Salmondo na 20 ZŠ v Ostravě v rámci pilotního projektu na podporu kariérového poradenství

Díky spolupráci s Magistrátem města Ostravy a projektem MAP ORP Ostrava II, mohou poradci na 20 vybraných školách využít ve školním roce 2019/2020 aplikaci Salmondo pro podporu kariérového poradenství.

Průběh spolupráce

Druhou ze tří oblasti podpory kariérového poradenství v rámci Pilotu pro 20 kariérových poradců v základních školách ORP Ostrava řeší Pracovní skupina Kariérové poradenství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava II (MAP II). Členem této pracovní skupiny je rovněž MSK PZ, z.s., čímž dochází k propojení pilotního programu a projektu MAP II v oblasti předávání informací, dobré praxe a podpoře KP ve školách. V rámci této podpory bude podpořena realizace webového portálu na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava, kterým se stala právě aplikace Salmondo.

certifikát


Další informace:
https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2019/11/Kari%C3%A9rov%C3%A9-poradenstv%C3%AD-aktualizace-06112019v2.pdf