Salmondo Junior pro všechny ZŠ v Jihočeském kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje  a díky spolupráci Jihočeské Hospodářské komory (JHK) je Salmondo Junior (verze aplikace určená pro ZŠ) součástí webového portálu Impuls pro kariéru a v rámci podpory kariérového poradenství ho mají k dispozici všechny základní školy v Jihočeském kraji na následující 3 roky.


Průběh spolupráce

Salmondo Junior bylo začleněno do nového webového portálu Impuls pro kariéru, který slouží jako platforma pro podporu kariérového poradenství a zkvalitňování odborné výuky. Web slouží jak samotným žákům (ZŠ i SŠ) a jejich rodičům, ale i středním školám a zaměstnavatelům v regionu. V rámci podpory kariérového poradenství je portál propojený s aplikací Salmondo Junior. Díky tomu mají všechny základní školy a jejich výchovní poradci či školní psychologové v Jižních Čechách možnost aplikaci zdarma využívat pro podporu kariérového poradenství žáků na druhém stupni.

certifikát

Školení poradců

V rámci dohodnuté spolupráce již začala probíhat série školení v Jihočeském kraji, na kterých je výchovným poradcům základních škol aplikace detailně představena. Poradci si vyzkouší práci s aplikací a jednotlivými nástroj ať už z pohledu studenta nebo poradce, tak, aby po konci školení byli schopni Salmondo Junior samostatně na své škole  využívat. Poradci také získají přehlednou příručku s anotacemi k jednotlivým částem aplikace.