Zvolte správnou kariéru. Žijte svůj život.

1. Zjistěte o sobě více

Zkuste naše psychologické testy a poznejte, co vás motivuje a v čem jste nejlepší.

2. Vytvořte si vizi

Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout, a vytvořte si osobní plán.

3. Motivujte se

Připomínejte si své cíle, využívejte online koučink a pokročte kupředu.

Co na vás čeká?

Co o nás říkají odborníci?

„Psychologické testy a dotazníky mohou výrazně napomoci k prohloubení sebepoznání. Na přístupu Salmonda se mi líbí, že neposkytuje jeden test nebo dotazník, ale nabízí jich několik. Uživatelé proto získají více informací, se kterými mohou pracovat. Dlouhodobější a systematická spolupráce s klienty, kterou Salmondo poskytuje, navíc pomáhá stanovit osobní cíle a stimulovat jejich naplňování."

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně


"Salmondo je velmi jednoduché na pochopení a jeho velkou výhodou také je, že testy zaberou uživatelům jen málo času. Za pár minut se o sobě uživatel dozví spoustu zajímavých informací, které mu mohou udělat větší jasno v tom, kam po škole zamířit své kroky."

Mgr. Lenka Vildová
Poradenské a profesní centrum, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně


Všechny reference