4 nejčastější chyby při výběru VŠ

Přidal: Tibor Kučera, 3. 8. 2017

Výběr vysoké školy je důležitým rozhodnutím, které zásadně ovlivní další vývoj profesní dráhy každého studenta. A pro mnohé se nejedná o snadnou volbu. Pro představu:

50 % bakalářských studií na Masarykově univerzitě je předčasně ukončeno. A více než 50 % z nich již v prvním ročníku studia, přičemž nejčastějším důvodem jsou odlišné a nenaplněné představy studentů.

Abychom vám pomohli zařadit se do první poloviny spokojených studentů, připravili jsme pro vás několik tipů, nad čím je vhodné se před výběrem VŠ zamyslet.

Vybírejte fakultu, ne jen univerzitu nebo město

Mnoho studentů volí skoro automaticky největší univerzity ve velkých městech, které mají dobré jméno mezi rodiči, učiteli i spolužáky. Na univerzitách pak hledají vhodný obor, který by mohli studovat. Nezapomeňte ale, že budete studovat konkrétní obor na konkrétní fakultě. Jen málokdy jsou všechny fakulty velkých univerzit na stejně špičkové úrovni. Není výjimkou, že fakulta na pro mnohé méně známé univerzitě nabízí špičkový studijní program. Například Fakulta multimediálních studií ve Zlíně, Právnická fakulta v Olomouci nebo Zahradnická fakulta v Lednici.

Nedejte jen na kamarády, zjistěte si podrobnosti

Znát někoho, kdo už na daném oboru studuje, je bezesporu obrovská výhoda. Dotyčný vám může velmi dobře poradit a nabídnout „pohled zevnitř”. Na druhou stranu není dobrý nápad spoléhat pouze na informace, které dostanete od bývalých absolventů, případně aktivních studentů. Aktivní studenti ještě nemusí mít zkušenost se všemi aspekty studia oboru, absolventi zase už často nemají aktuální informace. Navíc může být jejich pohled jakožto úspěšných absolventů zkreslený.

V potaz byste měli brát i fakt, že co pro druhé není problém, může být pro vás obtížnou překážkou. Pokud například známý miluje statistiku, stěží vás upozorní na to, že vás čekají dva semestry obtížné matematiky, které pro vás nemusí být to pravé. Projděte si proto vždy podrobně studijní katalogy zvažovaných programů (vždy jsou na webu fakulty), ve kterých najdete všechny vyučované předměty. Ty je potom nejlepší konzultovat se studenty, kteří je již měli zapsané.

Nerozhodujte se podle přijímaček

Přijímací zkoušky jsou pochopitelně významným kritériem při výběru vysoké školy. Rozhodnout se však nepodat přihlášku pouze proto, že jsou požadavky v přijímacím řízení příliš nízké, či vysoké, není dobrý přístup. Nízké nároky nemusejí znamenat, že kvalita oboru je též nízká, ale například to, že je o něj mezi uchazeči menší zájem než v předešlých letech. To však nevypovídá o tom, že by proto mělo být studium méně vhodné pro vás.

Náročné přijímací řízení zase může působit demotivačně a odradit od podání přihlášky. Je těžké pod tlakem maturity a přijímaček na VŠ uvažovat v širším kontextu, ale je dobré si uvědomit, že přijímací řízení slouží také k tomu, aby posoudilo, zdali na studium daného oboru máte předpoklady. Studium bude pravděpodobně náročnější než samotné přijímací řízení a pokud to se studiem oboru myslíte vážně, není náročnost přijímací řízení důvod pro nepodání přihlášky. Navíc za situace, kdy není nutné sázet vše na jednu kartu a je možno podávat přihlášky na více oborů.

Nerozhodujte se podle rodičů, platu absolventů ani zábavnosti studia

Zřejmě nejčastější důvod pro neúspěšné ukončení studia. Mnoho uchazečů zkrátka netuší, který obor či směr je pro ně ten vhodný a přestože mají o jednotlivých univerzitách a fakultách podrobné informace, nedokáží se kvalifikovaně rozhodnout. Ve výsledku tak zvolí obor jen podle toho, jaké předměty je bavily na střední škole, podle prestiže a platu jeho absolventů, nebo podle toho, jakou kariéru si pro ně vysnili jejich rodiče. Ani jedno není správně.

Klíč ke správnému výběru vysoké školy a profesní orientace obecně tkví totiž především v poznání sebe sama a vyjasnění vlastních očekávání od budoucnosti (jak profesní, tak osobní). Názor rodičů, plat a prestiž absolventů i zábavnost studia jsou vše zajímavé argumenty, ale pro rozhodnutí je toho třeba zvážit mnohem více. A to je také důvod, proč jsme vytvořili Salmondo – abychom pomohli všem, které tato náročná volba čeká, získat další informací a úhly pohledu.

Co je Salmondo?

Jednoduše řečeno, pomocník pro výběr vhodné profesní dráhy a smysluplný osobní rozvoj. Salmondo je online služba umožňující zmapovat strukturu osobnosti (mimo jiné řadou psychologických testů), motivaci, zájmy a schopnosti, za pomoci inteligentních nástrojů stanovit osobní vizi, naplánovat cíle a udržet směr a motivaci při jejich naplňování.

Více o Salmondu