájmových směrů, které odpovídají různým druhům prácovních činností. Podle počátečních anglických písmen jednotlivých směrů/typů tento model bývá nazýván také RIASEC. Jde o směry manuálně-technický (R), vědecký (I), umělecký (A), sociální (S), podnikavý (E) a konvenční (C).

U každého člověka jsou tyto motivace/zájmy různě zastoupeny. Intenzitu umožňují sledovat zájmové dotazníky. Sám Holland zdůrazňoval, že zmíněných 6 kategorií nepředstavuje 6 typů osobnosti, do kterých by bylo možno lidi rozdělovat, pro smysluplné popsání jednotlivce je nutné detailněji sledovat celé jeho výsledky, nikoli jen jeden převažující směr. Typicky bývají proto pro doporučení typově vhodných profesí využívány 3 nejsilnější zájmové směry z výsledků. Na jejich základě již může být nabídnut jeden ze zájmových profilů. Ten v Salmondu obsahuje i tipy na profese, které jsou v souladu s výsledky testu a je u nich tedy zvýšená pravděpodobnost, že v nich bude testovaný spokojen a úspěšný.

Při vyhodnocování vašich odpovědí z S-Focus jsou tedy výsledky automatizovaně porovnány s naší databází profesí a na základě shody jsou vám vygenerovány návrhy zajímavých profesí a oborů. Na čem je založeno konkrétní přiřazení profese k výsledkům? Klíčová je typická náplň práce. Ta část určitého povolání, kterou lidé zvnějšku často vnímají jako nejdůležitější, je totiž mnohdy jenom drobným zlomkem toho, čemu se dotyčný skutečně věnuje. Například kdo by se vydal studovat právo kvůli bouřlivému vystupování u soudu, by mohl být zklamán – advokáty či státními zástupci se stane jen menší část právníků, a i oni tráví typicky mnohem více času ve své kanceláři než u soudu.

Výpis návrhu typově vhodných profesí v Salmondu.

Uvedeme–li si příklad z praxe, ředitel obchodního domu, starosta a realitní makléř jsou některá z povolání odpovídající kódu výsledku ESC. Proč? Nejvýznamnější směr je v tomto případě E (podnikavý) – ten přitahuje osoby energické, vůdčí, zaměřené na výsledky a plnění cílů, přesvědčování druhých. U všech tří zmíněných profesí tyto vlastnosti dominují, schopnost pracovat samostatně (realitní makléř) či přímo vést druhé (ředitel obchodního domu, starosta), být aktivní a dosahovat cílů a působit na druhé jsou zde klíčové. Druhým významným proudem je zde S (sociální). Ten zahrnuje orientaci na druhé lidi, ochotu komunikovat s nimi a pomáhat jim. Pokud by byl tento směr na prvním místě, obchodní pozice by nebyly pro jeho nositele atraktivní, jako doplňkový na místě druhém však dodává potřebný vztah k lidem, který je pro všechny zmíněné profese vhodný. Třetím směrem je v tomto případě C (konvenční). Ten vyjadřuje zejména organizační schopnosti, pořádkumilovnost a  efektivitu v plnění opakujících se úkolů. To jsou vlastnosti, které výkon zmíněných profesí opět dobře doplňují. Jaké směry zůstávají v tomto případě v pozadí? Je to vědecký (I), umělecký (A) a manuálně-technický, které při typické náplni práce ve výše uvedených povoláních jsou méně významné.

Znamená to, že úplně všichni ředitelé obchodů, starostové a realitní makléři odpovídají tomuto profilu? Určitě ne. A i lidé s jiným profilem se mohou zhostit těchto funkcí na výbornou. Každý člověk i každá práce jsou totiž komplexnější, než lze takto popsat. Proto je tento dotazník jen jednou z nápověd v Salmondu i mimo něj, které byste měli zvážit při plánování svojí budoucnosti. Jaký je tedy jeho smysl? Test velmi dobře pracuje s dlouhodobě vysledovanými typickými profily lidí a profesí. Díky tomu slouží jako inspirace a zdroj cenných informací. Dle toho, co o sobě již víte (vašich zájmů), vám totiž může navrhnout další profese, které by vás mohly zajímat, aktivity, kterými se můžete rozvíjet, případně obory, které studovat. Zkrátka vám umožní více se zamyslet nad sebou samými a otevře vám další obzory v tom, jaké máte možnosti. A to je přesně, co byste měli od zájmového testu chtít.

Chtěli byste si S-Focus a celou naši aplikaci vyzkoušet na vlastní kůži? 

Více o Salmondu

Již máte v Salmondu účet? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Autor: Adam Benkovič