Sebepoznání

Jedním z prověřených způsobů, které pro lepší sebepoznání můžeš využít, je model profesora Hollanda (slavného amerického psychologa), podle kterého lze rozlišit celkem 6 směrů – realistický (R), vědecký (I), umělecký (A), sociální (S), podnikavý (E) a organizovaný (C). Podle něj můžete určit, ke kterém z těchto směrů máte nejblíže, a podle toho volit navazující studium či profesní směřování.

6 základních zájmových směrů

Klikni na název směru pro více informací.

Realistický

'R dává přednost technickým nebo či praktickým činnostem, které poskytují konkrétní a viditelné výsledky vykonávané práce

Vědecký

'I' dává přednost řešení různých abstraktních problémů v technické stejně jako i vědecké oblasti činností. Zajímá ho, proč a jak věci fungují. Baví ho činnosti, které vyžadují přemýšlení a vymýšlení různých nových způsobů řešení.

Organizovaný

'C' baví jasně stanovené činnosti například v obchodní či administrativní oblasti lidské práce. Rozbory a analyzování různých dat, plánování, organizační úkoly a administrativní činnosti.

Umělecký

'A' dává přednost vysoké kreativitě, ale i různým uměleckým činnostem, které mu umožňují vyjádřit vlastní pocity a představy barvou, tvarem, pohybem, hudbou či pomocí vlastních slov v psané tvorbě.

Podnikavý

'E' baví různé činnosti, které jsou spojeny s obchodem, podnikáním, prodejem či nákupem různého zboží, a které vyžadují energické chování, podnikavost, řízení ostatních lidí, neustálý pohyb a smysl pro obchod.

Sociální

'S' baví pomáhat lidem při řešení jejich osobních nebo zdravotních problémů, při jejich vzdělávání, při péči o malé děti i dospělé osoby. Je ochoten/ochotna se angažovat v různých oblastech péče a služeb, které jsou zaměřeny na sociální problémy a společenské otázky.

Jak poznat, který typ jsem?

K co nejpřesnějšímu určení, které zájmově-osobnostní směry jsou pro tebe nejvýznamnější můžeš využít psychologický test, které byl podle tohoto modelu sestaven. Ten najdeš mimo jiné v aplikaci Salmondo. Pokračuj na další stránku, pokud se ní chceš dozvědět více a získat další tipy, na koho se můžeš v oblasti volby povolání a dalšího studia obrátit.

Pokračovat