Ukázkový demo účet

Skrze tlačítko níže se dostanete do ukázkového demo účtu aplikace Salmondo. V tomto demo účtu už je vyplněný účet uživatele (žáka) - lze se v něm tedy jednoduše podívat, jak vypadají výsledky testů a jak lze s aplikací dále pracovat.

Jak Salmondo pořídit?

Školám a poradcům, kteří chtějí nabídnout Salmondo svým žákům, nabízíme výhodnou multilicenci pro svoji školu. Poradce tak získá speciální účet, díky kterému může licence v jednoduchém rozhraní přidělovat studentům. Studenti mohou své výsledky s poradcem sdílet a ty tak mohou sloužit jako podklad pro další poradenství. V rámci spolupráce se systémem Bakaláři navíc školám, které tento systém využívají, nabízíme nákup licencí za výrazně zvýhodněných podmínek:

Počet tříd v ročníku standardní cena na 1 rok zvýhodněná cena s Bakaláři na 1 rok zvýhodněná cena s Bakaláři na 2 roky (sleva 15%) zvýhodněná cena s Bakaláři na 3 roky (sleva 20%)
1 třída 7 000 Kč vč. DPH 3 500 Kč vč. DPH 5 950 Kč vč. DPH 8 400 Kč vč. DPH
2 třídy 12 000 Kč vč. DPH 6 000 Kč vč. DPH 10 200 Kč vč. DPH 14 400 Kč vč. DPH
3 třídy 16 000 Kč vč. DPH 8 000 Kč vč. DPH 13 600 Kč vč. DPH 19 200 Kč vč. DPH
4 a více tříd 19 000 Kč vč. DPH 9 500 Kč vč. DPH 16 150 Kč vč. DPH 22 800 Kč vč. DPH

Jak je možné Salmondo jednoduše financovat?

Ze šablon

Salmondo lze pro školu pořídit z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU Šablon. Vhodné aktivity, ke kterým Salmondo můžete jako doplněk pořídit, jsou zejména šablony:

Základní školy

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (varianta f) kariérové vzdělávání)

Střední školy

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP (varianta g) kariérové vzdělávání)

Spoluúčast žáků a rodičů

Pokud jako škola nemáte nebo nechcete hradit Salmondo z prostředků školy nebo jiných zdrojů (jako například fond SRPŠ), je možné částečné nebo úplné financování nechat na žácích či jejich rodičích. Škola, stejně jako u standardního nákupu, získá účet pro výchovného poradce, který tak bude moci Salmondo využít ve své poradenské činnosti.